Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap aan Mirjana van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje 18 maart 2009.

Lieve kinderen! Vandaag nodig ik jullie uit om eerlijk en langdurig in je harten te kijken. Wat zullen jullie erin zien? Waar is mijn Zoon en het verlangen om mij te volgen naar Hem? Mijn kinderen, moge deze tijd van versterving een tijd zijn, waarin jullie je afvragen: Wat verlangt God van mij persoonlijk? Wat moet ik doen? Bid, vast en heb je hart vol barmhartigheid. Vergeet je herders niet. Bid dat ze niet verdwalen en dat ze in mijn Zoon blijven, opdat ze goede herders voor hun kudde zijn. O.L.Vrouw keek naar alle aanwezigen en vervolgde: Opnieuw zeg ik jullie: Als jullie wisten, hoeveel ik van jullie houd, zou je huilen van geluk. Dank.

  De zieneres Mirjana Dragicevic – Soldo had van 24 juni 1981 tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Tijdens de laatste dagelijkse verschijning zei de Moeder Gods haar, toen ze haar het tiende geheim toevertrouwde, dat ze haar eens per jaar, en wel op 18 maart, zou blijven verschijnen. En zo gebeurde het ook in alle volgende jaren. En ook dit jaar. Meerdere duizenden pelgrims hadden zich voor het rozenkransgebed bij het Blauwe Kruis verzameld. De verschijning begon om 13.52 uur en duurde tot 13.58 uur.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.