Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

 
Overweging van pater Ljubo Kurtovic

KIES OOK VANDAAG VOOR GOD

In haar boodschappen gebruikt de Gelukzalige Maagd Maria vaak het woord 'vandaag', nu, het huidige moment. Zij wil zeggen dat 'gisteren' voorbij is en dat 'de volgende dag' nog niet is aangebroken, maar dat we alleen vandaag hebben, het moment van nu, het heden. Nu, op dit moment, kan ik voor God kiezen, voor het gebed, nu, op dit moment kan ik gelovig worden of ongelovig. Hoeveel mensen leven verdeeld tussen 'gisteren' en 'de dag van morgen', zonder dat zij in het 'heden' leven, zonder dat zij ooit bij zichzelf aanwezig zijn in deze tijd die God ons schenkt. Het merendeel van de boodschappen van de Gospa beginnen met: "Ik roep jullie ook vandaag op". Niets in deze oproepen en boodschappen boet in aan kracht en liefde; er verandert in deze oproepen en boodschappen niets in hetgeen zij van ons vraagt. Zij blijft dezelfde, want zij hoeft in geen enkel opzicht te veranderen. Wij, wij zouden ons wel de vraag moeten stellen in hoeverre we veranderd zijn of juist dezelfde gebleven zijn. Want, degene die niet vooruit gaat op de weg van het geloof, die gaat vast en zeker achteruit. Het geestelijk leven is noch vrijblijvend, noch comfortabel, maar een voortdurende strijd op de weg van het geloof, naar de woorden van Job die zoveel leed: "Is het niet het gevecht dat de mens op aarde voltooit?" (vgl. Job 7, 1a). Hoeveel moeten wij niet strijden om verzekerd te zijn van de materiele kant van het bestaan, hoe veel te meer zullen we dus niet moeten strijden voor ons geestelijk bestaan op de weg van het geloof in God! Jezus zelf nodigt ons hiertoe uit en zegt: "Waakt en bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat" (Mt 26, 41).

De vastentijd is een geschenk geweest en een gelegenheid om in waarheid ten overstaan van God naar onszelf te kijken. In deze boodschap roept de Godpa ons op tot deze zelfde waarheid. Ten overstaan van God zijn wij altijd klein en gewoon een schepsel, in alles afhankelijk van de Schepper. Het is een genade om dit te onderkennen en te begrijpen hoe klein we zijn en hoe klein ons geloof is. Niemand kan zeggen: "Ik geloof voor 100%", het is voor mij niet mogelijk om een nog groter geloof te hebben", "Ik hou zoveel van God dat het voor mij niet mogelijk is om nog meer van Hem te houden". Altijd zullen we delen in ons ontdekken, ruimtes, waar we God nog niet hebben toegestaan binnen te komen.

De Gospa nodigt ons uit om een keuze te maken: "Kies ook vandaag voor God." Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen leven en voor de keuzes die hij maakt. Maria kan ons op een moederlijke manier oproepen, maar zij kan de dingen niet in onze plaats doen. Zij heeft alles gedaan wat zij kon. Zij kan ons liefhebben, maar zijn kan niet ons leven leven in onze plaats, nog sterven in onze plaats. Zij neemt ons de vrijheid om te kiezen niet af, zoals God de Vader haar deze ook niet heeft afgenomen toen de boodschapper Gabriël tijdens de aankondiging naar haar toe was gekomen. In alle vrijheid had Maria kunnen zeggen: "Het is te moeilijk voor mij, dat gaat boven mijn krachten en kunnen uit." In alle vrijheid heeft ze haar 'jawoord' aan God uitgesproken. Vandaag spreekt zij tot ons en getuigt dat ze zich niet vergist heeft, en daarom weet zij dat ook wij ons niet zullen vergissen als we voor God kiezen. Naar de woorden van de heilige Teresia van Avila, "wacht God op onze keuze om vervolgens zelf alles in ons te kunnen doen". Zonder onze keuze, kan Hij dit niet, kan Hij niet handelen, omdat dit in zou gaan tegen ons zelfbeschikkingsrecht. Als wij Hem toestaan, kan God ons hart veranderen en dat van anderen door ons. Wij zelf zijn hier niet toe in staat. Wij zijn niet in staat om iemand met onze eigen overredingskracht te bekeren, door onze mooie manier van verkondigen en onze prachtige woorden, die intelligent doch menselijk zijn. Het is het werk van God. Wat wij wel kunnen doen, is voor Hem het terrein in ons hart voorbereiden, om ruimte voor God te scheppen in ons. Dan alleen zal er plaats zijn voor de Verrezene om in deze wereld zonder vrede, die vurig naar God verlangt, binnen te komen. In zijn belijdenissen zegt de heilige Augustinus: "Gij zet de mens aan om er vreugde in te vinden u te loven, want Gij hebt ons gemaakt voor u, en rusteloos is ons hart tot het rust in u" (Belijdenissen I,1).

Maria geeft ons de belofte met ons te zijn en bij ons te blijven. Zij is naar ons toegekomen en zij blijft naar ons toekomen met een hart vol liefde van een moeder, om haar te geven aan allen die er naar verlangen zich te openen om haar liefde te ontvangen. Laten we haar toestaan om ons te leiden. Heb geen angst, zoals zij geen angst heeft gehad haar leven aan God te geven.

P. Ljubo Kurtović
Medjugorje 26.04.2003


Copyright © 2014. All Rights Reserved.