Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 december 2007.

Lieve kinderen,
Met grote vreugde breng ik jullie de Koning van de Vrede, opdat Hij jullie zegent met Zijn zegen. Aanbid Hem en geef tijd aan de Schepper naar wie je hart verlangt. Vergeet niet dat jullie op deze aarde voorbijgangers zijn en dat dingen jullie een beetje vreugde kunnen schenken, terwijl mijn Zoon jullie het eeuwig leven schenkt. Daarom ben ik bij jullie: om jullie naar dat alles te leiden waar je hart naar verlangt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.”

Lees meer: Medjugorje, 25 december 2007

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 november 2007.

Lieve kinderen,
Vandaag, nu jullie Christus vieren, de Koning van alles wat geschapen is, verlang ik dat Hij de Koning van jullie leven is. Alleen door te geven, mijn lieve kinderen, kunnen jullie de gave van Jezus' offer aan het kruis voor ieder van jullie begrijpen. Mijn lieve kinderen, geef tijd aan God, opdat Hij jullie verandert en met Zijn genade vult, zodat jullie genade voor anderen kunnen zijn. Ik ben voor jullie, mijn lieve kinderen, een genadegave van liefde, die van God komt voor deze wereld zonder vrede. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden

Lees meer: Medjugorje, 25 november 2007

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 oktober 2007.

Lieve kinderen,
God heeft mij uit liefde naar jullie gezonden, opdat ik jullie op de weg van de verlossing leid. Velen van jullie hebben hun hart geopend en mijn boodschappen aanvaard, maar velen zijn op deze weg verdwaald en hebben nooit de God van liefde met de volheid van hun hart leren kennen. Daarom roep ik jullie op, liefde en licht te zijn waar duisternis en zonde is. Ik ben met jullie en zegen jullie allen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje, 25 oktober 2007

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 september 2007.

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie allen op, dat jullie harten met nog vuriger liefde tot de Gekruisigde ontvlammen, en vergeet niet dat Hij uit liefde voor jullie Zijn leven gegeven heeft, opdat jullie gered mogen zijn. Mijn lieve kinderen, mediteer en bid, opdat je hart zich voor Gods liefde opent. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 september 2007

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 augustus 2007.

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie tot bekering op. Moge je leven, mijn lieve kinderen, een afspiegeling van Gods goedheid zijn en niet van haat en ontrouw. Bid, mijn lieve kinderen, dat het gebed leven wordt voor jullie. Zo zullen jullie in je leven de vrede en de vreugde ontdekken, die God geeft aan degenen die een open hart hebben voor Zijn liefde. En jullie die ver van Gods barmhartigheid verwijderd zijn, bekeer je, opdat God niet doof zal zijn voor je gebeden en het voor jullie niet te laat wordt. Daarom, bekeer je in deze genadevolle tijd en geef God de eerste plaats in je leven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 augustus 2007


Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 juli 2007 (Feest van de H. Jacobus, patroon van Medjugorje.)

Lieve kinderen,
Vandaag, op de dag van de patroon van jullie parochie, roep ik jullie op, het leven van de heiligen na te volgen. Mogen zij voor jullie een voorbeeld en bemoediging tot een leven in heiligheid zijn. Moge het gebed voor jullie als de lucht om in te ademen zijn en geen last. Mijn lieve kinderen, God zal jullie Zijn liefde openbaren en jullie zullen de vreugde ervaren dat jullie mijn geliefden zijn. God zal jullie zegenen en jullie een overvloed van genade geven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 juli 2007

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 juni 2007

Lieve kinderen,
Ook vandaag  roep ik jullie met grote vreugde in mijn hart tot bekering op. Mijn lieve kinderen, vergeet niet dat jullie allemaal belangrijk zijn in het grote plan dat God door Medjugorje heen leidt. God wil graag de hele wereld  bekeren en tot heil oproepen en tot de weg naar Hem die het begin en het einde van ieder schepsel is. Op een bijzondere wijze, mijn lieve kinderen, roep ik jullie uit het diepste van mijn hart  op, je te openen voor deze grote genade, die God jullie door mijn aanwezigheid hier geeft. Ik wil ieder van jullie graag danken voor de offers en gebeden. Ik ben met jullie en zegen jullie allen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 juni 2007

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 mei 2007

Lieve kinderen,
Bid met mij tot de Heilige Geest, opdat Hij jullie bij het zoeken naar Gods Wil mag leiden op de weg van jullie heiligheid. En jullie die ver van het gebed verwijderd zijn, bekeer je en zoek in de stilte van je hart naar het heil van je ziel en voed haar met gebed. Ik zegen jullie allen afzonderlijk met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden. .

Lees meer: Medjugorje 25 mei 2007

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 april 2007

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie opnieuw tot bekering op. Open je hart. Deze tijd waarin ik bij jullie ben is een tijd van genade, maak er goed gebruik van. Zeg: “Dit is de tijd voor mijn ziel.” Ik ben met jullie en bemin jullie met een onmetelijke liefde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 april 2007

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 maart 2007

Lieve kinderen,
Ik wil jullie van ganser harte danken voor je vastenoffers. Ik zou je willen aansporen om door te gaan, met een open hart het vasten te beleven. Door vasten en versterving, lieve kinderen, zullen jullie sterker zijn in het geloof. In God zul je de ware vrede vinden door het dagelijks gebed. Ik ben bij jullie en ik ben niet vermoeid. Ik zou jullie allemaal met mij mee willen nemen naar de hemel, kies daarom dagelijks voor heiligheid. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 maart 2007

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 februari 2007

Lieve kinderen,
Open je hart voor de barmhartigheid van God in deze Vastentijd. De hemelse Vader wenst ieder van jullie te bevrijden uit de slavernij van de zonde. Daarom, mijn lieve kinderen, benut deze tijd goed, doe afstand van de zonde door de ontmoeting met God in de biecht en besluit tot heiligheid. Doe dit uit liefde tot Jezus die jullie allen door Zijn Bloed verlost heeft, opdat jullie gelukkig en in vrede mogen zijn. Vergeet niet, lieve kinderen, dat je vrijheid je zwakheid is; volg daarom mijn boodschappen in ernst. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 februari  2007

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 januari 2007

Lieve kinderen,
Legt de Heilige Schrift op een zichtbare plaats in je gezin en lees hem. Zo zullen jullie het gebed met het hart leren kennen en je gedachten zullen in God zijn. Vergeet niet dat jullie vergankelijk zijn als de bloem in het veld, die men van verre ziet , maar die in een ogenblik verdwijnt. Mijn lieve kinderen, laat overal waar jullie langskomen een teken van goedheid en liefde achter, en God zal jullie zegenen met de overvloed van Zijn zegen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 januari 2007


Copyright © 2014. All Rights Reserved.