Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

 
Overweging van pater Ljubo Kurtović

BELEEF MIJN BOODSCHAPPEN IN NEDERIGHEID EN LIEFDE

Sinds 22 jaar en 10 maanden komt de Heilige Maagd al naar ons toe. Ze geeft ons met een moederlijk hart haar boodschappen. Door deze boodschappen wil ze ons leiden op de weg van bekering en heiligheid. Gedurende al deze jaren hebben veel kinderen van Maria het geloof gevonden en de opwekkende kracht ervaren van haar aanwezigheid hier onder ons. Het is ook mogelijk, dat we deze schat uit de hemel die naar ons toekomt, niet ontdekken. Deze kostbare parel kan ook verborgen blijven, zonder dat we hem ooit vinden. Echter, degene die hem vindt is in staat om alles te geven: tijd, liefde en leven. Het evangelie onderricht ons: "Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn." (Mt 6, 21) Maria wil dat onze schat in God is, in geestelijke waarden en niet in de vergankelijke dingen en schatten van de wereld "die door mot en worm vergaan" (vgl. Mt 6, 20). Degene die deze schat ontdekt, blijft niet aan de kant staan, geketend aan de boeien van de wereld die ons gevangen houdt, maar hij zal de moed hebben naar het diepe te varen, waar Jezus ons roept.

In de eenvoud van de woorden van de Gospa ligt de kracht van de hemel verborgen, de kracht van de Moeder, die in staat is om ons te laten herboren worden voor een nieuw leven. In deze boodschap roept ze ons op: "Beleef nog sterker de boodschappen". Onze God is een God van nederigheid en eenvoud. De eenvoudige en moederlijke woorden die zij tot ons richt, zijn in staat om in ons een nieuwe mentaliteit te scheppen, de levenswijze van het evangelie, van het leven van God dat in ons wil opbloeien.

Enkel in nederigheid en door de liefde zijn we in staat om God te leren kennen en om de boodschappen van de Gospa te aanvaarden als boodschappen van het evangelie, als boodschappen van het Rijk van God dat in ons tot leven wil komen en door ons in de wereld. In Jezus heeft God zich klein gemaakt. Hij is afgedaald tot ons, opdat wij Hem zouden kunnen horen en begrijpen. Tijdens het Laatste Avondmaal wast Jezus de voeten van zijn leerlingen. Hij - God - daalt af tot zijn leerlingen om hen de voeten te wassen. De voetwassing is een taak die door een dienaar of slaaf wordt gedaan. Om de voeten van iemand te wassen moet je je neerbuigen of op je knieën voor iemand gaan zitten. Je moet aan iemands voeten zitten. Dat is precies wat Jezus doet. Hij knielt voor zijn leerlingen, Hij bekijkt hen vanaf beneden, zoals een klein kind omdat het klein is, vanaf beneden naar de grotenmensen en volwassenen kijkt, alsof het wil vragen: "Aanvaard je mij?" God spreekt met de mensen vanaf beneden; Zijn woord weerklinkt in nederigheid. Echter, we zouden verwachten dat het Woord van God vanuit een andere richting komt en daarom horen we het niet.

We kunnen zeggen dat de Gospa op deze plaats ook vanaf beneden tot ons spreekt. Zij gebruikt de woorden van een kind die iedereen kan begrijpen en ze vraagt: ben je bereid mij te aanvaarden, ben je bereid om naar mij te luisteren, zodat het leven van de Heilige Geest in jou tot bloei kan komen, opdat je getuige kunt worden van hetgeen waar we het meest nood aan hebben: de vrede en de vergeving.
Laten we luisteren naar de Moeder die tot ons spreekt en dan zullen we al hier beneden gelukkig zijn.

P. Ljubo Kurtović
Medjugorje 26.04.2004


Copyright © 2014. All Rights Reserved.