Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 1998

Lieve kinderen,
Tijdens deze kerstvreugde wil ik jullie zegenen met mijn zegen. Heel speciaal, lieve kinderen, geef ik jullie de zegen van de kleine Jezus. Moge Hij je vullen met zijn vrede. Mijn lieve kinderen, vandaag de dag hebben jullie geen vrede en toch verlangen jullie ernaar. Daarom nodig ik jullie op deze dag samen met mijn zoon Jezus uit: bid, bid, bid, omdat er voor jullie zonder gebed geen vreugde, noch vrede, noch toekomst is. Verlang naar vrede en zoek hem, want God is de ware vrede. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 1998

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit je op de komst van Jezus voor te bereiden. Bereid vooral je hart voor. De heilige biecht moet de eerste stap van je bekering zijn. En dan, lieve kinderen, kies voor de heiligheid. Jullie bekering en jullie keuze voor de heiligheid moet vandaag en niet morgen beginnen. Mijn lieve kinderen, ik nodig jullie allen uit op de weg van het heil en verlang jullie de weg naar het paradijs te wijzen. Daarom, lieve kinderen, wees van mij en kies met mij voor de heiligheid. Mijn lieve kinderen, neem het gebed heel serieus en bid, bid, bid! Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 1998

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit nader tot mijn Onbevlekt Hart te komen. Ik nodig jullie uit in jullie gezinnen terug te keren tot het enthousiasme van de eerste dagen, toen ik jullie tot vasten, tot gebed en tot bekering heb opgeroepen. Mijn lieve kinderen, jullie hebben mijn boodschappen met open hart aangenomen, ofschoon jullie niet wisten wat het gebed is. Vandaag nodig ik jullie uit je volledig voor mij open te stellen, dan kan ik jullie veranderen en leiden naar het Hart van mijn zoon Jezus, zodat Hij jullie met zijn Liefde kan vervullen. Mijn lieve kinderen, alleen zó zullen jullie de ware vrede vinden, de vrede die alleen God jullie geeft. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 1998

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op mijn getuigen te worden door te leven volgens het geloof van jullie vaders. Mijn lieve kinderen, jullie zijn op zoek naar tekenen en boodschappen en zien niet, dat God jullie elke morgen door de zonsopgang oproept tot ommekeer en terug te keren naar de weg van waarheid en heil. Lieve kinderen, jullie praten veel, maar doen weinig aan je bekering. Dus, bekeer je en begin mijn boodschappen niet met woorden, maar met daden te beleven. Dan zullen jullie, mijn lieve kinderen, de kracht hebben te besluiten om je echt van harte te bekeren. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 1998

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om door het gebed nog dichter bij mij te komen. Mijn lieve kinderen, ik ben jullie Moeder, ik bemin jullie en ik verlang dat ieder van jullie gered wordt en met mij in de hemel zal zijn. Daarom, mijn lieve kinderen, bid, bid, bid, totdat je leven een gebed wordt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 1998

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om in gebed samen met Jezus te zijn, om door de ervaring van het persoonlijk gebed de schoonheid van Gods schepselen te kunnen ontdekken. Jullie kunnen niet over het gebed spreken, noch ervan getuigen, als jullie niet bidden. Daarom, mijn lieve kinderen, blijf in de stilte van je hart bij Jezus, zodat Hij je door zijn Liefde verandert en herschept. Mijn lieve kinderen, dit is voor jullie een tijd van genade. Benut hem voor je persoonlijke bekering, want als je God bezit, bezit je alles. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 1998

Lieve kinderen,
Vandaag wil ik jullie bedanken dat jullie volgens mijn boodschappen leven. Ik zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen en breng jullie allen naar mijn Zoon Jezus. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 1998

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit je door gebed en offer voor te bereiden op de komst van de Heilige Geest. Mijn lieve kinderen, dit is een tijd van genade. Daarom roep ik jullie opnieuw op te kiezen voor God, jullie Schepper. Sta Hem toe je om te vormen en je te veranderen. Mogen jullie harten gereed zijn om alles te horen en na te leven wat de Heilige Geest met eenieder van plan is. Mijn lieve kinderen, sta de Heilige Geest toe jullie op de weg van de waarheid en het heil naar het eeuwig leven te leiden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 1998

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit, je door gebed voor God te openen, zoals een bloem zich opent voor de ochtendstralen van de zon. Mijn lieve kinderen, wees niet bang. Ik ben met jullie en spreek voor iedereen bij God ten beste, opdat je hart de genade van bekering zal aannemen. Dan, alleen, mijn lieve kinderen, zullen jullie het belang van de genade in dit tijdperk begrijpen en zal God jullie meer nabij zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 1998

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie uit tot vasten en versterving. Mijn lieve kinderen, verzaak aan hetgeen je hindert om dichter bij Jezus te komen. Heel speciaal nodig ik jullie uit om te bidden, want alleen door gebed kun je je eigen wil opzij zetten en Gods Wil ontdekken, zelfs in de kleinste dingen. Dan worden jullie, mijn lieve kinderen, door je dagelijkse leven tot voorbeeld en jullie getuigen dat je vóór Jezus leeft of tegen Hem en zijn Wil. Mijn lieve kinderen, ik verlang dat jullie apostelen van liefde worden. Aan jullie liefde zal men erkennen, dat jullie mij toebehoren. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 1998

Lieve kinderen,
Ook vandaag ben ik met jullie en nodig jullie allen opnieuw uit, door jullie gebeden dichter bij mij te komen. Heel speciaal nodig ik jullie in deze tijd van genade uit tot versterving. Mijn lieve kinderen, overweeg en beleef door kleine offers het lijden en de dood van Jezus voor ieder van jullie. Alleen wanneer jullie dichter bij Jezus komen, zullen jullie zijn onmetelijke liefde begrijpen, die Hij voor ieder van jullie heeft. Door het gebed en jullie versterving zullen jullie meer openstaan voor de gave van het geloof en van de liefde voor de Kerk en voor de mensen om je heen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 januari 1998

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie allen opnieuw uit om te bidden. Slechts door het gebed, lieve kinderen, zal jullie hart veranderen, beter worden en fijngevoeliger zijn voor het woord van God. Mijn lieve kinderen, sta de duivel niet toe je heen en weer te trekken en met je te doen wat hij wil. Ik nodig jullie uit je verantwoordelijk te voelen en vastbesloten te zijn en je in het gebed iedere dag aan God toe te wijden. De Heilige Mis, mijn lieve kinderen, mag niet zomaar een gewoonte voor jullie zijn, maar het leven zelf. Wanneer jullie iedere dag de Heilige Mis leven, zullen jullie de behoefte aan heiligheid ervaren en in heiligheid groeien. Ik ben jullie nabij en wend mij als voorspreekster voor ieder van jullie tot God, dat Hij jullie de kracht geeft om je hart te veranderen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.