Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 2003

Lieve kinderen,
Ook vandaag zegen ik jullie allemaal met mijn zoon Jezus op de arm en breng jullie Hem, die de Koning van de Vrede is, opdat Hij jullie zijn vrede schenke. Ik ben met jullie en bemin jullie allemaal, mijn lieve kinderen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 december 2003

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 2003

Lieve kinderen,
Ik roep jullie op, zodat deze tijd voor jullie een nog sterkere aansporing wordt om te bidden. Mijn lieve kinderen, bid in deze tijd, dat Jezus in alle harten geboren wordt, vooral bij diegenen die Hem niet kennen. Wees liefde, vreugde en vrede in deze wereld zonder vrede. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij God. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 november 2003

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 2003

Lieve kinderen,
Opnieuw roep ik jullie op om je toe te wijden aan mijn Hart en aan het Hart van mijn Zoon Jezus. Mijn lieve kinderen, ik verlang jullie allen te leiden op de weg van bekering en heiligheid. Alleen zo kunnen Wij, door middel van jullie, zoveel mogelijk zielen op de weg van de verlossing brengen. Stel het niet uit, mijn lieve kinderen, maar zeg van ganser harte: “Ik verlang Jezus en Maria te helpen, zodat zoveel mogelijk broeders en zusters de weg van de heiligheid leren kennen.” Dan zullen jullie de voldoening ervaren, vrienden van Jezus te zijn. Dank dat jullie oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 oktober 2003

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 2003

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op dichter tot mijn Hart te naderen. Alleen dan zullen jullie het geschenk van mijn aanwezigheid hier bij jullie begrijpen. Ik wil jullie, mijn lieve kinderen, naar het Hart van mijn Zoon Jezus brengen, maar jullie verzetten je en willen je hart niet openen voor het gebed. Opnieuw roep ik jullie op, mijn lieve kinderen: wees niet doof, maar begrijp mijn oproep, die voor jullie redding betekent. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden

Lees meer: Medjugorje 25 september 2003

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 2003

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op om God in je hart te danken voor alle genaden, die Hij jullie geeft en ook voor de tekenen en kleuren, die in de natuur aanwezig zijn. God wil jullie dichter bij zich brengen en Hij spoort jullie aan Hem te eren en te danken. Daarom, mijn lieve kinderen, roep ik jullie opnieuw op: bid, bid, bid en vergeet niet dat ik met jullie ben. Ik spreek voor ieder van jullie bij God ten beste, totdat jullie vreugde in Hem volkomen is. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 augustus 2003

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 2003

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed. Mijn lieve kinderen, bid zolang tot het gebed voor jullie tot vreugde wordt. Alleen op die manier zal eenieder de vrede in zijn hart ontdekken en zal je ziel tevreden zijn. Jullie zullen het verlangen voelen om van de liefde, die je in je hart en in je leven ervaart, te getuigen. Ik ben met jullie en spreek voor jullie allen bij God ten beste. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 juli 2003

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 2003

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie met grote vreugde op om volgens mijn boodschappen te leven. Ik ben met jullie en dank jullie, dat je in praktijk hebt gebracht wat ik jullie zeg. Ik roep jullie op om mijn boodschappen met nieuwe begeestering en vreugde nog meer te realiseren. Moge het gebed een dagelijkse vanzelfsprekendheid zijn.

Lees meer: Medjugorje 25 juni 2003

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 2003

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed. Vernieuw je persoonlijk gebed en bid vooral tot de Heilige Geest, zodat Hij je helpt om met het hart te bidden. Mijn lieve kinderen, ik spreek voor jullie allen ten beste en roep jullie allemaal op je te bekeren. Als je je bekeert, zullen ook allen om je heen veranderen, en het gebed zal voor hen een vreugde zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 mei 2003

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 2003

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op open te staan voor het gebed. In de voorbije vastentijd hebben jullie beseft, hoe klein je bent en hoe klein je geloof is. Mijn lieve kinderen, kies ook vandaag voor God, zodat Hij in en door jullie de harten van de mensen verandert en ook jullie eigen harten. Wees blijde dragers van de verrezen Jezus in deze onrustige wereld, die naar God en naar alles wat van God komt, verlangt. Mijn lieve kinderen, ik ben met jullie en bemin jullie met bijzondere liefde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 april 2003

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 2003

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op te bidden voor vrede. Mijn lieve kinderen, bid met het hart en verlies niet de hoop, want God houdt van zijn schepselen. Door mijn komst hier, wil Hij jullie, de een na de ander, redden. Ik roep jullie tot de weg van heiligheid. Bid, en tijdens het gebed staan jullie open voor de Wil van God. Op die wijze realiseren jullie in alles wat je doet het plan van God met jullie en door jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 maart 2003

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 2003

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op te bidden en te vasten voor vrede. Zoals ik reeds gezegd heb, mijn lieve kinderen, en nu voor jullie herhaal, kunnen alleen door gebed en vasten ook oorlogen tegengehouden worden. De vrede is een kostbaar geschenk van God. Zoek, vraag en jullie zullen hem verkrijgen. Spreek over de vrede en draag de vrede in je hart. Draag er zorg voor als voor een bloem, die water, liefde en licht nodig heeft. Wees degenen, die anderen de vrede brengen. Ik ben met jullie en spreek ten beste voor jullie allen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 februari 2003

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 januari 2003

Lieve kinderen,
Door deze boodschap roep ik jullie opnieuw op om te bidden voor vrede. Vooral nu, nu de vrede in een crisis verkeert: wees degenen die bidden voor vrede en ervan getuigen. Mijn lieve kinderen, wees zelf vrede in deze wereld zonder vrede. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 januari 2003


Copyright © 2014. All Rights Reserved.