Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

 
Overweging van pater Ljubo Kurtović

IK BEN EEN GESCHENK VOOR JULLIE

Moeder Maria is gekomen om ons naar Jezus, naar de Verlosser te leiden. Alleen in Zijn Naam ligt ons heil en ons leven. Al 24 jaar en 4 maanden wijst zij ons de weg, moedigt zij ons aan en roept zij ons op. God is bij ons. Jezus heeft ons dat beloofd: “Ik ben met u alle dagen, tot het einde van de wereld.” God is op elk moment bij ons. Het probleem is echter dat wij niet altijd bij Hem zijn. God blijft altijd trouw. Nooit heeft Hij iemand die op Hem zijn vertrouwen gesteld had, bedrogen of teleurgesteld.

De Maagd Maria leert ons dat wie dicht bij God wil zijn moet geloven, bidden en liefhebben. Een Christen is iemand die op weg is en zonder ophouden naar God zoekt. En wie vraagt zal krijgen; wie zoekt zal vinden, en voor wie klopt zal de deur worden opengedaan – dat belooft Jezus ons.
God wacht dus maar op één ding: dat wij ons tot Hem zouden richten. Hij wacht op ons gebed en op ons vertrouwen. En dat gebed zou niet kleinzierig en egoïstisch mogen zijn, maar groot, zoals ook God groot is. Wat van belang is in het gebed is het zoeken naar God. Als wij Hem vinden en Hem ontmoeten, dan hebben wij alles. Als wij God de eerste plaats geven, vindt al de rest zijn eigen plaats wel.

God is ons nabij. In Hem «leven wij, bewegen wij en zijn wij» (Hnd 17, 28), en daarom kunnen wij God ervaren. God is een persoon, en daarom kan ik Hem doorheen mezelf als persoon, doorheen mijn eigen hart ontdekken. Wij kunnen God kennen omdat Hij ons Zijn oneindige liefde heeft geopenbaard en blijft openbaren. Bij haar verschijningen toont de Gospa ons de inhoud van haar hart dat oneindig liefheeft. Zij schenkt ons haar vertrouwen, en dat is een geschenk, een genade. In vertrouwen spreekt zij ons toe en toont zij zichzelf aan ons. Als wij in haar geloven, dan kennen wij haar, en trekken de diepgang, de schoonheid en de zuiverheid van haar hart ons steeds meer naar haar toe.

De maagd Maria wil zo graag dat wij dicht bij God zijn. En daarom zegt zij: «geloof, bid en heb lief». Wanneer wij met God spreken, wanneer wij voor Hem knielen en tot Hem bidden, openbaart Hij zich aan ons en schenkt Hij ons zijn rijke gaven.
Een vrouw vertelt dat zij tijdens de aanbidding in de kerk opeens de goddelijke eenvoud ervoer, en begreep dat wij Hem alleen in eenvoud kunnen ontdekken. Zij heeft zachtheid, tederheid gevoeld en was diep geraakt door het licht, de schoonheid en de waarheid die zich op dat moment aan haar openbaarden. Zij werd geraakt en is sindsdien niet meer dezelfde. Zij vertelt dat haar problemen sindsdien geen onoverkomelijke hindernissen meer zijn. Die ervaring geeft haar de zekerheid dat God bestaat en dat Hij bij ons is.
Dat ervaren vele pelgrims hier in Medjugorje. Maria, onze moeder, is bij ons, wij kunnen haar ontmoeten, haar ervaren. Na een ontmoeting met haar is ons leven niet meer hetzelfde, het wordt anders, het wordt nieuw. Wij hebben in ons leven dergelijke ervaringen nodig om wijs, voorzichtig en eenvoudig te worden. Het jeugdige optimisme, hoe mooi het ook is, verdwijnt al snel. De Gospa wil ons niet naar een oppervlakkig optimisme leiden, maar naar de echte levenswijsheid, die wij ook doorheen het lijden kunnen bereiken en waardoor zelfs pijn tot nieuw leven leidt. Moge de Gospa, onze moeder, ons voorgaan op de wegen die ons naar God leiden. Moge Maria, onze moeder, ons naar een nieuw leven met God leiden.

Fr. Ljubo Kurtović
Medjugorje 26.10.2005

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.