Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 2001

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op en spoor jullie aan te bidden voor vrede. Vooral vandaag, nu ik jullie in mijn armen de pasgeboren Jezus breng, roep ik jullie op om je door het gebed met Hem te verenigen en zo tot een teken te worden voor deze onrustige wereld. Mijn lieve kinderen, spoor elkaar aan tot gebed en tot liefde. Moge jullie geloof voor anderen een aansporing zijn, zodat zij meer geloven en liefhebben. Ik zegen jullie allen en nodig jullie uit dichter bij mijn Hart en het Hart van de kleine Jezus te komen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 2001

Lieve kinderen,
In deze tijd van genade roep ik jullie opnieuw op tot gebed. Mijn lieve kinderen, bid en bereid je hart voor op de komst van de Koning van de Vrede, opdat Hij met zijn zegen de wereld vrede zal geven. De onvrede heeft zich meester gemaakt van de harten en de haat beheerst de wereld. Wees daarom, jullie die volgens mijn boodschappen leven, het licht en de uitgestrekte handen voor deze ongelovige wereld, opdat allen de God van liefde leren kennen. Vergeet niet, mijn lieve kinderen: ik ben met jullie en zegen jullie allen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 2001

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op met heel je hart te bidden en elkaar lief te hebben. Mijn lieve kinderen, jullie zijn uitverkoren om te getuigen van de vrede en de vreugde. Als er geen vrede is, bid en jullie zullen hem ontvangen. Mijn lieve kinderen, door jullie en door jullie gebed zal de vrede in de wereld beginnen te stromen. Daarom, mijn lieve kinderen, bid, bid, bid, want het gebed bewerkt wonderen in de harten van de mensen en in de wereld. Ik ben met jullie en dank God voor ieder van jullie, die het gebed serieus heeft aanvaard en ernaar leeft. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 2001

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed; vooral nu, daar Satan oorlog en haat wil. Opnieuw roep ik jullie op, lieve kinderen: bid en vast, opdat God jullie vrede geeft! Wees voor elk hart een getuige van vrede en wees dragers van de vrede in deze onrustige wereld. Ik ben met jullie en spreek voor jullie allen bij God ten beste. Jullie echter, wees niet bang, want wie bidt heeft geen angst voor het kwaad en geen haat in het hart. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 2001

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie allemaal op te kiezen voor heiligheid. Mijn lieve kinderen, moge voor jullie de heiligheid altijd op de eerste plaats komen, in je gedachten en in elke situatie, bij het werk en in het gesprek. Dan zullen jullie haar ook in praktijk brengen. Beetje bij beetje, stap voor stap, zal in jullie gezinnen het gebed en de keuze voor heiligheid ingang vinden. Wees oprecht tegenover jezelf en hecht je niet aan materiële dingen, maar aan God. En vergeet niet, lieve kinderen, dat je leven zo vergankelijk is als een bloem. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 2001

Lieve kinderen,
In deze tijd van genade roep ik jullie op nog dichter bij God te komen door je persoonlijk gebed. Benut deze tijd van ontspanning en geef je ziel en je ogen rust in God. Vind vrede in de natuur en jullie zullen God, de Schepper, ontdekken, die je zult kunnen danken voor alle schepselen. Dan zullen jullie in je hart vreugde ervaren. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 2001

Lieve kinderen,
Ik ben met jullie en zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen. Bid vooral nu in deze tijd, omdat God jullie overvloedig genaden geeft en probeer door mij God te vinden. God geeft jullie grote genaden. Benut daarom deze genadevolle tijd, lieve kinderen, en kom nader tot mijn Hart, zodat ik jullie naar mijn Zoon Jezus kan leiden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 2001

Lieve kinderen,
In deze genadevolle tijd roep ik jullie op tot gebed. Lieve kinderen, jullie werken veel, maar zonder Gods zegen. Zegen en zoek de wijsheid van de Heilige Geest, dat Hij jullie in deze tijd mag leiden, zodat jullie mogen begrijpen en leven in de genade van deze tijd. Bekeer je, lieve kinderen, en kniel neer in de stilte van je hart. Plaats God in het centrum van je wezen, zodat jullie met vreugde kunnen getuigen van al het mooie, dat God in jullie leven onophoudelijk geeft. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 2001

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed. Lieve kinderen, het gebed brengt wonderen teweeg. Als jullie vermoeid of ziek zijn en de zin van jullie leven niet zien, neem dan de rozenkrans en bid. Bid, totdat het gebed een blijde ontmoeting met je Verlosser wordt. Ik ben met jullie, ik ben jullie Voorspreekster en bid voor jullie, lieve kinderen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 2001

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op je open te stellen voor het gebed. Lieve kinderen, jullie leven in een tijd waarin God grote genaden geeft, maar jullie weten ze niet te benutten. Jullie maken je om alles zorgen, maar het minst om de ziel en het geestelijk leven. Wordt wakker uit de vermoeiende slaap van je ziel en zeg met alle kracht ja tegen God. Kies voor bekering en heiligheid. Ik ben met jullie, lieve kinderen, en roep jullie op tot volmaaktheid van je ziel en van alles wat je doet. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 2001

Lieve kinderen,
Dit is een tijd van genade. Daarom bid, bid, bid, totdat je Gods liefde voor ieder van jullie begrijpt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 januari 2001

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit met nog grotere geestdrift het gebed en het vasten te vernieuwen, totdat het gebed voor jullie tot vreugde wordt. Lieve kinderen, wie bidt heeft geen angst voor de toekomst en wie vast is niet bang voor het kwaad. Ik herhaal voor jullie nog een keer: enkel door gebed en vasten kunnen zelfs oorlogen tegengehouden worden – oorlogen van jullie ongeloof en jullie angst voor de toekomst. Ik ben met jullie en doe jullie inzien, lieve kinderen: in God is jullie vrede en jullie hoop. Nader daarom tot God en geef Hem de eerste plaats in je leven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.