Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 1995

Lieve kinderen,
Ook vandaag verheug ik mij met jullie en ik breng jullie het Kindje Jezus, zodat Hij jullie zegent. Lieve kinderen, ik nodig jullie uit om je leven één te maken met Hem. Jezus is de Koning van de Vrede en alleen Hij kan jullie de vrede geven die jullie zoeken. Ik ben met jullie en bied jullie heel bijzonder aan Jezus aan, vooral nu in deze nieuwe tijd, waarin men zijn keuze voor Hem moet bepalen. Deze tijd is een tijd van genade. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 1995

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik ieder van jullie uit opnieuw te beginnen God boven alles lief te hebben. Eerst God, die ieder van jullie gered en verlost heeft en dan de broeders en zusters in jullie omgeving. Lieve kinderen, zonder liefde kunnen jullie niet groeien in heiligheid en kunnen jullie geen goede werken doen. Bid daarom, lieve kinderen, bid zonder ophouden dat God jullie zijn Liefde openbaart. Ik heb jullie allemaal uitgenodigd je met mij te verenigen en te beminnen. Ook vandaag ben ik met jullie en nodig jullie uit de liefde in jullie harten en gezinnen te ontdekken. Jullie moeten liefhebben, opdat God in jullie harten kan leven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 1995

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit de natuur in te gaan, want daar zul je God, de Schepper, ontmoeten. Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit God te danken voor alles wat Hij jullie geeft. Al dankend zullen jullie de Allerhoogste ontdekken en alle gaven die jullie omringen. Lieve kinderen, God is groot en zijn liefde voor ieder schepsel is groot. Daarom bid, om Gods liefde en goedheid te kunnen begrijpen. Door de goedheid en de liefde van God, van de Schepper, ben ik ook als geschenk met jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 1995

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit verliefd te worden op Jezus in het Allerheiligst Sacrament des Altaars. Aanbid Hem, lieve kinderen, in jullie parochies, dan zijn jullie verbonden met de hele wereld. Jezus wordt voor jullie een vriend en je zult niet meer over Hem spreken als over iemand die je nauwelijks kent. De eenheid met Hem zal voor jullie een vreugde zijn en jullie worden getuigen van de liefde die Jezus voor elk schepsel heeft. Mijn lieve kinderen, als jullie Jezus aanbidden zijn jullie ook dicht bij mij. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 1995

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om te bidden. Het gebed moet voor jullie vanzelfsprekend zijn. Een gezin kan niet zeggen dat er vrede heerst als er niet gebeden wordt. Daarom moeten jullie ’s morgens beginnen met een morgengebed en de dag beëindigen met een dankgebed. Lieve kinderen, ik ben met jullie, ik houd van jullie, ik zegen jullie en wens dat iedereen zich door mij omhelsd weet. Jullie kunnen je niet door mij omhelsd weten, als je niet bereid bent elke dag te bidden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 1995

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie uit om te bidden, want alleen door te bidden zullen jullie mijn komst naar hier kunnen begrijpen. De Heilige Geest zal jullie tijdens het gebed verlichten, zodat jullie begrijpen dat jullie je moeten bekeren. Mijn lieve kinderen, ik wil van jullie een prachtige ruiker maken, klaar voor de eeuwigheid, maar jullie nemen de weg van bekering, de weg van het heil, die ik jullie door deze verschijningen aanbied niet aan. Mijn lieve kinderen, bid, bekeer je hart en kom dichter bij mij. Het goede moet het kwaad overwinnen. Ik houd van jullie en zegen jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 1995

Lieve kinderen,
Vandaag ben ik gelukkig jullie in zo grote getale te zien en omdat jullie gehoor gaven en gekomen zijn om mijn boodschappen in praktijk te brengen. Mijn lieve kinderen, ik nodig jullie uit in deze onrustige wereld vreugdevolle dragers van de vrede te zijn. Bid voor vrede, opdat het tijdperk van vrede, waar mijn Hart met ongeduld op wacht, zo spoedig mogelijk begint. Ik ben jullie nabij, mijn lieve kinderen, en spreek voor ieder van jullie ten beste bij de Allerhoogste. Ik zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 1995

Lieve kinderen,
Ik roep jullie op, mijn lieve kinderen, mij met jullie gebeden te helpen om zoveel mogelijk harten naar mijn Onbevlekt Hart te brengen. Satan is sterk en wil met alle geweld steeds meer personen tot zich trekken en tot zonde brengen. Daarom blijft hij onvermoeibaar loeren om op elk moment steeds meer te kunnen grijpen. Ik smeek jullie, mijn lieve kinderen, bid en help mij, zodat ik jullie kan helpen. Ik ben jullie Moeder, ik houd van jullie en daarom wil ik jullie graag helpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 1995

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit tot de Liefde. Mijn lieve kinderen, zonder liefde kunnen jullie noch met God, noch met je naasten leven. Daarom nodig ik jullie uit je hart te openen voor de liefde van God, die oneindig groot is en openstaat voor iedereen. Uit liefde voor de mensen heeft God mij tot jullie gezonden om jullie de weg van het heil, de weg van de liefde te wijzen. Als jullie God niet op de eerste plaats liefhebben zullen jullie noch je naasten, noch degenen die jullie haten kunnen liefhebben. Daarom, mijn lieve kinderen, bid en door te bidden zullen jullie de liefde ontdekken. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 1995

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit tot het beleven van de vrede in je hart en in je gezin. Mijn lieve kinderen, er is geen vrede waar men niet bidt en er is geen liefde waar het geloof ontbreekt. Daarom, mijn lieve kinderen, nodig ik jullie allen uit vandaag opnieuw het besluit te nemen om je te bekeren. Mijn lieve kinderen, ik ben met jullie en nodig jullie allemaal op mijn schoot uit om jullie te helpen. Maar jullie willen niet en daarom verleidt satan jullie en verlies je het geloof tot in de kleinste zaken. Om die reden, mijn lieve kinderen, bid, want door het gebed zullen jullie zegen verkrijgen en vrede hebben. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 1995

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit missionarissen te worden van mijn boodschappen, die ik hier via deze plaats – die mij lief is – geef. God heeft mij toegestaan zolang bij jullie te blijven. Daarom, mijn lieve kinderen, nodig ik jullie uit de boodschappen die ik jullie geef, met liefde te beleven en ze door te geven aan de hele wereld, zodat een stroom van liefde vloeit naar de mensen, die vol haat en onvrede zijn. Mijn lieve kinderen, ik nodig jullie uit vrede te worden waar onvrede is, licht waar duisternis is, zodat ieder hart het licht en de weg van het heil aanneemt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden..

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 januari 1995

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit de deur van je hart te openen voor Jezus, zoals een bloem zich opent voor de zon. Jezus wil jullie hart vullen met vrede en vreugde. Jullie, mijn lieve kinderen, kunnen de vrede niet waar maken, als je niet in vrede leeft met Jezus. Daarom nodig ik jullie uit om te biechten, zodat Jezus jullie waarheid en vrede wordt. Mijn lieve kinderen, bid dat je kracht mag krijgen om datgene wat ik zeg in praktijk te brengen. Ik ben met jullie en houd van jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.