Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 1996

Lieve kinderen,
Vandaag ben ik op bijzondere wijze bij jullie. Terwijl ik de kleine Jezus in mijn armen houd nodig ik jullie, mijn lieve kinderen, uit open te staan voor zijn oproep. Hij nodigt jullie uit tot vreugde. Mijn lieve kinderen, beleef met vreugde de boodschap van het Evangelie, die ik voor jullie herhaal vanaf het moment dat ik bij jullie ben. Mijn lieve kinderen, ik ben jullie Moeder en ik wil jullie de God van liefde en vrede laten ontdekken. Ik wil niet dat jullie leven treurig is, maar dat het overeenkomstig het Evangelie, in vreugde voor de eeuwigheid geleefd wordt. Alleen zo heeft jullie leven zin. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 1996

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie opnieuw uit tot bidden, om je zo door gebed, vasten en kleine offers voor te bereiden op de komst van Jezus. Moge deze tijd voor jullie, mijn lieve kinderen, een genaderijke tijd zijn. Benut elk ogenblik om het goede te doen, want alleen zo zul je de geboorte van Jezus in je hart beleven. Als jullie door je manier van leven het voorbeeld geven en tot teken worden van de liefde van God, zal de vreugde in de harten van de mensen overwinnen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 1996

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit je open te stellen voor God, jullie Schepper, zodat Hij je veranderen kan. Mijn lieve kinderen, jullie zijn mij lief, ik houd van jullie allemaal en roep jullie op dichter bij mij te komen en je liefde tot mijn Onbevlekt Hart te vergroten. Ik wil jullie graag vernieuwen en jullie door mijn Hart brengen tot het Hart van Jezus, dat ook vandaag nog omwille van jullie lijdt en je oproept tot bekering en vernieuwing. Door middel van jullie wil ik de wereld vernieuwen. Begrijp goed, mijn lieve kinderen, nu zijn jullie het zout van de aarde en het licht van de wereld. Mijn lieve kinderen, ik nodig jullie uit, ik houd van je en smeek je dringend: bekeer je! Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 1996

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit jullie kruis en lijden voor mijn intenties op te offeren. Lieve kinderen, ik ben jullie Moeder en wil jullie graag helpen door bij God voor jullie genaden af te smeken. Mijn lieve kinderen, bied God jullie lijden aan, zodat jullie een prachtige bloem van vreugde worden. Bid daarom, lieve kinderen, om te kunnen begrijpen dat het lijden tot vreugde kan worden en het kruis de weg van vreugde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 1996

Lieve kinderen,
Luister, want vandaag wil ik tot jullie spreken en jullie oproepen meer geloof en meer vertrouwen te hebben in God, die jullie oneindig liefheeft. Mijn lieve kinderen, jullie weten niet hoe je moet leven in Gods genade. Daarom roep ik jullie opnieuw op, Gods Woord in je hart te dragen en in gedachte te hebben. Mijn lieve kinderen, leg de Heilige Schrift in jullie gezin op een zichtbare plaats, lees erin en leef ernaar. Onderricht jullie kinderen, want als jullie geen voorbeeld geven, worden de kinderen goddeloos. Geef hier aandacht aan en bid, dan zal God in jullie harten geboren worden en zal je hart verheugd zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 1996

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om elke dag voor God te kiezen. Mijn lieve kinderen, jullie praten veel over God, maar door jullie manier van leven getuigen jullie daarvan maar weinig. Besluit daarom, mijn lieve kinderen, je te bekeren, opdat je leven oprecht is tegenover God. Dan getuigen jullie door de oprechtheid van je levenswijze van de schoonheid, die God jullie geschonken heeft. Mijn lieve kinderen, ik nodig jullie opnieuw uit een besluit te nemen om te bidden, want door het gebed kunnen jullie je bekering waarmaken. Iedereen zal in eenvoud gaan lijken op een kind, dat openstaat voor de liefde van de Vader. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 1996

Lieve kinderen,
Vandaag dank ik jullie voor alle offers die jullie mij deze dagen gebracht hebben. Mijn lieve kinderen, ik nodig jullie uit je voor mij te openen en het besluit te nemen je te bekeren. Mijn lieve kinderen, jullie harten staan nog niet helemaal voor mij open. Daarom roep ik jullie opnieuw op, je open te stellen voor het gebed, zodat tijdens het gebed de Heilige Geest je zal helpen, dat je hart van vlees en niet van steen wordt. Mijn lieve kinderen, dank dat jullie mijn oproep aanvaarden en dat jullie besloten hebben om met mij de weg van heiligheid te gaan

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 1996

Lieve kinderen,
Vandaag wil ik jullie bedanken voor alle gebeden en offers die jullie mij in deze maand, die aan mij is toegewijd, hebben gebracht. Mijn lieve kinderen, ik wil graag dat jullie allemaal actief worden in deze tijd, die door mij op bijzondere wijze met de hemel verbonden is. Bid, om beter te kunnen begrijpen, dat jullie allen door jullie leven en voorbeeld mee moeten werken aan het werk van de Verlossing. Mijn lieve kinderen, ik wil graag dat de mensen zich bekeren en in jullie mij en mijn Zoon herkennen. Ik zal voor jullie ten beste spreken en jullie helpen zelf tot licht te worden. Als jullie anderen helpen, komt dat je eigen ziel ook ten goede. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 1996

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie opnieuw uit om in jullie gezinnen het gebed de eerste plaats te geven. Mijn lieve kinderen, als God in jullie leven de eerste plaats heeft, zullen jullie Gods wil zoeken in alles wat je doet. Op die manier wordt de dagelijkse bekering gemakkelijker. Mijn lieve kinderen, zoek nederig naar hetgeen in jullie hart niet in orde is, dan zullen jullie begrijpen wat je te doen staat. De bekering zal een dagelijkse opgave zijn, die jullie met blijdschap zullen volbrengen. Mijn lieve kinderen, ik ben met jullie, ik zegen jullie allen en nodig jullie uit om door gebed en bekering mijn getuigen te worden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 1996

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit om opnieuw het besluit te nemen God boven alles lief te hebben. In deze tijd, waarin men door een op consumptie ingestelde geesteshouding vergeet wat liefhebben betekent en de echte waarden niet meer juist weet te schatten, nodig ik jullie opnieuw uit, om God de eerste plaats te geven in je leven. Laat je niet door satan verleiden met materiële goederen, maar kies voor God, die vrijheid en liefde is! Kies voor het leven en niet voor de dood van de ziel. Lieve kinderen, in deze tijd, waar-in jullie het lijden en de dood van Jezus overwegen, nodig ik jullie uit te kiezen voor het leven, dat door de Verrijzenis tot volle ontplooiing is gekomen. Moge jullie leven zich vandaag vernieuwen door je bekering, die jullie naar het eeuwig leven leidt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 1996

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit je te bekeren. Dat is de belangrijkste boodschap, die ik jullie hier gegeven heb. Mijn lieve kinderen, ik zou graag willen dat iedereen drager wordt van mijn boodschappen. Ik nodig jullie uit de boodschappen na te leven, die ik jullie in de afgelopen jaren gegeven heb. Deze tijd is een tijd van genade. Vooral nu, nu ook de Kerk jullie oproept tot gebed en bekering. Ook ik nodig ik jullie uit, mijn lieve kinderen, om mijn boodschappen na te leven, die ik jullie gegeven heb in de tijd dat ik hier verschijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 januari 1996

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit te kiezen voor vrede. Bid tot God dat Hij jullie de ware vrede schenkt. Leef de vrede in jullie harten, lieve kinderen, en jullie zullen begrijpen dat de vrede een geschenk van God is. Lieve kinderen, zonder liefde kunnen jullie niet in vrede leven. De vrucht van de vrede is de liefde en de vrucht van de liefde is verzoening. Ik ben bij jullie, mijn lieve kinderen, en ik nodig ieder van jullie uit eerst binnen je familie vergeving te schenken, daarna zullen jullie ook anderen kunnen vergeven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.