Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Overweging van pater Danko Perutina
BID VOOR DE KOMST VAN DE HEILIGE GEEST

Voor zijn Hemelvaart zei Jezus aan zijn leerlingen niet uit Jeruzalem weg te gaan, maar er te blijven wachten op de belofte van de Vader die zij van Hem hadden gehoord; namelijk dat zij de kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen en Zijn getuigen zouden zijn in Jeruzalem en tot het uiteinde van de aarde. Na die woorden werd Hij voor hun ogen omhooggeheven naar de Vader (cf. Hand 1, 4-9).

De leerlingen en apostelen bereidden zich in gebed voor op de komst van de Heilige Geest. En zij waren daarbij niet alleen: Maria, de moeder van Jezus, was bij hen. Zij was de enige onder hen die vervuld was van de Heilige Geest, die haar overschaduwd had toen zij Jezus in haar schoot ontving. Zij heeft de leerlingen waarschijnlijk aangemoedigd om niet bang te zijn en vurig te bidden. Voor de Heilige Geest over hen kwam waren de leerlingen en apostelen verlegen en angstig. De komst van de Heilige Geest veranderde hen: zij waren niet langer schuchtere leerlingen maar onverschrokken getuigen van Christus. Zij getuigden over wat zij van Jezus hadden gezien en gehoord. Het vuur van liefde en waarheid dat in hun binnenste was ontstoken spoorde hen aan om onmiddellijk de Blijde Boodschap te gaan verkondigen.

In haar boodschap van 25 mei 2009 roept de Gospa ons ertoe op om te bidden voor de komst van de Heilige Geest over elk gedoopt schepsel. Door het doopsel zijn wij kinderen van God geworden en zijn wij in gemeenschap getreden met Jezus en zijn verlossing. De Gospa vraagt ons om te bidden, want het gebed opent ons hart voor de Geest van God die er dan in kan werken. Wie zijn hart openstelt voor de Heilige Geest ervaart een vernieuwing van zijn spiritueel leven en wordt aangespoord om te getuigen van het geloof. Wij, Christenen, zijn ertoe geroepen om het Woord Gods in deze wereld uit te dragen en om door ons handelen te getuigen van Zijn liefde. Maria, onze moeder en voorspreker, die ons leert bidden tot de Heilige Geest, helpt ons daarbij. Samen met Maria bidden we opdat de Geest van Waarheid en Liefde in en rondom ons zou mogen werken, dat Hij ons zou sterken en leiden naar een nieuw leven gericht op het volbrengen van Gods wil.

Fra. Danko Perutina
Medjugorje, 26 mei 2009


Copyright © 2014. All Rights Reserved.