Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Maandelijkse boodschap in Medjugorje van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 december 2009.

Lieve kinderen,
Op deze blijde dag breng ik jullie allen voor mijn Zoon, de Koning van de Vrede, opdat Hij jullie zijn vrede en zegen moge geven. Mijn lieve kinderen, deel deze vrede en zegen met de anderen, in liefde. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

Maandelijkse boodschap in Medjugorje van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 november 2009.

Lieve kinderen,
In deze tijd van genade roep ik jullie allen op om het gebed in jullie gezinnen te vernieuwen. Bereid je met vreugde op de komst van Jezus voor. Mijn lieve kinderen, mogen jullie harten zuiver en aangenaam zijn, opdat de liefde en warmte door jullie heen beginnen te stromen in elk hart dat ver van Zijn liefde verwijderd is. Mijn lieve kinderen, wees mijn uitgestrekte handen, handen van liefde voor al degenen die verdwaald zijn, die geen geloof en hoop meer hebben. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

Maandelijkse boodschap in Medjugorje van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 oktober 2009.

Lieve kinderen,
Ook vandaag breng ik jullie mijn zegen, ik zegen jullie allen en roep jullie op, te groeien op deze weg, die God voor jullie heil door mij begonnen is. Bid, vast en getuig van jullie geloof met blijdschap, mijn lieve kinderen, en moge je hart altijd vervuld zijn met gebed. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Maandelijkse boodschap in Medjugorje van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 september 2009.

Lieve kinderen,
Werk met vreugde volhardend aan je bekering. Draag al je vreugde en verdriet aan mijn Onbevlekt Hart op, zodat ik jullie allen naar mijn veelgeliefde Zoon kan leiden, opdat jullie vreugde in zijn Hart vinden. Ik ben bij jullie om je te onderrichten en je naar de eeuwigheid te leiden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Maandelijkse boodschap in Medjugorje van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 augustus 2009.

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie opnieuw tot bekering op. Lieve kinderen, jullie zijn niet heilig genoeg en jullie stralen de heiligheid niet naar anderen uit; daarom bid, bid, bid en werk aan je persoonlijke bekering, opdat jullie een teken van Gods liefde voor de anderen mogen zijn. Ik ben met jullie en leid jullie naar de eeuwigheid waarnaar ieder hart moet smachten. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Maandelijkse boodschap in Medjugorje
van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 juli 2009.

Lieve kinderen,
Moge deze tijd voor jullie een tijd van gebed zijn.
Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 2009.

Lieve kinderen,
Verheug je met mij, bekeer je in vreugde en dank God voor het geschenk van mijn aanwezigheid onder jullie. Bid dat God in jullie harten in het middelpunt van je leven mag zijn en getuig met je leven, lieve kinderen, opdat ieder schepsel Gods liefde mag voelen. Wees mijn uitgestrekte handen voor ieder schepsel, opdat het dichter bij de God van liefde komt. Ik zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Boodschap van de Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 2009.

Lieve kinderen, in deze tijd roep ik jullie allen op te bidden voor de komst van de Heilige Geest over ieder gedoopt schepsel, zodat de Heilige Geest jullie allen vernieuwt en jullie leidt op de weg van de getuigenis van je geloof, jullie en al degenen die ver van God en Zijn liefde verwijderd zijn. Ik ben met jullie en spreek voor jullie ten beste bij de Allerhoogste. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Lees meer: Boodschap 25 mei 2009.


Boodschap van de Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 2009.

Lieve kinderen, v
andaag roep ik jullie allen op om voor de vrede te bidden en ervan te getuigen in je gezinnen, opdat de vrede de grootste schat op deze aarde zonder vrede mag worden. Ik ben jullie Koningin van de Vrede en jullie Moeder. Ik verlang jullie te leiden op de weg van de vrede die alleen van God komt. Daarom bidt, bidt, bidt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Lees meer: Boodschap 25 april 2009.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 2009.

Lieve kinderen, in deze lentetijd waarin alles uit de winterslaap ontwaakt, maken jullie je zielen met het gebed wakker, opdat ze gereed zijn om het licht van de verrezen Jezus te ontvangen. Moge Hij jullie, lieve kinderen, dichter bij zijn Hart brengen, opdat jullie openstaan voor het eeuwige leven. Ik bid voor jullie en houd bij de Allerhoogste voorspraak voor jullie oprechte bekering. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Lees meer: Boodschap 25 maart 2009.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 februari 2009.

Lieve kinderen, in deze tijd van ontzegging, gebed en boete roep ik jullie opnieuw op: ga je zonden belijden, opdat de genade jullie harten kan openen, en sta toe dat ze jullie verandert. Bekeer je, mijn lieve kinderen, stel je open voor God en Zijn plan voor ieder van jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Lees meer: Boodschap 25 februari 2009

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 januari 2009.

Lieve kinderen, ook vandaag nodig ik jullie uit tot het gebed. Moge het gebed voor jullie als een zaad zijn, dat jullie in mijn hart leggen, dat ik voor jullie aan mijn Zoon Jezus zal geven tot redding van jullie zielen. Ik verlang, lieve kinderen, dat ieder van jullie verliefd wordt op het eeuwig leven dat jullie toekomst is, en dat alle aardse dingen voor jullie een hulp mogen zijn om dichter bij God de Schepper te komen. Ik ben zo lang bij jullie, omdat jullie op de verkeerde weg zijn. Alleen met mijn hulp, lieve kinderen, zullen jullie je ogen openen. Er zijn er velen die, doordat ze volgens mijn boodschappen leven, begrijpen dat ze op de weg van de heiligheid naar de eeuwigheid zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Boodschap 25 januari 2009


Copyright © 2014. All Rights Reserved.