Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

De Apostolische Nuntius van Bosnië-Hercegovina over de internationale commissie voor Medjugorje

De Apostolische Nuntius van Bosnië-Hercegovina, Aartsbisschop Alessandro D’Errico, heeft aan het einde van de 48ste Bisschoppenconferentie van Bosnië-Hercegovina op donderdag 18 maart 2010 ook gewag gemaakt van de oprichting van een internationale commissie voor Medjugorje.

In het bericht , dat door Radio Mir - Medjugorje werd uitgezonden, zei de Nuntius onder andere: “Steeds wanneer ik de Heilige Vader ontmoette, toonde hij een grote interesse voor Medjugorje. Hij heeft al van het begin af aan, toen hij nog president van de Congregatie voor de Geloofsleer was, alles gevolgd. Het gaat om een vraag waarbij hij voelt dat hij verantwoordelijk is om als hoogste autoriteit van de Kerk klare taal te spreken. De Heilige Vader kent het fenomeen goed, dat heeft hij mij dikwijls bevestigd. Hem is het vele goede bekend dat hier door priesters, kloosterlingen, franciscanen en leken wordt gedaan. En dan vraagt men zich af, waar de tegenstrijdige informatie over dit fenomeen vandaan komt.

Daarom wilde hij deze commissie oprichten, die zich daarmee op het hoogste niveau bezighoudt. Hij wilde een commissie oprichten om er een totaalbeeld van te krijgen - door personen die bijzonder gekwalificeerd zijn. Daarom heeft hij uit verschillende delen van de wereld Kardinalen, Bisschoppen, vakmensen en deskundigen uitgenodigd om lid van deze commissie te worden. Op 17 maart werd bekendgemaakt dat Kardinaal Ruini, een Kardinaal van aanzien met veel kwaliteiten, van wie men weet dat hij zeer dicht bij de Heilige Vader staat en dat niet alleen sinds hij Paus is, de voorzitter van de commissie zal zijn. Kardinaal Ruini kent Bosnië-Hercegovina goed, vooral uit de tijd van de oorlog toen hij voorzitter van de Italiaanse Bisschoppenconferentie was. Destijds heeft hij besloten dat de Kerk en de Bisschoppenconferentie van Italië aan veel instituten van solidariteit zouden deelnemen, die alle volkeren van Bosnië-Hercegovina ten goede moesten komen.

Een zeer interessant en bijzonder feit dat de grote solidariteit van de Heilige Vader met dit land toont, is dat hij wilde dat de bekendmaking van de commissie tegelijkertijd, in het Vaticaan en in Moster plaatsvindt. In Mostar, omdat bekend is dat Medjugorje zich in het gebied van het Bisdom Mostar bevindt. Ik weet dat de media al lang over deze commissie spreken en er werden hooggespannen verwachtingen gewekt. Vandaag kan men zeggen dat we tevreden zijn en de Heilige Vader danken voor deze attentie die hij tegenover Mostar en tegenover onze Katholieke gemeenschap wilde tonen. Daarom heb ik op 17 maart in de naam van de Heilige Vader deze belangrijke boodschap aan de Bisschoppen meegedeeld, tegelijk met de bekendmaking in Rome.

Het is duidelijk dat het werk van de commissie zeer verantwoordelijk zal zijn en ik zou al onze gemeenschappen willen oproepen, dat ze dit werk in de bescherming van de Heilige Jozef en de Heilige Maria, de Moeder van de Kerk, de beschermheiligen van Mostar, aanbevelen.”Bron: www.medjugorje.hr (de officiële website van de H. Jacobusparochie in Medjugorje.)


Copyright © 2014. All Rights Reserved.