Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 1991

Lieve kinderen,
Vandaag breng ik jullie op bijzondere wijze de kleine Jezus, zodat Hij je kan zegenen met zijn zegen van vrede en liefde. Vergeet niet, lieve kinderen, dat dit een genade is, die veel mensen niet begrijpen en niet aannemen. Jullie, die van jezelf zeggen mij toe te behoren en mijn hulp zoeken, geef je dan ook volledig. Geef je liefde en je voorbeeld op de eerste plaats in je eigen familie. Jullie zeggen dat Kerstmis een familiefeest is. Lieve kinderen, geef God dan ook in je gezin de eerste plaats, zodat Hij jullie de vrede kan geven en jullie niet alleen voor oorlog, maar ook in vredestijd voor elke aanval van de duivel kan behoeden. Als God met je is bezit je alles. Als je Hem echter niet wilt aanvaarden ben je arm en verloren en weet je niet aan welke kant je staat. Daarom, lieve kinderen, kies voor God, dan verkrijg je alles. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 1991

Lieve kinderen,
Ook dit keer nodig ik jullie uit om te bidden. Bid, om te kunnen begrijpen wat God je wil zeggen door mijn aanwezigheid en door de boodschappen, die ik jullie geef. Ik wil jullie steeds dichter bij Jezus en zijn gewonde Hart brengen, opdat je de mateloze Liefde kunt begrijpen, die zich voor ieder persoonlijk gegeven heeft. Daarom, lieve kinderen, bid, zodat uit je hart een stroom van liefde kan vloeien naar elk mens, ook naar degenen die je haten en verachten. Zo kunnen jullie met de liefde van Jezus alle miserie overwinnen in deze treurige wereld, die zonder hoop is voor degenen die Jezus niet kennen. Ik ben bij jullie en bemin je met de mateloze liefde van Jezus. Dank voor alle offers en gebeden. Bid, opdat ik jullie nog meer kan helpen. Ik heb jullie gebed nodig. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 1991

Lieve kinderen,
Bid, bid, bid.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 1991

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie allen heel bijzonder op tot gebed en versterving. Satan wil nu, meer dan ooit, de wereld zijn afschuwelijke gezicht laten zien, waardoor hij zoveel mogelijk mensen tot de weg van dood en zonde wil verleiden. Help me daarom, lieve kinderen, om mijn Onbevlekt Hart in de wereld van zonde te laten zegevieren. Ik vraag jullie allen dringend gebeden en offers aan te bieden voor mijn intenties, zodat ik ze God kan aanbieden voor datgene wat het meest nodig is. Vergeet jullie wensen en bid, lieve kinderen, voor wat God wenst en niet voor hetgeen jullie wensen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 1991

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed, nu meer dan ooit, sinds mijn plannen zijn begonnen zich te realiseren. Satan is sterk en wil de plannen van vrede en vreugde dwarsbomen en wil jullie doen geloven, dat mijn Zoon niet standvastig is in zijn besluiten. Daarom roep ik jullie allen op, lieve kinderen, met nog meer kracht te bidden en te vasten. Ik nodig jullie uit tot versterving gedurende negen dagen, zodat ik met jullie hulp al datgene dat ik met de geheimen van Fatima begonnen ben, kan realiseren. Ik roep jullie op, lieve kinderen, het belang van mijn komst en de ernst van de situatie te begrijpen. Ik wil alle zielen redden en ze tot God brengen. Daarom, laten we bidden, dat al datgene dat ik begonnen ben, zich volledig zal realiseren. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 1991

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op om te bidden voor de vrede. In deze tijd wordt de vrede heel bijzonder bedreigd en ik smeek jullie om het vasten en het gebed in jullie gezinnen te vernieuwen. Lieve kinderen, ik wens dat jullie de ernst van de situatie inzien en dat je begrijpt, dat veel van wat gebeuren zal afhangt van jullie gebed. Jullie bidden echter weinig. Lieve kinderen, ik ben met jullie en roep jullie op om serieus met bidden en vasten te beginnen, zoals in de eerste dagen van mijn komen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 1991

Lieve kinderen,
Vandaag op de grote dag die jullie mij geschonken hebben, wens ik jullie allen te zegenen en te zeggen: dit zijn dagen van genade, omdat ik bij jullie ben. Ik wil jullie leren en helpen de weg van de heiligheid te gaan. Er zijn veel mensen die mijn boodschappen niet willen begrijpen en niet serieus willen aannemen wat ik zeg. Daarom roep ik jullie op en vraag je om met je leven en in je dagelijkse leven te getuigen van mijn aanwezigheid. Als jullie bidden zal God je helpen de ware reden van mijn komst te ontdekken. Bid daarom, lieve kinderen, lees de Heilige Schrift om door de Heilige Schrift de boodschap te kunnen ontdekken die voor jullie besloten ligt in mijn komst. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 1991

Lieve kinderen,
Allen, die mijn boodschap van vrede gehoord hebben, nodig ik vandaag uit om er serieus en met liefde naar te leven. Velen denken dat ze veel doen als ze over de boodschappen praten, maar er niet naar leven. Lieve kinderen, ik nodig jullie uit tot het leven en tot het veranderen van alles wat er aan negatiefs in je is, zodat het positief wordt en tot leven komt. Lieve kinderen, ik ben met jullie en wil ieder van jullie helpen om te leven en om door je leven te getuigen van de Blijde Boodschap. Ik ben hier, lieve kinderen, om jullie te helpen en om je naar de hemel te leiden. In de hemel is vreugde, waardoor je nu al de hemel kunt leven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 1991

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie allen uit, dat je gebed een gebed met het hart mag zijn. Laat ieder van jullie tijd vinden voor het gebed, zodat hij in het gebed God ontdekt. Ik wil niet dat jullie over het bidden praten, maar dat jullie bidden. Iedere dag moet vol zijn met dankgebed jegens God voor het leven en voor alles wat jullie hebben. Ik wil niet dat jullie leven met gepraat voorbij gaat, maar loof God door jullie daden. Ik ben met jullie en ik dank God voor ieder moment, dat ik met jullie heb doorgebracht. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 1991

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om het lijden van Jezus in het gebed en in eenheid met Hem te beleven. Neem het besluit om meer tijd te geven aan God, die jullie deze dagen van genade schenkt. Bid daarom, lieve kinderen, en vernieuw heel speciaal de liefde tot Jezus in je hart. Ik ben met jullie en begeleid je met mijn zegen en gebeden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 1991

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit voor God te kiezen, want de verwijdering van God is de vrucht van de onvrede in je hart. God is de Vrede zelf. Nader daarom tot Hem door je persoonlijk gebed en leef dan de vrede in je hart. Zo zal de vrede vanuit je hart als een rivier de wereld instromen. Spreek niet over vrede, maar maak vrede! Ik zegen ieder van jullie en al je goede beslissingen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 januari 1991

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie, meer dan ooit, uit om te bidden. Jullie gebed moet een gebed voor de vrede zijn. Satan is sterk en wil niet alleen het menselijk leven verwoesten, maar ook de natuur en de planeet waarop jullie leven. Daarom, lieve kinderen, bid, zodat jullie jezelf door het gebed kunnen beschermen met de zegen van Gods vrede. God heeft mij temidden van jullie gezonden om jullie te helpen. Als jullie willen, grijp naar de rozenkrans. De rozenkrans alleen al kan in de wereld en in jullie leven wonderen teweeg brengen. Ik zegen jullie en blijf bij jullie, zolang God het wil. Ik dank jullie dat jullie mijn aanwezigheid hier niet loochenen en ik dank jullie, want je antwoord dient het goede en de vrede. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.