Medjugorje, 25 december 2014.
Jaarlijkse boodschap op Kerstmis aan Jacov Colo.

Lieve kinderen,
Vandaag, op deze dag van genade, zou ik willen dat elk van jullie harten de stal van Betlehem wordt, waarin de Redder van de wereld werd geboren. Ik ben je Moeder, die jullie onmetelijk bemint en die bezorgd is voor ieder van jullie. Daarom, lieve kinderen, geef je over aan Moeder, zodat zij elk van jullie harten en levens voor de kleine Jezus kan leggen, want alleen zo, mijn kinderen, zullen jullie harten getuigen zijn van de dagelijkse geboorte van God in jullie. Sta God toe, jullie levens met licht te verlichten en jullie harten met vreugde, zodat jullie elke dag de weg kunnen verlichten en een voorbeeld van ware vreugde zijn voor de anderen die in duisternis leven en niet open staan voor God en Zijn genaden. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.