Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 2004

Lieve kinderen,
Ook vandaag breng ik jullie met grote vreugde mijn zoon Jezus in mijn armen, die jullie zegent en oproept tot vrede. Bid, mijn lieve kinderen, en wees in elke situatie moedige getuigen van de Blijde Boodschap. Alleen dan zal God jullie zegenen en jullie alles geven, wat jullie Hem met geloof vragen. Ik ben met jullie zolang de Almachtige mij dit toestaat. Met grote liefde spreek ik voor ieder van jullie ten beste. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 december 2004

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 2004

Lieve kinderen,
In deze tijd roep ik jullie allen op om voor mijn intenties te bidden. Mijn lieve kinderen, bid in ’t bijzonder voor hen, die de liefde van God nog niet hebben leren kennen en die God, de Redder niet zoeken. Mijn lieve kinderen, wees mijn uitgestrekte handen en breng hen door jullie voorbeeld dichter bij mijn Hart en bij het Hart van mijn Zoon. God zal jullie belonen met genade en alle zegen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 november 2004

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 2004

Lieve kinderen,
Dit is een tijd van genade voor het gezin en daarom roep ik jullie op het gebed te hernieuwen. Moge Jezus het hart van jullie gezin zijn. Leer in het gebed alles te beminnen wat heilig is. Volg het leven van de heiligen na, zodat zij voor jullie een aansporing en leraren mogen zijn op de weg van de heiligheid. Moge elk gezin in deze wereld zonder gebed en vrede, een getuige van de liefde worden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 oktober 2004

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 2004

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op, om daar waar haat is liefde en waar honger is voedsel te zijn. Open je hart, mijn lieve kinderen, en mogen jullie handen uitgestrekt en vrijgevig zijn, zodat door jullie elk schepsel God, de Schepper, dankt. Bid, lieve kinderen, en open jullie harten voor de liefde van God, maar je kunt dat niet, als je niet bidt. Daarom, bid, bid, bid. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 september 2004

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 2004

Lieve kinderen,
Ik roep jullie allen op tot bekering van het hart. Neem, net als in de eerste dagen van mijn komst hierheen, het besluit tot volkomen verandering van je leven. Dan zullen jullie, lieve kinderen, de kracht hebben neer te knielen en je hart voor God te openen. God zal je gebed horen en het verhoren. Ik spreek voor ieder van jullie bij God ten beste. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 augustus 2004

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 2004

Lieve kinderen,
Opnieuw roep ik jullie op: sta open voor mijn boodschappen! Mijn lieve kinderen, ik wil jullie allemaal dichter bij mijn Zoon Jezus brengen; bid daarom en vast. In het bijzonder roep ik jullie op om voor mijn intenties te bidden, zodat ik jullie aan mijn Zoon Jezus kan aanbieden, dan verandert Hij jullie harten en opent ze voor de liefde. Als er in jullie harten liefde is, zal er vrede in je heersen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 juli 2004

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 2004

Lieve kinderen,
Ook vandaag is er vreugde in mijn Hart. Ik wil jullie bedanken, dat jullie mijn plan uitvoerbaar maken. Ieder van jullie is belangrijk. Daarom, mijn lieve kinderen, bid en verheug je met mij over elk hart dat zich bekeerd heeft en een instrument van vrede is geworden in de wereld. De gebedsgroepen zijn sterk en, mijn lieve kinderen, door hen kan ik zien dat de Heilige Geest in de wereld werkzaam is. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 juni 2004

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 2004

Lieve kinderen,
Ook vandaag moedig ik jullie aan, je toe te wijden aan mijn Hart en aan het Hart van mijn Zoon Jezus. Alleen op die wijze zullen jullie mij elke dag meer toebehoren en elkaar tot heiligheid aansporen. Dan zal er vreugde zijn in jullie harten en zullen jullie dragers van vrede en van liefde zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 mei 2004

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 2004

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op om mijn boodschappen nederig en met liefde nog intenser na te leven, opdat de Heilige Geest jullie met zijn genade en kracht zal vervullen. Alleen op die manier zijn jullie getuigen van de vrede en van de vergeving. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 april 2004

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 2004

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op je te openen voor het gebed. Mijn lieve kinderen, open jullie harten en bewijs de Gekruisigde je liefde, vooral nu in deze genadevolle tijd. Alleen op die manier zullen jullie de vrede ontdekken en zal het gebed vanuit jullie hart in de wereld beginnen te stromen. Mijn lieve kinderen, wees een voorbeeld en een aansporing tot het goede. Ik ben dichtbij jullie en houd van jullie allen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 maart 2004

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 2004

Lieve kinderen,
Als nooit tevoren roep ik jullie ook vandaag op, jullie harten te openen voor mijn boodschappen. Mijn lieve kinderen, wees degenen die de zielen naar God trekken, en niet degenen die hen van God verwijderen. Ik ben met jullie en bemin jullie allen met bijzondere liefde. Dit is de tijd van boete en bekering. Uit de grond van mijn hart roep ik jullie op: wees van mij met heel je hart, dan zullen jullie zien dat jullie God groot is, want Hij zal jullie de volheid van zegen en vrede geven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 februari 2004

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 januari 2004

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op om te bidden. Mijn lieve kinderen, bid in het bijzonder voor al degenen, die Gods liefde niet hebben leren kennen. Bid, dat zij hun hart openen en dichter naderen tot mijn Hart en het Hart van mijn Zoon Jezus, zodat Wij hen kunnen veranderen in mensen van vrede en liefde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 januari 2004


Copyright © 2014. All Rights Reserved.