Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

 
Overweging van pater Ljubo Kurtovic

VERWEZENLIJK DE BOODSCHAPPEN MET EEN NIEUWE BEGEESTERING EN BLIJDSCHAP

Het Evangelie is een vreugdevolle boodschap. De vreugde weerklinkt op elke bladzijde, want God heeft besloten om zijn volk te bezoeken en te bevrijden. Tijdens haar ontmoeting met Elisabeth riep Maria uit: "Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder" (Lc 1,46). Tijdens de Aankondiging richt de engel Gabriël zich tot Maria met de volgende woorden: 'Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u… Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God" (Lc 1, 28 en 30).

Ook vandaag de dag richt Maria, Koningin van de Vrede, zich tot ons met een grote vreugde en zij wil dat ook wij vol vreugde zijn. Het in praktijk brengen van haar boodschappen leidt naar de vreugde. Leven volgens de stem van de Moeder betekent zijn thuis terugvinden, veiligheid. Aan haar stem gehoorzamen betekent met steeds meer diepte vreugde beleven en geluk en vrijheid en het vrijgekocht zijn; het betekent dat we ons steeds meer op de weg naar God begeven, naar wie Maria ons leidt. Haar boodschappen zijn als richtingaanwijzers op de weg, die voorkomen dat wij verdwalen. Wij hebben deze richtingaanwijzers nodig om die plaatsen te vinden die we nog niet kennen. Echter, als we bij de richtingaanwijzers neer blijven zitten zullen we nooit aankomen. We moeten ons op weg begeven, we moeten een weg afleggen. De weg zal misschien niet altijd geasfalteerd zijn, noch helemaal recht, maar het is belangrijk om vooruit te gaan. Op deze weg zullen we vast en zeker struikelen, vallen, bloeden… Maar het is het doel dat telt: God, naar wie ons hart verlangt.

Maria kent de weg beter dan wij; zij kent Jezus beter dan dat wij Hem kennen. Haar boodschappen hebben als doel om ons bij Jezus te brengen en Hem te ontmoeten. Maria verlangt dat we vol vreugde zijn. Onze vreugde is ook haar vreugde, zoals ook ons lijden haar lijden is.

Maria bedankt ons, alhoewel het eigenlijk aan ons is om haar te bedanken voor haar aanwezigheid, haar nabijheid, haar geduld. Zij houdt van ons met een belangeloze liefde, alsof ze ons vraagt: "Mag ik van jullie houden? Geven jullie mij toestemming om jullie naar het leven te leiden, naar de vreugde?"

Maria kent het menselijk hart door en door. Zij weet dat het gemakkelijk ontvlamt en dat haar enthousiasme nog sneller weer kan verdwijnen. Daarom heeft zij gezegd: "Hernieuw het enthousiasme van de dagen van mijn eerste verschijningen" en vandaag de dag zegt ze: "Ik roep jullie op, met nieuwe begeestering en blijdschap, mijn boodschappen nog meer te verwezenlijken". De eerste dagen en de eerste jaren van haar komst waren dagen en jaren vol enthousiasme, vreugde, bereidheid om te lijden en om alles voor de Gospa en voor God te geven. Menselijke belangen en kleingeestigheid dringen echter gemakkelijk binnen in deze kleine plaats van de Hemel, die Maria ons hier aanbiedt; belangen die de ogen van het hart verduisteren, die de Hemel die tot ons is gekomen niet meer onderkennen, die echter naar ons toe blijft komen, hier, in Medjugorje, door Maria.

Wat hier gebeurt is een gave van de Hemel, een bezoek van de genade die betekenisloos blijft voor mij, als ik haar niet ontvang met een nederig en open hart. Ik ontvang Maria in de mate dat ik van mijn naaste houd, in de mate dat in mij de kracht groeit om mijn dagelijkse kruisen te dragen. Ik ontvang Maria in de mate dat ik in staat ben om met meer gemak te vergeven, om me boven het stof uit te tillen, waar mijn zwakheid mij naartoe trekt en deze wereld, die veel aanbiedt maar uiteindelijk alles wegneemt.

Maria spreekt niet zozeer een dreigement uit als ze zegt: "Er komt een tijd dat ik niet meer op deze wijze bij jullie zal zijn", maar de nabijheid van haar hart en van haar ziel betekenen wel, dat we bijzondere dagen van genaden en een tijd van genade beleven. Daarom dat Maria, Koningin van de Vrede, ook vandaag, bij deze 22ste verjaardag van haar verschijningen, zoveel harten en zo een grote menigte heeft aangetrokken, die hongeren en dorsten naar God. Maria weet naar wie zij toegaan, maar allen die vandaag gekomen zijn en die op bedevaart naar Medjugorje komen, weten dat ook. In Maria hebben ze hun Moeder herkend, de Moeder van de Verlosser (zoals Elisabeth) en ze hebben zich niet vergist.

Ook vandaag de dag wil Maria de ingeslapen harten doen ontwaken. Zij kan dat en wil dat. Dat is wat zij vandaag de dag doet. Laten we haar helpen, opdat zij ons zou kunnen helpen. Laten wij tot haar naderen door ons dagelijks gebed, want zonder het gebed kunnen we niet dicht bij haar hart zijn en bij dat van haar Zoon, onze Verlosser Jezus Christus.

Dat zij ons naar de vrede en vreugde mag leiden, naar Jezus, laten we haar dat toestaan.

P. Ljubo Kurtović
Medjugorje 26.06.2003


Copyright © 2014. All Rights Reserved.