Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 1999

Lieve kinderen,
Dit is een tijd van genade! Mijn lieve kinderen, vandaag, met de kleine Jezus in mijn armen, geef ik jullie heel bijzonder de gelegenheid te kiezen voor vrede. Door jullie “ja” voor de vrede en jullie keuze vóór God, opent zich een nieuwe mogelijkheid voor vrede. Alleen zo, mijn lieve kinderen, zal deze nieuwe eeuw voor jullie een tijd van vrede en welbevinden zijn. Geef daarom aan de pasgeboren Jezus de eerste plaats in je leven en Hij zal jullie leiden op de weg van het heil. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 1999

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie uit tot gebed. Moge in deze tijd van genade het kruis voor jullie een wegwijzer van liefde en eenheid zijn, waardoor de ware vrede komt. Daarom, mijn lieve kinderen, bid in deze tijd vooral dat de kleine Jezus, de Schepper van de vrede, in jullie harten geboren wordt. Alleen door te bidden kunnen jullie in deze wereld zonder vrede, mijn apostelen van de vrede worden. Bid daarom, totdat het gebed voor jullie een vreugde wordt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 1999

Lieve kinderen,
Vergeet niet: dit is een tijd van genade. Daarom, bid, bid, bid! Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 1999

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op om dragers van mijn vrede te worden. Vooral in deze tijd, waarin men zegt dat God ver weg is. De werkelijkheid is, dat Hij jullie nog nooit zo nabij is geweest. Ik nodig jullie uit het gebed in jullie gezinnen te vernieuwen door het lezen van de Heilige Schrift en zo de vreugde te ervaren van de ontmoeting met God, die zijn schepselen oneindig lief heeft. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 1999

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie uit God, de Schepper, te verheerlijken in de kleuren van de natuur. Ook via de kleinste bloem laat Hij jullie zijn schoonheid zien en ook de diepte van de liefde, waarmee Hij jullie geschapen heeft. Mijn lieve kinderen, moge het gebed uit jullie hart stromen, als fris water uit een bron. Mogen de korenvelden tot jullie spreken over de barmhartigheid van God voor elk schepsel. Daarom, vernieuw het dankgebed voor alles wat Hij jullie geeft. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 1999

Lieve kinderen,
Ook vandaag verheug ik mij met jullie en ik nodig jullie allen uit tot het gebed met het hart. Mijn lieve kinderen, ik nodig allen uit om hier, samen met mij, God te danken voor alle genaden, die Hij jullie door mij geeft. Ik wens dat jullie begrijpen, dat ik hier niet alleen maar een plaats van gebed, maar ook een ontmoeting van de harten wil verwezenlijken. Ik verlang dat mijn Hart, het Hart van Jezus en jullie harten samen één Hart van vrede en liefde worden. Bid daarvoor, lieve kinderen, en verheug je over alles wat God hier doet, ofschoon satan strijd en onrust uitlokt. Ik ben met jullie en leid jullie op de weg van de liefde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 1999

Lieve kinderen,
Vandaag dank ik jullie dat je volgens mijn boodschappen leeft en er door je manier van leven van getuigt. Mijn lieve kinderen, wees sterk en bid, zodat het gebed je kracht en vreugde geeft. Alleen zo zal eenieder mij toebehoren en zal ik jullie leiden op de weg van het heil. Mijn lieve kinderen, bid en getuig door je levenswijze van mijn aanwezigheid hier. Moge iedere dag voor jullie een vreugdevol getuigenis van Gods liefde zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 1999

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie uit je te bekeren en vaster in God te geloven. Mijn lieve kinderen, jullie zoeken de vrede en jullie bidden op verschillende manieren, maar jullie hebben je hart nog niet aan God gegeven, zodat Hij het kan vullen met zijn Liefde. Daarom ben ik bij jullie om jullie te onderrichten en om jullie dichter bij Gods Liefde te brengen. Als jullie God boven alles beminnen, zal het gemakkelijk zijn om te bidden en je hart voor Hem te openen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 1999

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie uit tot gebed. Mijn lieve kinderen, wees blijmoedige dragers van de vrede en van de liefde in deze wereld zonder vrede. Geef door vasten en bidden getuigenis dat jullie van mij zijn en dat jullie volgens mijn boodschappen leven. Bid en zoek. Ik bid en spreek bij God voor jullie ten beste, zodat jullie je bekeren en je leven en levenswijze altijd christelijk zal zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 1999

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit tot gebed met het hart. Heel speciaal nodig ik jullie, mijn lieve kinderen, uit te bidden voor de bekering van de zondaars; voor degenen, die mijn Hart en het Hart van mijn zoon Jezus doorboren met het zwaard van de haat en van de dagelijkse godslastering. Mijn lieve kinderen, laten wij bidden voor allen die er niet naar verlangen de liefde te ervaren, ofschoon ze tot de Kerk behoren. Laten we bidden dat zij zich bekeren, zodat de Kerk in liefde zal herrijzen. Mijn lieve kinderen, alleen met liefde en gebed kunnen jullie deze tijd benutten, die jullie voor bekering gegeven is. Geef God de eerste plaats, dan zal de verrezen Jezus jullie vriend zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 1999

Lieve kinderen,
Ook vandaag ben ik op bijzondere wijze bij jullie doordat ik het lijden van Jezus in mijn Hart overweeg en beleef. Mijn lieve kinderen, open je hart en geef mij alles wat zich daarin bevindt: vreugde, droefheid en elke pijn, zelfs de kleinste, zodat ik alles aan Jezus kan geven. Met zijn onmetelijke Liefde zal Hij jullie verdriet verbranden en omvormen in de vreugde van de verrijzenis. Daarom roep ik jullie nu heel speciaal op, mijn lieve kinderen, je hart te openen voor het gebed, zodat jullie door te bidden vrienden worden van Jezus. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 januari 1999

Lieve kinderen,
Opnieuw nodig ik jullie uit tot bidden. Jullie hebben nu geen excuus dat je meer moet werken, want de natuur is nog in diepe slaap. Stel je open in het gebed. Vernieuw het gebed in jullie gezinnen. Leg de Heilige Schrift op een zichtbare plaats in het gezin, lees haar, overweeg haar en leer hoezeer God zijn volk bemint. Zijn liefde toont Hij ook in de huidige tijd, daar Hij mij zendt om jullie terug te roepen op de weg van het heil. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.