Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

25 december 2022, de jaarlijkse boodschap aan Jakov Colo op Kerstmis.

Lieve kinderen! Vandaag, nu het licht van Jezus' Geboorte de hele wereld verlicht, bid ik op een bijzondere wijze, met Jezus in mijn armen, dat elk hart een stal van Bethlehem wordt, waarin mijn Zoon zal worden geboren, en dat jullie leven het licht van Zijn Geboorte mag worden. Lieve kinderen, jullie leven in onrust en angst. Lieve kinderen, vraag daarom Jezus op deze dag van genade om je geloof te versterken en de Vorst van je leven te worden. Want, lieve kinderen, alleen met Jezus in je leven zul je geen onrust zien, maar bidden voor vrede en in vrede leven. En je zult geen angst zien, maar Jezus die ons bevrijdt van alle angsten. Ik ben je Moeder die onophoudelijk over je waakt en je zegent met mijn Moederlijke zegen."

 

 

 

   

 

25 december 2020, de jaarlijkse boodschap aan Jakov Colo op Kerstmis.

Lieve kinderen!
Ook vandaag is Jezus hier naast je, zelfs als je denkt dat je alleen bent en dat licht niet in je leven bestaat. Hij is hier en heeft je nooit verlaten en nooit afstand van je genomen. Het licht van Zijn geboorte verlicht deze wereld en jullie leven. Zijn Hart staat altijd voor je open, om al je pijn, al je beproevingen, angsten en behoeften te ontvangen. Zijn armen zijn naar jullie uitgestrekt, om jullie als Vader te omhelzen en je te vertellen, hoe belangrijk je voor Hem bent, hoeveel Hij van je houdt en voor Zijn kinderen zorgt. Kinderen, staat je hart open voor Jezus? Hebben jullie je leven volledig in Zijn handen gelegd? Heb je Jezus als je vader aangenomen, tot wie je je altijd kunt wenden en bij wie je troost kunt vinden en alles wat je nodig hebt om het ware geloof te beleven? Daarom, mijn kinderen, geef je hart aan Jezus en sta Hem toe dat Hij over je leven gaat heersen, want alleen op deze manier zul je het heden accepteren en de wereld waarin je vandaag leeft onder ogen kunnen zien. Met Jezus verdwijnt alle angst, lijden en pijn, omdat je hart Zijn wil accepteert en alles wat in je leven komt. Jezus zal je het geloof geven om alles te aanvaarden en niets zal je van Hem verwijderen, omdat Hij je stevig bij de hand houdt en je niet toestaat afstand te nemen en jezelf te verliezen op moeilijke momenten, omdat Hij de Heer van je leven is geworden. Ik zegen jullie met mijn moederlijke zegen.

 

 

Bij de laatste dagelijkse Verschijning op 12 september 1998 zei de Moeder Gods tegen Jakov Colo dat hij eenmaal per jaar, met Kerstmis, een Verschijning zou krijgen. Zo gebeurde het ook dit jaar. De Moeder Gods kwam met het Kind Jezus op haar arm. De Verschijning begon om 13.38 uur en duurde negen minuten.

 

  Informatie over de ziener Jakov Jakov Colo werd op 6 maart 1971 geboren. Bij de eerste Verschijning was hij pas tien jaar en de jongste van de zieners. Hij is een neef van de zieneres Marija Pavlovic-Lunetti. Op 11 april 1993 trouwde Jakov in Medjugorje met de Italiaanse Annalisa Barozzi. Het echtpaar is in Medjugorje gaan wonen. Ze hebben drie kinderen: Arijanna Marija (6 januari 1995), David Emmanuele (5 september 1996) en Myriam (8 juli 1999). De Moeder Gods heeft hem op het hart gebonden, vooral voor de pelgrims en de zieken te bidden. Hij leidde een eigen gebedsgroep voor kinderen in de parochie.

 

25 december 2018, de jaarlijkse boodschap aan Jakov Colo op Kerstmis.

Lieve kinderen, op deze dag van genade roep ik jullie tot liefde op. Lieve kinderen, God houdt onmetelijk van jullie en daarom, lieve kinderen, geef je hart vertrouwvol geheel aan Hem, zonder terugblikken en zonder angst, zodat Hij het met Zijn liefde vult. Wees niet bang om Zijn liefde en genade te vertrouwen, want Hij is sterker dan elk van jullie zwakheden en angsten. Daarom, mijn kinderen, vertrouw met een hart vol liefde op Jezus en zeg 'JA' tegen Hem, want Hij is de enige Weg die jullie naar de Eeuwige Vader leidt.

 

 

Bij de laatste dagelijkse Verschijning op 12 september 1998 zei de Moeder Gods tegen Jakov Colo dat hij eenmaal per jaar, met Kerstmis, een Verschijning zou krijgen. Zo gebeurde het ook dit jaar. De Moeder Gods kwam met het Kind Jezus op haar arm. De Verschijning begon om 13.38 uur en duurde negen minuten.

 

  Informatie over de ziener Jakov Jakov Colo werd op 6 maart 1971 geboren. Bij de eerste Verschijning was hij pas tien jaar en de jongste van de zieners. Hij is een neef van de zieneres Marija Pavlovic-Lunetti. Op 11 april 1993 trouwde Jakov in Medjugorje met de Italiaanse Annalisa Barozzi. Het echtpaar is in Medjugorje gaan wonen. Ze hebben intussen drie kinderen: Arijanna Marija (6 januari 1995), David Emmanuele (5 september 1996) en Myriam (8 juli 1999). De Moeder Gods heeft hem op het hart gebonden, vooral voor de pelgrims en de zieken te bidden. Hij leidde een eigen gebedsgroep voor kinderen in de parochie.

Kerstmis 2017, jaarlijkse boodschap aan Jakov Colo,

 

Lieve kinderen! Vandaag, op deze dag van genade, roep ik je op, de Heer om de gave van het geloof te vragen. Mijn kinderen, kies voor God en begin datgene te beleven en te geloven waartoe God jullie oproept. Geloven, mijn kinderen, betekent je leven in de handen van God leggen, in de handen van de Heer die je geschapen heeft en die jullie oneindig liefheeft. Wees niet alleen in woorden gelovig, maar leef en getuig van je geloof door werken en door je persoonlijke voorbeeld. Praat met God zoals met je vader. Open je hart en geef het over aan Hem en je zult zien, hoe je hart verandert en hoe je leven de werken van God in je leven zal bewonderen. Mijn kinderen, er is geen leven zonder God en daarom spreek ik, als je Moeder, voor jullie ten beste en vraag mijn Zoon om je harten te vernieuwen en je leven te vervullen met Zijn onmetelijke liefde. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben!

 

 

Bij de laatste dagelijkse Verschijning op 12 september 1998 zei de Moeder Gods tegen Jakov Colo dat hij eens per jaar, met Kerstmis, een Verschijning zou krijgen. Zo gebeurde dat ook dit jaar. De Moeder Gods kwam met het Kind Jezus op haar arm. De Verschijning begon om 14.07 uur en duurde tien minuten.

 

  Informatie over de ziener Jakov Jakov Colo werd op 6 maart 1971 geboren. Bij de eerste Verschijning was hij pas tien jaar en de jongste van de zieners. Hij is een neef van de zieneres Marija Pavlovic-Lunetti. Op 11 april 1993 trouwde Jakov in Medjugorje met de Italiaanse Annalisa Barozzi. Het echtpaar is in Medjugorje gaan wonen. Ze hebben intussen drie kinderen: Arijanna Marija (6 januari 1995), David Emmanuele (5 september 1996) en Myriam (8 juli 1999). De Moeder Gods heeft hem op het hart gebonden, vooral voor de pelgrims en de zieken te bidden. Hij leidde een eigen gebedsgroep voor kinderen in de parochie.

 

Boodschap van de Koningin van de Vrede aan Jacov Colo.
Op 12 september 1998 zei de Moeder Gods tijdens haar laatste dagelijkse verschijning aan Jakov Colo dat zij aan hem voortaan eens per jaar zou verschijnen, en wel op 25 december, Eerste Kerstdag. Zo gebeurde dat ook in 2016. De Moeder Gods verscheen om 14.20 uur en bleef tien minuten bij Jakov. Na afloop gaf hij haar boodschap door:

Lieve kinderen, op deze dag van genade roep ik jullie op een bijzondere wijze op om voor de vrede te bidden. Kinderen, ik ben hierheen gekomen als Koningin van de Vrede en hoe dikwijls heb ik jullie opgeroepen om voor de vrede te bidden? Maar, kinderen, jullie harten zijn rusteloos. De zonde belet jullie, je volledig open te stellen voor de genade en de vrede die God je wil geven. Om in vrede te leven, mijn kinderen, moeten jullie allereerst vrede in je hart hebben en volledig overgeleverd zijn aan God en aan Zijn Wil. Zoek de vrede en de vreugde niet in de dingen van deze aarde, omdat deze allemaal van voorbijgaande aard zijn. Verlang naar echte barmhartigheid, en naar de vrede die alleen van God komt, en alleen zo zullen jullie harten van echte vreugde vervuld zijn; alleen op deze wijze zullen jullie echte getuigen van vrede kunnen worden in deze wereld zonder vrede. Ik ben je moeder en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben..

 

Kerstmis 2015, jaarlijkse boodschap aan Jacov Colo.

Lieve kinderen,
Al deze jaren dat God mij toestaat bij jullie te zijn, zijn een teken van de onmetelijke liefde die God voor ieder van jullie koestert, en een teken hoezeer God van jullie houdt. Mijn lieve kinderen, hoe veel genaden heeft de Allerhoogste jullie gegeven en hoe veel genaden zou Hij jullie willen geven. Maar, mijn lieve kinderen, jullie harten zijn gesloten en leven in angst en staan Jezus niet toe dat Zijn liefde en Zijn vrede jullie harten in bezit nemen en in jullie levens heersen. Leven zonder God betekent leven in de duisternis en nooit de liefde van de Vader leren kennen en Zijn zorg voor ieder van jullie. Daarom, mijn lieve kinderen, bid vandaag op een bijzondere wijze tot Jezus opdat je leven van nu af aan een nieuwe geboorte in God ervaart en het licht wordt dat uit jullie straalt, en jullie aldus getuigen van Gods aanwezigheid in de wereld worden voor iedere mens die in de duisternis leeft. Mijn lieve kinderen, ik bemin jullie en spreek dagelijks bij de Allerhoogste voor jullie ten beste. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

 

Medjugorje, 25 december 2014.
Jaarlijkse boodschap op Kerstmis aan Jacov Colo.

Lieve kinderen,
Vandaag, op deze dag van genade, zou ik willen dat elk van jullie harten de stal van Betlehem wordt, waarin de Redder van de wereld werd geboren. Ik ben je Moeder, die jullie onmetelijk bemint en die bezorgd is voor ieder van jullie. Daarom, lieve kinderen, geef je over aan Moeder, zodat zij elk van jullie harten en levens voor de kleine Jezus kan leggen, want alleen zo, mijn kinderen, zullen jullie harten getuigen zijn van de dagelijkse geboorte van God in jullie. Sta God toe, jullie levens met licht te verlichten en jullie harten met vreugde, zodat jullie elke dag de weg kunnen verlichten en een voorbeeld van ware vreugde zijn voor de anderen die in duisternis leven en niet open staan voor God en Zijn genaden. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

 

Medjugorje.
Jaarlijkse boodschap aan Jakov Colo
Kerstmis 25 december 2013.

Mijn lieve kinderen,
Jezus zou vandaag op een bijzondere wijze in ieder van jullie harten willen wonen en Hij zou iedere vreugde en pijn met jullie willen delen. Daarom, mijn lieve kinderen, kijk vandaag op een bijzondere wijze in je hart en vraag je af of de vrede en de vreugde over de geboorte van Jezus werkelijk bezit van je hart genomen hebben. Mijn lieve kinderen, leef niet in de duisternis; verlang vurig naar het Licht en naar het Heil van God. Kinderen, kies voor Jezus en geef Hem je leven en je hart, want zo zal de Allerhoogste in en door jullie kunnen werken.

De Moeder Gods kwam met het Kind Jezus op haar arm. De verschijning begom om 15.07 uur en duurde acht minuten.

Jakov Colo werd op 6 maart 1971 geboren. Bij de eerste verschijning was hij tien jaar en daarmee de jongste van de zieners. Hij is de neef van de zieneres Marija. Op 11 april 1993 trouwde hij in Medjugorje met de Italiaanse Annalisa Barozzi. Het echtpaar heeft zich in Medjugorje gevestigd. Ze hebben inmiddels drie kinderen: Arijanna Marija (6 januari 1995), David Emmanuele (5 september 1996) en Myriam (8 juli 1999).

De Moeder Gods heeft hem op het hart gebonden, vooral voor de pelgrims en de zieken te bidden. Hij leidt een eigen gebedsgroep voor kinderen in de parochie.
Op 12 september 1998 eindigden de dagelijkse verschijningen aan Jakov. Sindsdien krijgt hij slechts een keer per jaar een verschijning op 25 december.

 

Medjugorje 25 december 2012.
Jaarlijkse boodschap aan Jakov Colo.

“Lieve kinderen, geef het geschenk van je leven aan mij en geef je volkomen over aan mij, zodat ik je kan helpen om mijn moederlijke liefde en de liefde van mijn Zoon voor jullie te begrijpen. Mijn kinderen, ik houd onmetelijk veel van jullie, en vandaag, op de geboortedag van mijn Zoon, wil ik ieder van jullie op een bijzondere wijze in mijn hart ontvangen en een geschenk van je leven aan mijn Zoon geven. Mijn kinderen, Jezus houdt van jullie en schenkt jullie de genade om in Zijn barmhartigheid te leven, maar de zonde heeft bezit genomen van vele van jullie harten en jullie leven in duisternis. Daarom, mijn kinderen, wacht niet, zeg ‘nee’ tegen de zonde en geef je hart aan mijn Zoon, omdat jullie alleen op deze wijze Gods barmhartigheid kunnen beleven en, met Jezus in je hart, op weg gaan naar het Heil.”


Op 12 september 1998 zei de Gospa tegen Jakov dat zij voortaan alleen met Kerstmis op 25 december jaarlijks aan hem zou verschijnen.

Medjugorje 25 december 2011.
Jaarlijkse boodschap aan Jakov Colo.

Lieve kinderen,
Vandaag zou ik jullie op een bijzondere wijze mee willen nemen en aan mijn Zoon geven. Mijn lieve kinderen, open je hart en sta Jezus toe dat Hij in jullie wordt geboren, want alleen zo, lieve kinderen, zullen jullie zelf je nieuwe geboorte kunnen ervaren en met Jezus in je hart naar de weg naar het Heil gaan. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.


Op 12 september 1998 zei de Gospa tegen Jakov dat zij voortaan alleen met Kerstmis op 25 december jaarlijks aan hem zou verschijnen.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.