Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 2002

Lieve kinderen,
Dit is een tijd van grote genade, maar ook een de tijd van grote beproevingen voor allen die de weg van de vrede wensen te volgen. Daarom, mijn lieve kinderen, nodig ik jullie opnieuw uit: bid, bid, bid, niet met woorden, maar met het hart. Leef volgens mijn boodschappen en bekeer je. Wees je bewust van dit geschenk, dat God mij heeft toegestaan bij jullie te zijn, vooral vandaag nu ik de kleine Jezus, de Koning van Vrede, in mijn armen heb. Ik wil jullie graag de vrede geven, draag hem in je hart en geef hem door aan de anderen, tot de vrede van God in de wereld duidelijk merkbaar zal zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 december 2002

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 2002

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op tot bekering. Mijn lieve kinderen, open je hart voor God door de Heilige Biecht en maak je ziel gereed, opdat de kleine Jezus opnieuw in je hart geboren kan worden. Sta Hem toe om je te veranderen en je te leiden op de weg van vrede en vreugde. Mijn lieve kinderen, kies voor het gebed! Moge vooral nú, in deze genadevolle tijd, je hart vurig naar het gebed verlangen. Ik ben dicht bij jullie en spreek voor allen bij God ten beste. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 november 2002

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 2002

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed. Geloof, mijn lieve kinderen, dat men met een eenvoudig gebed wonderen kan bewerken. Door je gebed open je je hart voor God en Hij bewerkt wonderen in je leven. Als jullie de vruchten zien, vervult je hart zich met vreugde en dankbaarheid tegenover God voor alles wat Hij doet in je leven en door jullie ook voor anderen. Bid en geloof, mijn lieve kinderen. God geeft jullie genaden, maar jullie zien ze niet. Bid en je zult ze zien. Moge jullie dag gevuld zijn met gebed en dank voor alles wat God jullie geeft. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 oktober 2002

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 2002

Lieve kinderen,
Ook in deze onrustige tijd roep ik jullie op tot gebed. Mijn lieve kinderen, bid voor vrede, opdat elke mens op deze wereld liefde mag gaan voelen voor de vrede. Alleen als de ziel vrede vindt in God, voelt zij zich tevreden en zal de liefde beginnen naar de wereld te stromen. En jullie, mijn lieve kinderen, zijn op een speciale manier opgeroepen om de vrede te leven en ervan te getuigen; de vrede in je hart en in je familie. Door jullie zal de vrede ook naar de wereld beginnen te stromen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 september 2002

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 2002

Lieve kinderen,
Ook vandaag ben ik in het gebed met jullie, opdat God jullie een nog sterker geloof mag schenken. Mijn lieve kinderen, jullie geloof is klein en je bent je niet eens bewust, dat je desondanks niet bereid bent om de gave van het geloof van God af te smeken. Daarom ben ik met jullie, mijn lieve kinderen, om je te helpen mijn boodschappen te begrijpen en ernaar te leven. Bid, bid, bid en alleen in het geloof en door het gebed zal je ziel vrede vinden en de wereld de vreugde met God te zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 augustus 2002

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 2002

Lieve kinderen,
Vandaag verheug ik mij met jullie patroonheilige en nodig jullie uit open te staan voor de Wil van God, zodat het geloof in jullie groeit en door jullie in de mensen, die je in je dagelijks leven ontmoet. Mijn lieve kinderen, bid zolang tot het gebed een vreugde voor je wordt. Vraag jullie patroonheiligen je te helpen om in de liefde tot God te groeien. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 juli 2002

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 2002

Lieve kinderen,
Vandaag bid ik voor jullie en met jullie, opdat de Heilige Geest jullie zal helpen en je geloof zal vermeerderen, zodat jullie de boodschappen die ik jullie hier op deze heilige plaats geef, nog beter zullen aannemen. Mijn lieve kinderen, begrijp toch, dit is een tijd van genade voor ieder van jullie afzonderlijk en bij mij, lieve kinderen, zijn jullie veilig. Ik zou jullie allemaal op de weg van de heiligheid willen leiden. Beleef mijn boodschappen en zet ieder woord, dat ik jullie geef, om in je leven. Mogen zij kostbaar zijn voor jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 juni 2002

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 2002

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op om het gebed in je leven de eerste plaats te geven. Bid, lieve kinderen, en laat het gebed voor jullie een vreugde zijn. Ik ben met jullie en spreek voor jullie allen ten beste; en jullie, mijn lieve kinderen, wees blijde dragers van mijn boodschappen. Moge jullie leven met mij voor jullie een vreugde zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 mei 2002

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 2002

Lieve kinderen,
Verheug je met mij in deze lentetijd, waarin de hele natuur ontwaakt en waarin jullie harten naar verandering verlangen. Lieve kinderen, stel je open en bid. Vergeet niet dat ik met jullie ben en dat ik jullie allemaal naar mijn Zoon wil brengen, opdat Hij jullie oprechte liefde tot God en tot alles wat van Hem komt schenkt. Sta open voor het gebed en verlang van God de bekering van jullie harten; al het andere ziet Hij en in zijn Voorzienigheid zorgt Hij daarvoor. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 april 2002

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 2002

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit, je in het gebed met Jezus te verenigen. Open je hart voor Hem en schenk Hem alles wat daarin is: vreugde, verdriet en ziekten. Moge deze tijd voor jullie een tijd van genade zijn. Mijn lieve kinderen, bid en geef elk ogenblik aan Jezus. Ik ben met jullie en spreek voor jullie ten beste. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 maart 2002

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 2002

Lieve kinderen,
In deze genadevolle tijd nodig ik jullie uit om vrienden van Jezus te worden. Bid voor vrede in jullie harten en werk aan je persoonlijke bekering. Mijn lieve kinderen, alleen zo kunnen jullie getuigen van de vrede en van de liefde van Jezus in de wereld worden. Stel je open voor het gebed, opdat het gebed een behoefte voor je wordt. Mijn lieve kinderen, bekeer je en maak er werk van dat zoveel mogelijk zielen Jezus en zijn liefde leren kennen. Ik ben dicht bij jullie en zegen jullie allen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 februari 2002

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 januari 2002

Lieve kinderen,
In deze tijd, nu jullie nog terugkijken op het oude jaar, nodig ik jullie uit, mijn lieve kinderen, om diep in je hart te kijken en te besluiten om dichter bij God en het gebed te komen. Mijn lieve kinderen, nog altijd zijn jullie gebonden aan de aardse dingen en maar weinig aan het geestelijk leven. Moge ook mijn oproep van vandaag voor jullie een aansporing zijn te kiezen voor God en voor de dagelijkse bekering. Mijn lieve kinderen, jullie kunnen je niet bekeren als jullie je niet afkeren van de zonden en niet kiezen voor de liefde tot God en de naaste. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 januari 2002

Bezoek ook andere Medjugorje websites. De belangrijkste is de officiële website van het heiligdom in Medjugorje. Verder vindt u websites in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.