Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Overweging van pater Ljubo Kurtovic

DEZE TIJD WAARIN IK BIJ JULLIE BEN IS EEN TIJD VAN GENADE

De Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede, roept ons ook vandaag in haar boodschap op tot bekering. Dat is de belangrijkste boodschap die op deze plaats telkens weerklinkt. Het is als het ware een echo van Jezus’ woorden in het Evangelie. Maria wil ons niets anders zeggen dan wat Jezus ons gezegd heeft. Zij komt ons geen nieuwe leer brengen, maar wil ons zover krijgen dat wij de woorden van Jezus serieus nemen en ernaar gaan leven.

De aanwezigheid van de Gospa, haar verschijningen en de boodschappen die zij ons vandaag geeft zijn genaden van God. In ons leven komt het echter wel vaker voor dat wij pas beginnen te beseffen hoe waardevol iets is op het ogenblik dat wij het verliezen. Onze gezondheid bijvoorbeeld: pas wanneer we ziek zijn beseffen we hoe belangrijk die is. De Gospa spoort ons aan om goed gebruik te maken van deze tijd van genade die ons geschonken wordt omdat zij ons wil behoeden voor verdriet en spijt wanneer deze tijd voorbij zal zijn.

Wij leven in deze tijd die ons gegeven is, die voorbij gaat en ons voortstuwt. Daarom net is de tijd zo waardevol, en is het onze plicht om die zinvol door te brengen. Tijd kun je verspillen, maar tijd kun je ook goed benutten. Je kunt je dag vullen met oppervlakkige dingen, met valse pleziertjes, waarna je je vanbinnen hol en leeg gaat voelen. En wat je met je tijd doet zal ook je toekomst bepalen. Tijd is als een soort lege kom die je krijgt en die je zelf mag vullen. Als je de kom vult met goede daden, met gebed dat van angst en depressie bevrijdt, dan zal je tijd vervuld zijn van schoonheid en licht, en zo ook je toekomst.

In het leven is het verkeerd om achterom te kijken en alleen het slechte te onthouden. Veel mensen houden echter vast aan het verleden en zijn tegelijk zo bang voor de toekomst dat ze vergeten om in het heden te leven. Vandaag kun je echter beslissen om iets te doen wat je ziel ten goede komt. Vandaag kun je beginnen te bidden, te geloven, en jezelf en je leven aan God toe te wijden. Vandaag kun je in je hart kijken en ontdekken hoezeer het verlangt naar God. Vandaag kun je je dag en de tijd die je gegeven is zinvol benutten. Wij leven slechts één keer op deze aarde, op dit schouwtoneel. Vandaag is uniek en zal nooit meer terugkeren. En wat je vandaag niet doet, kun je niet meer inhalen. Vandaag kun je kiezen voor de eeuwigheid, niet na de dood. Als je vandaag voor God, voor gerechtigheid en goedheid kiest, dan zul je de eeuwigheid kennen. Tijd is een geschenk dat God ons gegeven heeft om te groeien naar de volheid die Hij ons wil geven.

Maria onze Hemelmoeder wil dat wij haar zoon Jezus die ons de ware vrede en vreugde schenkt leren kennen en ontmoeten. Moeder Maria heeft haar leven hier op aarde geleefd en bleef tot op het einde trouw aan God. Zij was een mens zoals wij, maar werd door God verheven en wil dat wij ook komen waar zij is. Zij had een hart voor God en de mens. Zij kan niet rusten en blijft ons oproepen, reageert op onze hulpkreten en houdt voorspraak voor ons bij onze Vader in de hemel. Zij komt naar ons toe, als moeder en vriendin, verzorgt onze wonden en leidt ons naar haar Zoon.

Fra Ljubo Kurtović

Medjugorje, 26.04.2007


Copyright © 2014. All Rights Reserved.