Boodschap van de Koningin van de Vrede van 25 november 2017.
Maandelijkse boodschap gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op de 25e van de maand.

Lieve kinderen,
In deze tijd van genade roep ik jullie op tot gebed. Bid en zoek de vrede, kindertjes. Hij die hier op aarde kwam om jullie Zijn vrede te geven, ongeacht wie of wat je bent, Hij, mijn Zoon, jullie Broeder, roept jullie door mij tot bekering op, want zonder God hebben jullie noch toekomst noch eeuwig leven. Daarom, geloof en bid en leef in genade en in de verwachting van je persoonlijke ontmoeting met Hem. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.