Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

 
Overweging van pater Ljubo Kurtovic
IK ROEP JULLIE OP TOT OMMEKEER

De Gelukzalige Maagd Maria, moeder van alle mensen, richt vandaag haar moederlijke woorden tot een ieder die wil luisteren en wil begrijpen. Ze zegt: "Ook vandaag roep ik jullie tot ommekeer op", zoals zij ons hier al meer dan 21 jaar toe oproept. In de woorden van de Gospa weerklinken de woorden van Johannes de Doper: "Bekeert u, want het Rijk der Hemelen is nabij" (Mt 3,2). Door Maria bevinden we ons in een tijd van genade, in een tijd waarin het Rijk der Hemelen in ieder hart van de mens wil wonen. Door Maria is de Verlosser van de wereld onder ons gekomen; de Verlosser van de wereld, die ook dit jaar opnieuw in ons hart geboren wil worden. Bekering betekent een verandering van weg die we zijn ingeslagen, van richting, van mentaliteit, van gewoonten en de ommekeer van een zondige instelling. Het is moeilijk, heel moeilijk om te veranderen, maar het is mogelijk. Verandering vraagt om constante waakzaamheid en volharding, een voortdurend gevecht, houdt ook mislukkingen in en het weer worden opgericht. Jezus spreekt over de smalle en steile weg, die naar het leven leidt. Hij wil ons zeggen dat we op deze weg vermoeid zullen raken, dat we er zullen zweten, vallen en leegbloeden, maar zalig zij die tot het eind volharden. Het leven is een gevecht en prediker zegt: "Wie niet wil strijden, het zou beter zijn dat hij ook niet leeft." Job, degene die lijdt in het Oude Testament, zegt: "Moet een mens niet zwoegen op aarde?" (Job 7,1).

Maria, onze Moeder, heeft deze zelfde weg van strijd afgelegd, deze zelfverloochening en dit afsterven aan zichzelf, opdat God in haar zou kunnen leven. Haar verheerlijking in de hemel laat zien dat zij zich op de goede weg bevond. Tijdens de ontmoeting met God door middel van de engel Gabriël, zei ze niet: "Ik heb begrepen wat u tegen mij hebt gezegd", maar "Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord" (Lc 1,38). Wij kunnen en hoeven dit niet te begrijpen, maar het is belangrijk dat we vertrouwen hebben in het woord van God, vertrouwen in de moederlijke woorden die tot ons worden gericht in deze eenvoudige boodschap, waarin we met ons hart het moederlijk hart raken, dat klopt voor ieder van ons.

De bekering is het werk van God, het werk dat Hij volbrengt in de mens, als deze het Hem toestaat. Ik kan mezelf niet bekeren en nog minder de ander. Wat ik wel kan is toewensen, zoeken, vurig verlangen met al mijn mogelijkheden, heel mijn sterkte en met de kracht die God mij geeft en mij ter beschikking stelt. Het probleem ligt niet in onze afstand tot God, maar in onze veronachtzaming en ons gebrek aan verlangen om Hem te naderen, lief te hebben en op deze manier te leren kennen. God geeft zich aan degene die Hem met heel zijn hart zoekt.

In deze boodschap plaats de Gospa ons in het hart van het sacrament van de biecht, waarlangs we ons hart kunnen openen en onze ziel kunnen voorbereiden, opdat Jezus in ons geboren kan worden. Ook vandaag verlangt en wil Jezus geboren worden. Ook vandaag dorst Hij naar ons en verlangt Hij onze tijd, ons gebed en vóór alles ons hart, om Hem te kunnen ontvangen. Als Jezus in iemands leven binnenkomt, is dit leven niet meer hetzelfde, het is omgevormd en vernieuwd. Het is een leven vol vrede en vreugde, die de wereld niet kan geven.

De tijd van Advent ligt voor ons, de tijd van de verwachting van de geboorte van de Verlosser van de wereld en van de mensheid. Laten we Jezus toestaan bij ons binnen te komen. Laten we Jezus toestaan binnen te komen in onze huizen en gezinnen. Dat de deuren van ons gezinnen en van ons leven open zouden mogen staan voor het Kerstfeest en de Kerstdagen. Wees thuis bij jezelf en in jezelf, om Hem te kunnen ontmoeten en naar de anderen te brengen, zoals Maria.

Dank u wel Maria, dat u dichtbij ons wil zijn en dat u zonder ophouden voorspreekt en bidt met ons en voor ons.


P. Ljubo Kurtović
Medjugorje 26.11.2002

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.