Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 1988

Lieve kinderen,
Vandaag wil ik jullie nogmaals uitnodigen tot gebed en volkomen overgave aan God. Jullie weten dat ik van jullie houd en uit liefde voor jullie hier naar toe kom om je de weg naar vrede en redding van je ziel te wijzen. Ik verlang dat je naar mij luistert en satan geen kans geeft om je te verleiden. Lieve kinderen, satan is heel sterk en daarom verlang ik dat je je gebed aan mij opdraagt voor degenen die onder zijn invloed staan, zodat ze gered kunnen worden. Leg getuigenis af door je manier van leven. Offer je leven voor de redding van de wereld. Lieve kinderen, ik ben bij jullie en dank je. In de hemel zal de Vader je alles vergelden. Daarom, lieve kinderen, wees niet bang. Als je bidt krijgt satan niets klaar, omdat jullie Gods kinderen zijn en Hij over jullie waakt. Bid! Houd de rozenkrans steeds in je handen als teken voor satan dat jullie mij toebehoren. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.