Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 december 2008.

Lieve kinderen, jullie rennen, werken, verzamelen, maar zonder zegen. Jullie bidden niet! Vandaag nodig ik jullie uit om voor de kribbe stil te staan en te mediteren over Jezus die ik ook vandaag aan jullie geef, opdat Hij jullie moge zegenen en helpen om te begrijpen dat jullie zonder Hem geen toekomst hebben. Daarom, lieve kinderen, leg je leven in de handen van Jezus, opdat Hij jullie moge leiden en tegen alle kwaad beschermen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Boodschap 25 december 2008

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 november 2008.

Lieve kinderen, ook vandaag nodig ik jullie in deze tijd van genade uit om te bidden, opdat de kleine Jezus in jullie harten geboren mag worden. Moge Hij, die de vrede zelf is, door jullie vrede aan de hele wereld schenken. Daarom, lieve kinderen, bidt zonder ophouden voor deze woelige wereld zonder hoop, opdat jullie voor allen getuigen van de vrede worden. Moge de hoop in jullie harten stromen als een rivier van genade. Dank dat jullie mijn boodschap aanvaarden.

Lees meer: Boodschap 25 november 2008

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 oktober 2008.

Lieve kinderen, op bijzondere wijze nodig ik jullie allen uit om voor mijn intenties te bidden, opdat jullie door je gebeden het plan van Satan voor deze wereld stoppen, die elke dag verder van God verwijderd is en zichzelf op de plaats van God stelt en alles vernietigt wat mooi en goed is in de zielen van ieder van jullie. Daarom, mijn lieve kinderen, wapen je met gebed en vasten opdat jullie je ervan bewust zijn, hoeveel God van jullie houdt, en doe Gods wil. Dank dat jullie mijn oproep hebben aanvaard.

Lees meer: Boodschap 25 oktober 2008

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 september 2008.

Lieve kinderen, moge jullie leven opnieuw een besluit voor de vrede zijn. Wees blije dragers van de vrede en vergeet niet dat jullie in een tijd van genade leven, waarin God jullie door mijn aanwezigheid grote genaden geeft. Sluit je niet af, lieve kinderen, maar benut deze tijd en zoek de gave van de vrede en van de liefde voor je leven, opdat jullie getuigen voor de anderen worden. Ik zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie mijn oproep hebben aanvaard.

Lees meer: Boodschap 25 september 2008


Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 augustus 2008.

Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie tot persoonlijke bekering op. Jullie moeten degenen zijn die zich zullen bekeren en met je leven getuigen, beminnen, vergeven en de vreugde van de Verrezene in deze wereld brengen, waarin mijn Zoon gestorven is en waarin de mensen geen behoefte voelen om Hem te zoeken en in hun leven te ontdekken. Jullie, aanbid Hem, en moge jullie hoop de hoop voor die harten zijn, die Jezus niet hebben. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Boodschap 25 augustus 2008

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 juli 2008.

In deze tijd waarin jullie aan de rust van het lichaam denken, nodig ik jullie tot bekering uit. Bid en werk zó dat je hart naar God de Schepper smacht, die de ware rust voor je ziel en je lichaam is. Moge Hij Zijn gelaat naar jullie keren en jullie Zijn vrede schenken. Ik ben met jullie en spreek bij God ten beste voor ieder van jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Boodschap 25 juli 2008

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 juni 2008.

Ook vandaag nodig ik jullie met grote vreugde in mijn hart uit om mij te volgen en naar mijn boodschappen te luisteren. Wees blije dragers van de vrede en van de liefde in deze wereld zonder vrede. Ik ben met jullie en zegen jullie allen met mijn Zoon Jezus, de Koning van de Vrede. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Boodschap 25 juni 2008

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 mei 2008.

Lieve kinderen, in deze tijd van genade waarin God mij heeft toegestaan om bij jullie te zijn, nodig ik jullie, lieve kinderen, opnieuw uit tot bekering. Werk op een bijzondere wijze aan de redding van de wereld zolang ik bij jullie ben. God is barmhartig en schenkt speciale genaden, vraag er daarom naar tijdens het gebed. Ik ben met jullie en laat jullie niet alleen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Boodschap 25 mei 2008

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 april 2008.

Lieve kinderen, Ook vandaag nodig ik jullie allen uit om in de liefde van God te groeien als een bloem die de warme stralen van de lente voelt. Zo groeien ook jullie, mijn lieve kinderen, in Gods liefde en brengen haar naar allen die ver van God vandaan zijn. Zoek de wil van God en doe goed aan degenen die God op je weg heeft geplaatst, en wees licht en vreugde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje, 25 april 2008

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 maart 2008.

Lieve kinderen, ik nodig jullie uit, aan je persoonlijke bekering te werken. Jullie zijn nog ver van de ontmoeting met God in je hart verwijderd. Breng daarom zoveel mogelijk tijd in gebed en aanbidding van Jezus in het Allerheiligst Sacrament van het altaar door, opdat Hij jullie verandert en een levend geloof en het verlangen naar het eeuwig leven in je hart legt. Alles gaat voorbij, lieve kinderen, alleen God blijft. Ik ben met jullie en moedig jullie met liefde aan. Dank dat jullie mijn boodschap aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje, 25 maart 2008

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 februari 2008.

Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep ik jullie opnieuw tot gebed en onthechting op. Moge je dag doorweven zijn van kleine vurige gebeden voor al degenen die de liefde van God niet hebben leren kennen. Dank dat jullie mijn boodschap aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje, 25 februari 2008

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 januari 2008.

Lieve kinderen, met de Vastentijd naderen jullie een tijd van genade. Je hart is als omgeploegde grond en is klaar om de vrucht te ontvangen, die in het goede zal groeien. Jullie, lieve kinderen, zijn vrij om het goede of het kwade te kiezen. Daarom nodig ik jullie uit: bid en vast. Plant vreugde en de vrucht van de vreugde zal in je hart groeien tot je eigen welzijn en de anderen zullen hem zien en hem door jullie leven ontvangen. Doe afstand van de zonde en kies voor het eeuwige leven. Ik ben met jullie en spreek voor jullie ten beste bij mijn Zoon. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje, 25 januari 2008


Copyright © 2014. All Rights Reserved.