Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

 
Overweging van pater Ljubo Kurtović
MET LIEFDE ROEP IK JULLIE OP

Moeder Maria roept ons met liefde op. In haar woorden horen wij de woorden van Jezus weerklinken: “Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap.” (Mc 1, 15) Maria wil ons zeggen: “Geloof in Gods kracht, geloof dat die kracht jullie kan en wil veranderen, verlossen, genezen en bevrijden. Ook als wij in ons leven ver zijn van Maria’s hart roept zij ons en staat zij ons bij. Wij zijn haar kinderen, en een echte moeder laat haar kinderen nooit in de steek.

Een kind heeft een moeder nodig, want zonder moeder kan het niet leven noch overleven. En als het zonder moeder achterblijft, dan weet het pas goed wat het is om geen moeder te hebben. Onze hemelse moeder is niet van hout, noch van plastic, noch een dode herinnering, maar een moeder die elke pijn van haar kinderen voelt, ook al zijn die kinderen ver van haar vandaan, staan zij in de kou of zijn zij ziek. Wij hebben een moeder met een liefdevol en lijdend hart. Liefde en pijn gaan vaak hand in hand. Ware liefde wordt in momenten van verzoeking en lijden op de proef gesteld. Het is gemakkelijk om van iemand te houden als het aangenaam is om bij die persoon te zijn. Het is gemakkelijk om van iemand te houden als wij die persoon graag hebben en sympathiek vinden. Maar het is moeilijk om van iemand te houden als wij die persoon niet langer sympathiek vinden. Als de ander lastig, moeilijk en onverdragelijk wordt. Het is moeilijk om lief te hebben als de ander ons niet begrijpt en niet aanvaardt. Op dat moment wordt duidelijk hoe waar, echt en goddelijk onze liefde is.

Elke menselijke liefde is begrensd. Maar eigenlijk is er slechts één ware Liefde: God is Liefde. Alle liefde zou dan ook uit het hart van God moeten ontspringen, om dood en lijden te kunnen overwinnen.

Het Evangelie vertelt ons dat Jezus eerst van de jonge man hield, alvorens hem te vragen alles te verkopen en Hem te volgen om volmaakt te zijn. En wij weten hoe de jonge man de moed niet had om al de rijkdom van deze wereld achter te laten. God roept ook vandaag de dag. Hij verplicht niemand. Het gaat altijd om de goddelijke vrijheid én de menselijke vrijheid. God blijft trouw. Hij zal ons nooit bedriegen. God roept ons via ons geweten. God spreekt doorheen zijn Woord dat wij beluisteren en lezen. Hij spreekt doorheen allerhande gebeurtenissen. En in deze tijd spreekt Hij op een eenvoudige en intense manier doorheen Maria, de moeder van Jezus en ook onze moeder.

De Maagd Maria gelooft in ons en gelooft dat wij de weg van de zonde kunnen verlaten. Zij gelooft in jou en mij. Maar het moeilijkste is zeker om na herhaaldelijk verval in de zonde te geloven dat niets meer kan veranderen – ook niet na herhaaldelijk opbiechten van dezelfde zonde. Wij binden ons vast aan onze fouten en wij denken dat zij sterker zijn dan Gods genade. Of erger nog: wij wennen aan onze gevangenschap, aan onze ketenen, en denken dat die ons deugd doen. Het is altijd nodig om de ogen van het hart op Jezus te richten, op Hem die ook vandaag kan en wil bevrijden. En onze belangrijke rol daarbij is te willen, te beslissen, te strijden, te zoeken en te bidden. Dan zullen wij ons oprichten en bevrijd worden. Zeg nooit “ik kan het niet”, maar zeg “ik zal het proberen”, ook al heb je het al een paar keer geprobeerd. Word steeds beslister en steeds moediger.

Maria gelooft in ons. Laten wij ons aan haar toewijden. Laten wij proberen om nieuwe mensen te worden, geraakt, anders, die elke dag opnieuw met God wandelen op Zijn weg.

Fr. Ljubo Kurtović
Medjugorje 26.9.2005

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.