Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 1992

Lieve kinderen,
Vandaag wil ik jullie allemaal onder mijn mantel plaatsen om je tegen iedere satanische aanval te beschermen. Vandaag is de dag van de vrede, maar in heel de wereld is er veel onvrede. Daarom roep ik jullie op met mij, door middel van het gebed, een nieuwe wereld van vrede op te bouwen. Omdat ik het zonder jullie niet kan, roep ik je met mijn moederlijke liefde op en de rest zal God doen. Stel je daarom open voor Gods plannen en zijn bedoelingen, zodat je met Hem kunt werken aan de vrede en het welzijn. Vergeet niet dat je leven niet van jou is, maar een geschenk, waarmee je anderen vreugde en tot eeuwig leven brengen moet. Lieve kinderen, moge de tederheid van mijn kleine Jezus jullie steeds begeleiden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 1992

Lieve kinderen,
Meer dan ooit roep ik jullie op om te bidden. Je leven moet geheel en al gebed worden. Je kunt niet bidden zonder liefde. Daarom roep ik jullie op om op de eerste plaats God, de Schepper van je leven, te beminnen. Dan zul je ook in alle mensen God herkennen en liefhebben, zoals Hij jullie liefheeft. Lieve kinderen, het is een genade dat ik bij jullie ben. Neem daarom voor je eigen bestwil mijn boodschappen aan en leef er naar. Ik houd van jullie, daarom ben ik bij jullie om je te onderrichten en te brengen tot een nieuw leven van versterving en bekering. Alleen op die manier zullen jullie God ontdekken en alles, waar je nu nog ver van verwijderd bent. Daarom, mijn lieve kinderen, bid. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 1992

Lieve kinderen,
Ik roep jullie op tot gebed vooral nu, nu satan sterk is en zich van zoveel mogelijk zielen meester wil maken. Bid, lieve kinderen, en heb meer vertrouwen in mij, want ik ben hier om jullie te helpen en om je op een nieuwe weg naar een nieuw leven te leiden. Daarom, mijn lieve kinderen, luister en doe wat ik je zeg, want het is voor jullie belangrijk dat, wanneer ik niet meer bij je ben, jullie je mijn woorden zullen herinneren en alles wat ik je gezegd heb. Ik roep jullie op, je leven fundamenteel te veranderen en te besluiten je te bekeren, niet met woorden, maar in je levenswijze. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 1992

Lieve kinderen,
Vandaag wil ik jullie weer zeggen: ik ben bij jullie, ook in deze dagen van verwarring, waar-in satan alles wil vernietigen wat ik en mijn Zoon opbouwen. Hij wil in ’t bijzonder jullie zielen te gronde richten en je zover mogelijk afleiden van het christelijk leven en van de geboden, volgens welke de Kerk jullie oproept te leven. Satan wil alles, wat in en om jullie heilig is, vernietigen. Daarom, mijn lieve kinderen, bid, bid, bid om al datgene, wat God jullie door mijn verschijningen geeft, te kunnen begrijpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 1992

Lieve kinderen,
Vandaag wil ik jullie zeggen dat ik van je houd. Ik houd van jullie met moederlijke liefde en ik roep je op om jezelf volledig voor mij open te stellen, zodat ik door ieder van jullie deze wereld, waarin zoveel zonden en slechte dingen zijn, kan bekeren en redden. Daarom, mijn lieve kinderen, stel je helemaal voor mij open, zodat ik jullie steeds meer zal kunnen leiden naar de wonderbare liefde van God, de Schepper, die zichzelf dag na dag aan jullie openbaart. Ik ben met jullie en ik wil jullie God, die van je houdt, leren kennen en laten zien. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 1992

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie opnieuw uit tot gebed en wel tot gebed van vreugde, zodat in deze droevige dagen niemand van jullie bedroefd is tijdens het gebed, maar het ervaart als een vreugdevolle ontmoeting met God, zijn Schepper. Bid, lieve kinderen, om dichter bij mij te kunnen zijn en om door het gebed te kunnen ervaren wat ik van je verlang. Ik ben bij jullie en zegen je elke dag met mijn moederlijke zegen, zodat God jullie allen zijn genade overvloedig kan schenken voor je dagelijks leven. Dank God voor de gave, dat ik bij jullie kan zijn. Ik zeg jullie: het is een grote genade. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 1992

Lieve kinderen,
Vandaag ben ik gelukkig, ondanks dat er in mijn hart nog enige droefheid is om al degenen, die aan deze weg begonnen zijn en hem weer verlaten hebben. Mijn aanwezigheid hier is om je te leiden op een nieuwe weg: de weg van het heil. Dus roep ik je iedere dag op tot bekering, maar als je niet bidt kun je niet zeggen dat je je bekeert. Ik bid voor jullie en pleit bij God allereerst voor vrede in je hart en dan voor vrede om je heen, zodat God je vrede zal zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 1992

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie opnieuw uit tot gebed, opdat je door het gebed dichter bij God komt. Ik ben met jullie en wens jullie te leiden op de weg van het heil, dat Jezus geeft. Dag na dag kom ik steeds dichter bij jullie, ofschoon je je daar niet van bewust bent en je niet wilt toegeven dat je in het gebed maar slechts een beetje met mij verbonden bent. Als er bekoringen en problemen komen zeg je: “o God, o Moeder, waar bent U?” En ik wacht alleen op je “jawoord”, zodat ik jouw “ja” aan Jezus kan geven en Hij je genaden kan schenken. Daarom nogmaals, neem mijn oproep aan en begin opnieuw te bidden, totdat het gebed een vreugde voor je wordt. Dan zul je ontdekken dat God almachtig is in je dagelijkse leven. Ik ben met jullie en wacht op je. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 1992

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie uit om te bidden. Alléén gebed en vasten kan de oorlog doen ophouden. Bid daarom, mijn lieve kinderen, bid en getuig door je manier van leven dat je van mij bent en dat je mij toebehoort, want satan wil in deze woelige dagen zoveel mogelijk zielen verleiden. Daarom nodig ik jullie uit voor God te kiezen. Hij zal je beschermen en je laten zien wat je moet doen en welke weg je moet nemen. Ik nodig allen die “ja” tegen mij gezegd hebben, uit om hun toewijding aan mijn Zoon Jezus en zijn Heilig Hart, en aan Mij te vernieuwen, zodat we jullie nog meer als instrument van vrede kunnen inschakelen in deze wereld zonder vrede. Medjugorje is een teken voor jullie allemaal: een oproep om te bidden en de dagen van genade, die God jullie geeft, te leven. Daarom, lieve kinderen, neem de oproep om te bidden serieus. Ik ben met jullie en jullie lijden is ook het mijne. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 1992

Lieve kinderen,
Meer dan ooit tevoren roep ik jullie vandaag op volgens mijn boodschappen te leven en deze in je leven in daden om te zetten. Ik ben naar jullie gekomen om je te helpen. Daarom roep ik jullie op je leven te veranderen, want jullie zijn een beklagenswaardige weg ingeslagen: de weg van het verderf. Toen ik tegen jullie zei: bekeer je, bid, vast, verzoen je, hebben jullie deze boodschappen oppervlakkig aangenomen. Jullie begonnen ernaar te leven, maar je hebt het opgegeven, omdat je het te zwaar vond. Nee, lieve kinderen, als iets “goed” is moet je in het goede volharden en niet denken: God ziet me niet, hoort me niet, helpt me niet. Zodoende hebben jullie je door je beklagenswaardige interessen van God en van mij verwijderd. Ik wilde met jullie hulp een oase van vrede, van liefde en goedheid opbouwen. God wilde, dat door jullie liefde en met zijn hulp wonderen zouden gebeuren en dat jullie zo een voorbeeld gaven. Nu moet ik jullie echter zeggen: satan speelt met jullie en met je ziel! Ik kan jullie niet helpen, want jullie zijn ver van mijn Hart verwijderd. Daarom, bid en leef volgens mijn boodschappen, dan zullen jullie wonderen van Gods liefde in je dagelijks leven zien gebeuren. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 1992

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op om nog nader tot God te komen door het gebed. Alleen op die manier kan ik jullie helpen en je beschermen tegen elke aanval van de duivel. Ik ben met jullie en spreek voor jullie bij God ten beste, zodat Hij je beschermt. Je gebed en je jawoord zijn daarvoor echter noodzakelijk. Jullie verliezen jezelf gemakkelijk in materiële en menselijke dingen en vergeten dat God je grootste vriend is. Daarom, lieve kinderen, kom dichter tot God, zodat Hij je kan beschermen en voor alle kwaad kan behoeden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 januari 1992

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om in je gezinnen weer opnieuw te gaan bidden, zodat ieder gezin voor mijn Zoon Jezus een vreugde wordt. Daarom, lieve kinderen, bid en maak meer tijd voor Jezus. Dan zullen jullie alles kunnen begrijpen en kunnen aanvaarden, ook de zwaarste ziekten en kruisen. Ik ben met jullie en zou je graag in mijn Hart opnemen en je beschermen, maar je hebt nog geen besluit genomen. Daarom, lieve kinderen, verlang ik van jullie dat je bidt en dat je mij door het gebed toestaat om je te helpen. Bid, lieve kinderen, zodat het gebed je dagelijks voedsel wordt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.