Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

 
Overweging van pater Ljubo Kurtović
BENUT ELK OGENBLIK

In haar vorige boodschappen zei Maria ons: “Beleef mijn boodschappen; open je hart voor mijn boodschappen; beleef mijn boodschappen deemoedig en liefdevol; wees open voor mijn boodschappen; vol vreugde roep ik jullie op om mijn boodschappen te beleven; ik bid, opdat de Heilige Geest jullie zou helpen en jullie geloof zou vergroten, opdat jullie de boodschappen die ik jullie op deze heilige plaats geef nog beter zouden aanvaarden; beleef mijn boodschappen en zet elk van mijn woorden in de praktijk om, laat mijn woorden waardevol zijn voor jullie, want het zijn woorden uit de hemel; lieve kinderen, bij mij zijn jullie veilig, ik wil jullie allemaal leiden naar de weg naar heiligheid”. Dat is het uiteindelijke doel van de Gospa, van haar verschijningen, van haar aanwezigheid en ook van elk woord dat zij liefdevol tot ons spreekt.

“God heeft jullie deze tijd als tijd van genade geschonken” zegt Maria ons. God heeft ons alles geschonken: het leven, de tijd en de eeuwigheid. Vaak hebben wij het gevoel dat de tijd zo snel voorbij gaat, alsof we heel wat tijd al verspild hebben. Hoe vaak horen wij niet: ik heb geen tijd. En daarom zijn zo vele mensen gestresseerd, gespannen, nerveus en leeg. Maar wie liefheeft vindt altijd tijd voor wat hij liefheeft. Zeggen “Ik heb geen tijd”, dat is jezelf voorliegen. Als wij geen tijd hebben voor God, dan wijst dat op een gebrek aan geloof, aan liefde, aan hartelijkheid, en dat niet alleen tegenover God, maar ook tegenover onszelf. Wie zichzelf werkelijk liefheeft vindt tijd voor God, voor het gebed, voor de ontmoeting met Hem en met zichzelf.

Wij vragen ons af: “Waarom moeten wij dit vreemde leven beleven, met alle moeilijkheden, al het lijden, de zonde en de mislukkingen, voor de poorten van de eeuwigheid zich voor ons openen? Als God liefde is, als hij werkelijk zo goed is, waarom heeft hij ons dan niet alles ineens gegeven? Waarom moeten wij zo lang wachten voor wij eindelijk het doel kunnen bereiken? God heeft ons onvolmaakt geschapen, niet om ons het leven moeilijker te maken, maar om ons de kans te geven om deel te hebben aan Zijn drie-ene Leven. God wil dat wij niet alleen van hem zouden ontvangen, maar ook dat wij zouden leren geven. Liefde is immers geven en krijgen.

God leeft buiten de tijd, in het eeuwige nu, in de eeuwige gelukzaligheid waar het aan niets ontbreekt. Uit dat eeuwig geluk komt de maagd Maria naar ons toe, in onze tijd, om ons te helpen om daar te komen waar zij ook is. God heeft ons onvolkomen geschapen, maar Hij heeft ons mogelijkheden gegeven die wij zelf kunnen benutten. God heeft ons een vrije wil gegeven, waardoor wij zelf kunnen beslissen of wij Hem verwerpen of voor Hem kiezen.

De zin van het element “tijd” is dat het ons de mogelijkheid biedt om te groeien en vooruit te gaan. De tijd waarin wij leven kan voor ons een tijd van genade worden, als wij een keuze maken en naar Maria luisteren. Hierin ligt onze kans om te groeien. Net als Maria maant ook de H.Paulus de christenen van Efeze en ook ons aan: “Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. Daarom, wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil” (Ef 5, 16-17). En aan de Kolossenzen schrijft Paulus: “Gedraag u verstandig jegens de buitenstaanders. Benut de gunstige gelegenheid” (Kol 4, 5).

Wij mogen geen tijd verliezen, want de tijd is kostbaar en beperkt. Tijd zinvol benutten en waakzaam zijn betekent zoveel als tijd winnen. Elke keer dat wij ons eigen egoïsme opzij zetten en voor de liefde kiezen maken wij van onze tijd een stukje eeuwigheid, een stukje onvergankelijk leven. Alleen de Liefde is eeuwig en behoedt ons voor de zonde. Alleen de tijd die biddend doorgebracht wordt is goed benut. Alleen de tijd die wij gebruiken om ons met liefde tot God en onze medemensen te richten is iets waard. Laten wij Maria helpen om ons nu al in de richting van de eeuwigheid te leiden.

P. Ljubo Kurtović
Medjugorje 26.08.2005

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.