Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 1994

Lieve kinderen,
Vandaag verheug ik me met jullie en bid met jullie voor vrede: vrede in jullie harten, vrede in jullie gezinnen, vrede in jullie verlangens, vrede in de hele wereld. Moge de Koning van de Vrede jullie vandaag zegenen en vrede schenken. Ik zegen jullie en draag ieder van jullie in mijn Hart. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 1994

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op om te bidden. Ik ben met jullie en houd van jullie allen. Ik ben je Moeder en wens dat je hart lijkt op mijn Hart. Mijn lieve kinderen, zonder gebed kun je niet leven en zeggen dat je mij toebehoort. Bidden is vreugde. Bidden is datgene waar het hart van elk mens naar verlangt. Daarom, lieve kinderen, nader mijn Onbevlekt Hart en je zult God ontdekken. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 1994

Lieve kinderen,
Ik ben met jullie en verheug me ook vandaag over het geschenk van de Allerhoogste, dat ik bij jullie mag zijn om je te onderrichten en op de weg van de volmaaktheid te leiden. Mijn lieve kinderen, ik zou willen dat jullie zouden zijn als een prachtig boeket bloemen, dat ik God op het feest van Allerheiligen kan aanbieden. Ik roep jullie op je hart te openen en te leven naar het voorbeeld van de heiligen. Onze Moeder de heilige Kerk heeft hen uitgekozen om voor jullie in het dagelijks leven een stimulans te zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 1994

Lieve kinderen,
Ik verheug mij met jullie en nodig jullie uit om te bidden. Mijn lieve kinderen, bid voor mijn intenties. Ik heb jullie gebeden nodig, daardoor wil ik jullie dichter bij God brengen. Hij is je redding. God stuurt mij om jullie te helpen en om je naar het Paradijs te leiden, wat jullie einddoel is. Daarom, lieve kinderen, bid, bid, bid. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 1994

Lieve kinderen,
Vandaag ben ik op bijzondere wijze met jullie verenigd en bid ik om het geschenk van de aanwezigheid van mijn veelgeliefde zoon in jullie vaderland. Mijn lieve kinderen, bid voor de gezondheid van mijn meest geliefde zoon, die lijdt en die ik voor deze tijd heb uitgekozen. Ik bid en spreek bij mijn Zoon Jezus ten beste, opdat de droom van jullie voorvaderen in vervulling mag gaan. Mijn lieve kinderen, bid op bijzondere wijze, want satan is sterk en hij wil de hoop in jullie hart tenietdoen. Ik zegen jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 1994

Lieve kinderen,
Vandaag vraag ik jullie het besluit te nemen met geduld tijd te besteden aan het gebed. Mijn lieve kinderen, jullie kunnen niet zeggen dat je mij toebehoort en door mijn boodschappen bekeerd bent, als je niet bereid bent elke dag tijd vrij te maken voor God. Ik ben dicht bij jullie en zegen jullie allen. Mijn lieve kinderen, vergeet niet dat je, als je niet bidt, niet dicht bij mij bent en ook niet bij de Heilige Geest, die je leidt op de weg naar de heiligheid. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 1994

Lieve kinderen,
Vandaag is er vreugde in mijn hart nu ik jullie allemaal hier aanwezig zie. Ik zegen jullie en nodig jullie allen uit het besluit te nemen om te leven volgens de boodschappen, die ik jullie hier geef. Mijn kinderen, ik wil jullie graag allemaal naar Jezus brengen, want Hij is jullie redding. Daarom, mijn lieve kinderen, hoe meer jullie bidden, hoe meer jullie mij en mijn Zoon Jezus toebehoren. Ik zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 1994

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie allen uit meer vertrouwen in mij te hebben en intenser volgens mijn boodschappen te leven. Ik ben met jullie en spreek voor jullie bij God ten beste, maar ik verwacht wel dat jullie je hart openstellen voor mijn boodschappen. Verheug je, want God heeft je lief en geeft je elke dag de gelegenheid je te bekeren en vaster in Hem, de Schepper, te geloven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 1994

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie allen uit je voor te nemen om voor mijn intentie te bidden. Mijn lieve kinderen, ik roep iedereen op mee te helpen mijn Plan, door middel van deze parochie, in vervulling te laten gaan. Op dit moment roep ik jullie speciaal op, lieve kinderen, te kiezen voor de weg van de heiligheid. Alleen dan zijn jullie in mijn nabijheid. Ik houd van jullie en wil graag jullie allen met mij meenemen naar het Paradijs. Als jullie niet bidden, niet nederig zijn en niet gehoorzamen aan de boodschappen die ik je geef, kan ik jullie echter niet helpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 1994

Lieve kinderen,
Vandaag verheug ik mij met jullie en nodig ik jullie uit je voor mij open te stellen om in mijn handen een instrument te worden voor de redding van de wereld. Ik verlang, lieve kinderen, dat jullie allen de boodschappen die ik je geef – en waarvan je de geur van heiligheid hebt opgemerkt – zullen uitdragen in de wereld, die hongerig is naar God en naar Gods liefde. Ik dank jullie, dat jullie met zo velen volgen en zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 1994

Lieve kinderen,
Vandaag dank ik jullie voor je gebeden. Jullie allen hebben mij geholpen deze oorlog zo snel mogelijk te laten ophouden. Ik ben dicht bij jullie, ik bid voor iedereen en vraag jullie dringend: bid, bid, bid. Alléén door het gebed kunnen we het kwaad overwinnen en alles beschermen wat satan in jullie kapot wil maken. Ik ben jullie Moeder, ik houd van iedereen evenveel en spreek voor jullie bij God ten beste. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 januari 1994

Lieve kinderen,
Jullie zijn allen mijn kinderen. Ik houd van jullie. Maar, mijn lieve kinderen, vergeet niet dat jullie niet dicht bij mij kunnen zijn als je niet bidt. Satan wil in deze tijd in je hart en in jullie gezinnen verwarring stichten. Lieve kinderen, laat niet toe, dat hij jullie en je leven in de verkeerde richting stuurt. Ik houd van jullie en spreek bij God voor jullie ten beste. Lieve kinderen, bid. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.