Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

 
Overweging van pater Ljubo Kurtovic

ZOEK BIJ GOD DE GAVE VAN HET GELOOF

Door ons haar aanwezigheid te verzekeren, bevestigt Maria, onze Moeder, Koningin van de Vrede, ons in het geloof en geeft ze ons zekerheid. Zij, die in de moeilijkste momenten van het leven van Christus aanwezig was, blijft altijd bij de Kerk van Christus en blijft aanwezig bij alle generaties tot aan vandaag. Zij was aanwezig bij het gebed van de apostelen, terwijl ze de belofte uit de hoge afwachtten: de macht en de kracht van de Heilige Geest. Zij is een gelovige en een pelgrim die met ons meetrekt, bidt en gelooft. Met haar, de uitverkorene van God, is ons geloof groter, onze liefde sterker en onze hoop onverwoestbaar.
Het geloof is een genade en een gave. Wij ontvangen dit van God, en God maakt gebruik van mensen om ons Zijn Heil aan te bieden. Daarom heeft Hij ons op deze weg van het geloof de Kerk gegeven, en in de Kerk heeft Hij Zichzelf gegeven en Maria, onze Moeder.

Zonder het geloof is ons leven bijna ondenkbaar. Als een kind geboren is, gelooft het in zijn ouders; daarom kan het groeien en zich in vrede en zekerheid ontwikkelen. Het kan vrijuit op de knieën van zijn ouders gaan zitten, wetend dat zij hem opvangen en beschermen.

Geloven betekent eveneens: kennen. Zonder het geloof kunnen we niet groeien in dit kennen, kunnen we ons niet vrijuit bewegen, maar moeten we alles vrezen. Het tegenovergestelde van het geloof, is de angst, het wantrouwen. Iemand die niet in de ander gelooft moet zich beschermen, zich verdedigen en voortdurend in angst en spanning leven, in angst om aangevallen, beroofd en gedood te worden. De basis van ons leven is het geloof en het vertrouwen, allereerst in God en vervolgens in de mensen, die Hij op onze weg heeft gebracht. Leven zonder geloof, is als het bouwen van een huis op zand, een huis dat elk moment kan instorten.

Jezus heeft aan zijn leerlingen gevraagd om te geloven. Hij zei: "Uw geloof heeft u gered", terwijl Hij het is die redt. Het is of Hij wil zeggen: "Door je geloof heb je Mij toegestaan om je te helpen, heb je je deur voor Mij geopend, waardoor Ik kon binnenkomen om je gezondheid en heil te brengen". In het Evangelie zien we dat Jezus niet veel heeft kunnen doen voor degenen die naar Hem toegingen uit eigenbelang, uit nieuwsgierigheid, zonder vertrouwen te hebben in zijn persoon. We moeten in gebed om het geloof vragen, we moeten het geloof hebben van de vrouw uit het Evangelie die 18 jaar had geleden: zij is naar Jezus toegegaan met een geloof dat van Hem heil en gezondheid verwachtte. Velen hebben Jezus aangeraakt, maar toen deze vrouw Hem aanraakte, is er een kracht van Hem uitgegaan en zij was de enige die genas. Zij werd genezen, want ze zei met heel haar hart "Ja" tegen Jezus. Zij had de moed om zich over te geven, zich aan Jezus te geven: daarom kon Jezus Zich aan haar geven.

In iemand geloven betekent ook dat je die persoon kent. Zonder het geloof, is kennis onmogelijk. God is een persoon. We kunnen een persoon alleen werkelijk naderen met een open hart, met een hart dat zich geeft, een hart dat in staat is de ander als een gave te ontvangen. We kunnen God nooit volledig kennen, omdat Hij altijd nieuw en anders is. God wil ons altijd verrassen. Met Hem vervelen we ons nooit. Het gebed kan ons vervelen, maar God nooit. Als het gebed moeilijk is, dan is dit een teken dat veel egoïsme in ons moet afsterven, opdat God op de eerste plaats in ons leven kan komen.

De zonde in ons heeft ons de kracht ontnomen om het goede te doen. Daarom ondervinden we moeilijkheden in het gebed en hebben we moeite om te vergeven, om te biechten, om ons leven af te stemmen op Gods geboden.

Maria, onze Moeder, zegt: "Jullie zijn niet bereid, de gave van het geloof van God te vragen.". Want we kennen haar niet eens en we hebben er geen behoefte aan. Groeien in het geestelijk leven betekent de deugden van geloof, hoop en liefde in ons versterken. Wie kan zeggen: "Ik geloof volledig in God, ik hou van God op een volmaakte manier en hoop volledig op Hem…"? Onze ervaring leert dat we steeds meer en beter in geloof, hoop en liefde kunnen groeien. We kunnen groeien tot de volheid van Christus in ons, want we zijn naar zijn beeld geschapen. Daarom komt de Gospa naar ons toe, daarom spreekt ze met ons, want ze wil ons niet in onze eigen gemoedsrust laten, maar ons de vrede van haar hart aanbieden, dat geheel aan God is overgegeven.


P. Ljubo Kurtović
Medjugorje 26.08.2002


Copyright © 2014. All Rights Reserved.