Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 2000

Lieve kinderen,
Vandaag, nu God mij heeft toegestaan met de kleine Jezus in mijn armen bij jullie te zijn, verheug ik mij met jullie en dank God voor alles wat Hij in dit Jubileumjaar gedaan heeft. Ik dank God in het bijzonder voor alle roepingen van degenen, die God hun totale “ja” gegeven hebben. Ik zegen jullie allen met mijn zegen en de zegen van de nieuwgeboren Jezus. Ik bid voor jullie allen, opdat de vreugde in jullie harten geboren zal worden, zodat ook jullie de vreugde die ik vandaag heb, met vreugde kunnen dragen. In dit Kind breng ik jullie de Verlosser van jullie harten en Hem, die jullie oproept tot de heiligheid van het leven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 2000

Lieve kinderen,
Vandaag, nu de hemel jullie op bijzondere wijze nabij is, roep ik jullie op tot gebed, zodat je door het gebed God de eerste plaats kunt geven. Mijn lieve kinderen, vandaag ben ik dichtbij jullie en ik zegen iedereen met mijn moederlijke zegen, zodat jullie kracht en liefde hebben voor alle mensen, die jullie tijdens je aardse leven ontmoeten en opdat jullie Gods liefde kunnen doorgeven. Ik verheug mij met jullie en wil jullie zeggen dat jullie broeder Slavko in de hemel geboren is en voor jullie een voorspreker is. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 2000

Lieve kinderen,
Vandaag wil ik mijn moederlijk Hart voor jullie openen en jullie allen oproepen te bidden voor mijn intenties. Ik wil het gebed met jullie hernieuwen en jullie oproepen om te vasten. Dat wil ik mijn Zoon Jezus aanbieden voor de komst van een nieuwe tijd, een tijd van lente. In dit jubileumjaar hebben velen hun hart voor mij geopend en de Kerk is bezig zich geestelijk te vernieuwen. Ik verheug mij met jullie en dank God voor dit geschenk. En jullie, mijn lieve kinderen, roep ik op: bid, bid, bid, totdat het gebed voor jullie tot vreugde wordt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 2000

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op om open te staan voor het gebed. Ik wens dat het gebed voor jullie een vreugde wordt. Begin weer te bidden in jullie gezinnen en richt gebedsgroepen op. Dan zullen jullie vreugde vinden in het gebed en saamhorigheid ervaren. Allen die bidden en lid zijn van een gebedsgroep staan in hun hart open voor Gods Wil en geven vol vreugde getuigenis van de liefde van God. Ik ben met jullie, ik draag jullie allen in mijn Hart en zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 2000

Lieve kinderen,
Ik wil mijn vreugde graag met jullie delen. In mijn Onbevlekt Hart voel ik, dat velen dichter bij mij gekomen zijn en door gebed en bekering de overwinning van mijn Onbevlekt Hart op bijzondere wijze in hun hart dragen. Ik wil jullie bedanken en aansporen om, met liefde en met de kracht van de Heilige Geest, nog meer voor God en voor zijn Rijk te werken. Ik ben met jullie en zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 2000

Lieve kinderen,
Vergeet niet dat jullie, hier op aarde, op weg zijn naar de eeuwigheid en dat de hemel jullie vaderland is. Daarom, mijn lieve kinderen, sta open voor de liefde van God en laat zelfzucht en zonde achterwege. Moge jullie vreugde alleen daarin bestaan God in het dagelijkse gebed te ontdekken. Benut daarom deze tijd en bid, bid, bid. In het gebed en door het gebed is God jullie nabij. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 2000

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit tot gebed. Wie bid, is niet bang voor de toekomst. Mijn lieve kinderen, vergeet niet: ik ben met jullie en houd van jullie allen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 2000

Lieve kinderen,
Ik verheug mij met jullie en in deze tijd van genade nodig ik jullie uit tot geestelijke vernieuwing. Bid, mijn lieve kinderen, dat de Heilige Geest in zijn volheid in jullie mag wonen, zodat jullie vol vreugde getuigenis kunnen geven aan allen, die ver van het geloof verwijderd zijn. Mijn lieve kinderen, bid in het bijzonder om de gaven van de Heilige Geest, zodat jullie elke dag en in elke situatie in een geest van liefde, je naaste meer nabij kunnen zijn en jullie elke moeilijkheid met wijsheid en liefde overwinnen. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie bij Jezus ten beste. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 2000

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op tot bekering. Jullie zijn te zeer bezorgd om materiële en te weinig om geestelijke dingen. Open je hart en werk opnieuw aan je persoonlijke bekering. Besluit elke dag tijd te geven aan God en aan het gebed, tot het gebed voor jullie een vreugdevolle ontmoeting met God wordt. Alleen dan zal jullie leven zin hebben en zullen jullie met vreugde nadenken over het eeuwige leven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 2000

Lieve kinderen,
Bid en benut deze tijd, want dit is een tijd van genade. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij God, opdat jullie hart zich opent voor God en voor Gods liefde. Mijn lieve kinderen, bid zonder ophouden, totdat het gebed voor jullie een vreugde wordt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 2000

Lieve kinderen,
Ontwaak uit de slaap van het ongeloof en de zonde, want dit is een tijd van genade, die God jullie geeft. Benut deze tijd en zoek bij God de genade van genezing van het hart, zodat jullie God en de mensen met de ogen van het hart zien. Bid heel bijzonder voor degenen, die Gods liefde nog niet hebben ervaren en geef door jullie manier van leven getuigenis, zodat ook zij God en zijn onmetelijke liefde mogen leren kennen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 januari 2000

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit aanhoudend te bidden. Als jullie bidden zijn jullie dichter bij God en zal Hij jullie leiden op de weg van vrede en heil. Daarom nodig ik jullie vandaag uit, om anderen de vrede te schenken. Alleen van God komt de ware vrede. Open jullie harten en wordt vredebrengers, dan zullen anderen in en door jullie de vrede ontdekken. Zo zullen jullie getuigen van de vrede en de liefde, die God jullie geeft. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.