Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Overweging van pater Danko Perutina

KIES VOOR DE VREDE

Ons leven is een aaneenschakeling van beslissingen die we moeten nemen. We moeten voortdurend kiezen. De één kiest dit, de ander dat; ons leven lang nemen wij beslissingen. In haar laatste boodschap vraagt de Gospa ons dat ons leven een besluit voor vrede zou zijn. En voor vrede kiezen, dat betekent voor Jezus kiezen: “Want Hij is onze vrede” (Ef 2, 14) schrijft de heilige Paulus aan de christenen van Efeze. Jezus schenkt een vrede die niet oppervlakkig is, niet leugenachtig, niet het soort vrede waar mensen over spreken. Hij is die vrede die via bekoringen en strijd het menselijk hart binnendringt en het van binnenuit doet stralen. Jezus zegt: “Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan de wereld te bieden heeft” (Joh 14, 27). Jezus kwam naar de wereld om de muur van vijandschap en onvrede tussen God en de mensen neer te halen en het koninkrijk van liefde, vreugde en vrede in te stellen. De vrede die Jezus ons schenkt is niet de afwezigheid van onvrede of oorlog, maar een vredige vertrouwensband met God. De vrede die Jezus ons schenkt is die vrede die het menselijk hart raakt en verandert en die licht is voor de wereld.

Alle boodschappen die de Gospa in deze 27 jaren gegeven heeft gaan over deemoed, liefde en vrede. Op de derde dag van de verschijningen waren de zieners de berg aan het afdalen, toen de Gospa plots aan Maria Pavlovic verscheen. Ze zei: “Vrede, vrede, vrede – alleen vrede!”. Er moet vrede zijn tussen God en de mensen en ook tussen de mensen onderling! In Medjugorje stelt Maria zich voor als Koningin van de Vrede. Zij roept ieder persoonlijk op om een vreugdevolle drager van vrede te zijn omdat wij in een tijd van genade leven. Precies deze 27 jaren zijn een tijd van genade, want de Gospa is ons op een bijzondere manier nabij. Miljoenen pelgrims, die hier de zin van het leven en geestelijke vrede gevonden hebben, getuigen daarvan.

Maria roept ons op om getuigen te zijn, en ieder van ons moet een getuige worden. Het geloof geeft ons de kracht om in deze wereld te getuigen over Jezus. Wij hebben doorheen de getuigenis van de heilige maagd Maria, de apostelen en martelaren van de eerste Kerk het geloof in de drie-ene God ontvangen.

Ware getuigen zijn ons voorgegaan op de weg naar de hemel; met name zij die de Kerk als Heiligen vereert. Zij zijn ook vandaag aanwezig in de levende leer van de Kerk, met het voorbeeld van hun leven, met hun geschriften en met hun gebed. Zij staan voor het aanschijn van God, eren Hem en zorgen onophoudelijk voor diegenen die ze op aarde achtergelaten hebben. Zij zijn ware getuigen die in de vreugde van hun Heer leven en boven velen verhoogd werden. Hun voorspraak is de grootste dienst in de goddelijke intentie. Wij kunnen en moeten vragen om hun voorspraak voor ons en voor de hele wereld, zo leert ons de Catechismus van de Katholieke Kerk (zie CKK 2683)

Daarom moet ieder die Jezus wil volgen en wil strijden voor de waarheid ook bereid zijn om het hoofd te bieden aan tegenkantingen. Er is één weg die naar de overwinning leidt, en dat is het volgen van onze Heer Jezus Christus, want dat is de enige manier om een instrument van zijn vrede te worden, zoals ook het bekende spreekwoord van de heilige Franciscus van Assisi luidt. Moge de moederlijke zegen van de heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede, ons helpen in ons streven. Fra Danko Perutina


Fra Danko Perutina
Medjugorje, 26.09.2008


Copyright © 2014. All Rights Reserved.