Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschappen 2018

Boodschap van de Koningin van de Vrede van 25 december 2018.
Maandelijkse boodschap gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op de 25e van de maand.

Lieve kinderen, ik breng jullie mijn Zoon Jezus die de Koning van de Vrede is. Hij geeft jullie de vrede; moge die niet alleen voor jullie zijn, maar, lieve kinderen, breng hem naar anderen in vreugde en nederigheid. Ik ben met jullie en ik bid voor jullie in deze tijd van genade die God jullie verlangt te geven. Mijn aanwezigheid is het teken van liefde, terwijl ik hier bij jullie ben om je te beschermen en je naar de eeuwigheid te leiden. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

 

 

Boodschap van de Koningin van de Vrede van 25 november 2018.
Maandelijkse boodschap gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op de 25e van de maand.

Lieve kinderen,
Deze tijd is een tijd van genade en van gebed, een tijd van verwachting en een tijd van gave. God geeft Zichzelf aan jullie, opdat jullie Hem boven alles beminnen. Daarom, lieve kinderen, open jullie harten en jullie gezinnen, opdat dit verwachten gebed en liefde wordt en vooral een gave. Ik ben met jullie, lieve kinderen, en ik spoor jullie aan, je niet af te keren van het goede, want de vruchten zijn van verre te zien en te horen. Daarom is de vijand woedend en hij gebruikt alles om jullie van het gebed af te houden. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

 

 

Boodschap van de Koningin van de Vrede van 25 oktober 2018.
Maandelijkse boodschap gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op de 25e van de maand.

Lieve kinderen,
Jullie hebben de grote genade, tot een nieuw leven geroepen te zijn door de boodschappen die ik jullie geef. Lieve kinderen, dit is een tijd van genade, een tijd en een oproep tot bekering voor jullie en voor de toekomstige generaties. Daarom roep ik jullie op, mijn lieve kinderen, bid meer en open je hart voor mijn Zoon Jezus. Ik ben met jullie, ik bemin jullie allemaal en zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

 

Boodschap van de Koningin van de Vrede van 25 september 2018.
Maandelijkse boodschap gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op de 25e van de maand.

Lieve kinderen! Ook de natuur geeft jullie tekenen van haar liefde door de vruchten die ze jullie geeft. Ook hebben jullie door mijn komst een overvloed van gaven en vruchten ontvangen. Kindertjes, hoezeer jullie mijn oproep beantwoord hebben, dat weet God. Ik roep jullie op, het is nog niet te laat, kies voor de heiligheid en voor het leven met God in genade en vrede! God zal jullie zegenen en jullie het honderdvoudige geven als jullie op Hem vertrouwen. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

Boodschap van de Koningin van de Vrede van 25 augustus 2018.
Maandelijkse boodschap gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op de 25e van de maand.

Lieve kinderen! Dit is een tijd van genade. Mijn lieve kinderen, bid meer, praat minder en laat God jullie leiden op de weg van bekering. Ik ben met jullie en bemin jullie met mijn moederlijke liefde. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

 

 

Boodschap van de Koningin van de Vrede van 25 juli 2018.
Maandelijkse boodschap gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op de 25e van de maand.

Lieve kinderen, God heeft mij geroepen om jullie naar Hem te leiden, omdat Hij jullie sterkte is. Daarom roep ik jullie op, tot Hem te bidden en op Hem te vertrouwen, want Hij is jullie toevlucht tegen al het kwaad dat op de loer ligt en dat de zielen weghaalt van de genade en de vreugde waartoe jullie allen geroepen zijn. Mijn lieve kinderen, beleef de Hemel hier op aarde zodat het jullie goed mag gaan, en mogen de geboden van God een licht op je weg zijn. Ik ben met jullie en bemin jullie allen met mijn moederlijke liefde. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Boodschap van de Koningin van de Vrede van 25 juni 2018.
Maandelijkse boodschap gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op de 25e van de maand.

Lieve kinderen, dit is de dag die de Heer mij heeft gegeven om Hem te danken voor ieder van jullie, voor degenen die zich hebben bekeerd en mijn boodschappen hebben aanvaard en de weg van bekering en heiligheid zijn opgegaan. Verheug je, mijn lieve kinderen, want God is barmhartig en houdt van jullie allemaal met Zijn onmetelijke liefde en Hij leidt je naar de weg van het heil door mijn komst hier. Ik houd van jullie allen en ik geef je mijn Zoon, opdat Hij jullie vrede geeft. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Boodschap van de Koningin van de Vrede van 25 mei 2018.
Maandelijkse boodschap gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op de 25e van de maand.

Lieve kinderen, in deze tijd zonder vrede roep ik jullie op om meer op God te vertrouwen, die je Vader in de hemel is en die mij heeft gezonden om jullie naar Hem te leiden. Jullie, open je hart voor de gaven die Hij je wil schenken, en aanbid in de stilte van je hart mijn Zoon die Zijn leven heeft gegeven opdat jullie mogen leven in de eeuwigheid waarheen Hij jullie wil leiden. Mogen jullie hopen op de vreugde van de ontmoeting met de Allerhoogste in het dagelijks leven. Daarom nodig ik jullie uit: verwaarloos het gebed niet, want het gebed doet wonderen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.

 

Boodschap van de Koningin van de Vrede van 25 april 2018.
Maandelijkse boodschap gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op de 25e van de maand.

Lieve kinderen!
Vandaag roep ik jullie op om met Jezus je nieuwe leven te leiden. Moge de Verrezene jullie kracht geven om altijd sterk te zijn in de beproevingen van het leven, en trouw en volhardend te zijn in het gebed, want Jezus heeft jullie door Zijn Wonden gered en jullie door Zijn Verrijzenis een nieuw leven gegeven. Bid, lieve kinderen, en verlies de hoop niet. Moge er vreugde en vrede in je hart zijn. Getuig van de vreugde dat jullie mij toebehoren. Ik ben met jullie en bemin jullie allen met mijn moederlijke liefde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.

 

Boodschap van de Koningin van de Vrede van 25 maart 2018.
Maandelijkse boodschap gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op de 25e van de maand.

Lieve kinderen!
Ik roep jullie op om met mij in gebed te zijn in deze tijd van genade, waarin de duisternis tegen het licht vecht. Bid, lieve kinderen, biecht en begin een nieuw leven in genade. Kies voor God en Hij zal jullie naar heiligheid leiden, en het Kruis zal voor jullie een teken van overwinning en hoop zijn. Wees er trots op dat jullie gedoopt zijn, en dankbaar in je hart dat jullie een deel van Gods plan zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

 

Boodschap van de Koningin van de Vrede van 25 februari 2018.
Maandelijkse boodschap gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op de 25e van de maand.

Lieve kinderen!
In deze tijd van genade nodig ik jullie allen uit om je open te stellen en volgens de geboden te leven, die God je heeft gegeven, opdat zij je door de Sacramenten op de weg van de bekering mogen leiden. De wereld en de bekoringen van de wereld leiden jullie in beproeving, maar jullie, mijn lieve kinderen, kijk naar Gods schepselen, die Hij je in schoonheid en nederigheid heeft gegeven en, mijn lieve kinderen, bemin God boven alles, en Hij zal je leiden op de weg van het Heil. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

 

Boodschap van de Koningin van de Vrede van 25 januari 2018.
Maandelijkse boodschap gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op de 25e van de maand.

Lieve kinderen!
Moge deze tijd voor jullie een tijd van gebed zijn opdat de Heilige Geest door het gebed op jullie neerdaalt en jullie bekering schenkt. Open je hart en lees de Heilige Schrift opdat ook jullie door de getuigenissen dichter bij God mogen zijn. Kleine kinderen, zoek bovenal God en de dingen van God en laat de aardse aan de aarde over, want Satan trekt jullie naar het stof en de zonde. Jullie zijn uitgenodigd tot heiligheid en geschapen voor de hemel. Zoek daarom de hemel en de hemelse dingen. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.