Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschappen van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 1 maart 1984

Lieve kinderen,

Ik heb deze parochie speciaal uitgekozen, want ik zou haar willen leiden; ik waak met liefde over haar. Ik zou willen dat jullie mij allemaal toebehoren. Ik dank jullie dat je vanavond gehoor hebt gegeven aan mijn oproep. Ik zou willen dat jullie altijd in grote getale bij mij en mijn Zoon zijn. Ik zal iedere donderdag een bijzondere boodschap voor jullie geven.

Medjugorje 8 maart 1984

Lieve kinderen,
Ik dank jullie dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven. Jullie van de parochie, bekeer je. Dat is mijn tweede wens. Zo zullen allen die hier komen zich bekeren.

Medjugorje 15 maart 1984

Lieve kinderen,
Ook vanavond ben ik jullie bijzonder dankbaar voor je aanwezigheid. Aanbid het Allerhei-ligst Sacrament onophoudelijk. Ik ben altijd aanwezig wanneer de christenen in aanbidding zijn. Ze ontvangen dan bijzondere genaden.

Medjugorje 22 maart 1984

Lieve kinderen,

Vanavond vraag ik jullie op een bijzondere manier om tijdens deze vastentijd de wonden te vereren, die deze parochie mijn Zoon heeft toegebracht. Verenig je met mijn gebeden voor deze parochie, opdat zijn lijden draaglijk wordt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden. Blijf met een steeds groter aantal komen.

Medjugorje 29 maart 1984

Lieve kinderen,

Vanavond zou ik jullie willen vragen om in de beproevingen stand te houden. Ook vandaag lijdt de Almachtige wegens jullie zonden. Wanneer het lijden jullie overkomt, bied het God aan als offer. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 5 april 1984

Lieve kinderen,

Vanavond vraag ik jullie heel speciaal het Hart van mijn Zoon Jezus te vereren. Geef genoegdoening voor de wonden die het Hart van mijn Zoon toegebracht zijn. Dit Hart is door allerlei zonden gewond. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 12 april 1984

Lieve kinderen,

Vanavond vraag ik jullie om met kwaadspreken op te houden en voor de eenheid van de parochie te bidden, want mijn Zoon en ik hebben een bijzonder plan met deze parochie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 19 april 1984

Lieve kinderen,

Deel mijn compassie. Bid, bid, bid.

Medjugorje 26 april 1984

Geen ‘donderdagboodschap’.

Medjugorje 30 april 1984

De zienster Marija heeft aan O.L.Vrouw de reden ervan gevraagd: Ik wil niemand dwingen tot iets waarvoor men niets voelt of waarnaar men niet verlangt. Ik had echter speciale boodschappen, waarmee ik het geloof van elke gelovige wilde opwekken. Heel weinig mensen hebben de boodschappen van de donderdagen aanvaard. In het begin waren er meer. Maar nu schijnt het, dat dit alles voor hen doodgewoon geworden is. En de laatste keer hebben sommigen alleen uit nieuwsgierigheid naar de boodschap gevraagd en niet met geloof en godsvrucht ten opzichte van mijn Zoon en mij.

Medjugorje 3 mei 1984

Geen ‘donderdagboodschap’.

Medjugorje 10 mei 1984

Ik richt het woord tot jullie en ik wil ermee doorgaan. Maar luister naar mijn raad.

Medjugorje 17 mei 1984

Lieve kinderen,
Vandaag ben ik gelukkig, want velen van jullie verlangen ernaar zich aan mij toe te wijden. Ik dank jullie daarvoor. Jullie hebben je niet vergist. Mijn Zoon Jezus Christus wil jullie door mijn bemiddeling heel bijzondere genaden geven. Mijn Zoon verheugt zich over jullie overgave. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 24 mei 1984

Lieve kinderen,
Ik heb jullie al gezegd, dat ik jullie op een bijzondere wijze heb uitgekozen zoals jullie zijn. Ik, jullie Moeder, ik houd van jullie allemaal. Wees niet bang op ieder ogenblik waarop je moeilijkheden hebt, want ik houd van jullie, zelfs wanneer jullie je verwijderen van mij en van mijn Zoon. Ik vraag jullie niet toe te staan, dat mijn Hart bloedige tranen schreit wegens zielen die door de zonde verloren gaan. Daarom, lieve kinderen, bid, bid, bid. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 31 mei 1984

Geen ‘donderdagboodschap’.
O.L.Vrouw heeft tegen Marija gezegd, dat ze haar zaterdag een boodschap zal geven, die op zondag tijdens de H.Mis bekend gemaakt moet worden.

Medjugorje 2 juni 1984 (zaterdag) Tot Marija, voor de parochie.

Lieve kinderen,
Vanavond wil ik jullie zeggen: bid tijdens deze noveen (voor Pinksteren) voor de uitstorting van de Heilige Geest over al je gezinnen en over je parochie. Bid en je zult er geen spijt van hebben. God zal jullie gaven schenken, waardoor jullie Hem tot het eind van je leven zullen verheerlijken. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 7 juni 1984

Geen ‘donderdagboodschap’. O.L.Vrouw heeft beloofd er zaterdag een te geven.

Medjugorje 9 juni 1984 (zaterdag)

Lieve kinderen,
Bid morgenavond om de Geest van Waarheid te ontvangen, in het bijzonder jullie, leden van deze parochie. De Geest van Waarheid is voor jullie onmisbaar om de boodschappen door te geven zoals ik ze jullie geef, zonder wat dan ook toe te voegen of weg te laten. Bid dat de Heilige Geest jullie de geest van gebed instort, opdat jullie meer bidden. Ik, je Moeder, vind dat jullie weinig bidden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 14 juni 1984

Geen ‘donderdagboodschap’.

Medjugorje 21 juni 1984

Bid, bid, bid. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 28 juni 1984

Geen ‘donderdagboodschap’.

Medjugorje 5 juli 1984

Lieve kinderen,
Vandaag wil ik jullie zeggen: bid steeds voor elk werk en beëindig het met bidden. Als jullie dat doen, zal God jullie en je werk zegenen. Deze laatste dagen hebben jullie weinig gebeden en veel gewerkt. Bid meer. In het gebed zullen jullie uitrusten. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 12 juli 1984

Lieve kinderen,
In deze dagen wil satan al mijn plannen verhinderen. Bid met mij, opdat zijn opzet niet slaagt. Ik zal mijn Zoon Jezus bidden, dat Hij jullie de genade geeft om in de bekoring van satan de overwinning van Jezus te ervaren. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 19 juli 1984

Lieve kinderen,
De laatste dagen hebben jullie het werk van satan ervaren. Ik ben altijd met jullie. Wees niet bevreesd voor bekoringen, God waakt altijd over jullie. Ik ben met jullie en lijd met jullie, ook in de kleinste beproevingen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 26 juli 1984

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie uit in het gebed en de boete te volharden. Vooral de jongeren van deze parochie moeten ijveriger zijn in hun gebeden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 2 augustus 1984

Lieve kinderen,
Vandaag ben ik gelukkig. Ik dank jullie voor je gebeden. Bid deze dagen nog meer voor de bekering van de zondaars. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 9 augustus 1984

Lieve kinderen
Bid, want satan probeert onophoudelijk mijn plannen in de war te sturen. Bid uit de grond van je hart. Geef je in het gebed aan Jezus over.

Medjugorje 14 augustus 1984

Tot Ivan, bij een onverwachte verschijning thuis:
Ik verlang dat de mensen in deze periode met mij meebidden en dat ze dit steeds meer doen. Vast streng op woensdag en vrijdag. Bid zo mogelijk elke dag de hele rozenkrans, dat wil zeggen de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen.

Medjugorje 16 augustus 1984

Lieve kinderen,
Ik vraag jullie allen, maar vooral de hele parochie, mijn boodschappen na te leven en ze aan allen door te geven die jullie ontmoeten. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 23 augustus 1984

Bid, bid, bid. Bovendien, aldus Marija, heeft Zij gevraagd dat allen en met name de jongeren, zich tijdens de H.Mis waardig gedragen.

Medjugorje 30 augustus 1984

Boodschap naar aanleiding van het kruis, dat in 1933 op de Krizevac werd opgericht voor de 1900ste gedenkdag van de dood en verrijzenis van Jezus.

Lieve kinderen,
Dit kruis lag in het plan van God besloten toen jullie het hebben opgericht. Ga vooral in deze dagen de berg op en bid aan de voet van het kruis. Ik heb jullie gebeden nodig. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 6 september 1984

Lieve kinderen,
Zonder het gebed is er geen vrede. Daarom zeg ik jullie, lieve kinderen: bid voor de vrede aan de voet van het kruis. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 13 september 1984

Lieve kinderen,
Ik heb jullie gebeden nog steeds nodig. Jullie vragen mij, waarom zoveel gebeden? Kijk om je heen, lieve kinderen, en jullie zien hoe de zonde bezit heeft genomen van deze wereld. Bid, opdat Jezus mag overwinnen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 20 september 1984

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit te beginnen met van harte te vasten. Velen vasten omdat anderen het doen. Het vasten is een gewoonte geworden waar niemand mee wil breken. Ik vraag de parochie te vasten om de Heer te danken, dat Hij mij heeft toegestaan zo lang bij jullie te mogen blijven. Lieve kinderen, bid en vast met je hart. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 27 september 1984

Lieve kinderen,
Jullie gebeden hebben mij geholpen om mijn plannen te verwezenlijken. Ga door met bidden, opdat ze volledig gerealiseerd worden. En bid de rozenkrans in het gezin, dat vraag ik jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 4 oktober 1984

Lieve kinderen,
Vandaag wil ik jullie zeggen, dat jullie gebeden mij vaak blij maken. Toch zijn er nog teveel in de parochie die niet bidden en mijn hart is daar bedroefd om. Bid voor hen, opdat ik al jullie offers en gebeden naar de Heer kan brengen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 8 oktober 1984

Lieve kinderen,
Draag alle gebeden die jullie ’s avonds thuis bidden op voor de bekering van de zondaars, omdat de wereld in grote zonde gedompeld is. Bid iedere avond de rozenkrans.

Medjugorje 11 oktober 1984

Lieve kinderen,
Ik dank jullie dat je de Heer al je werk aanbiedt, vooral nu de Heer jullie beproeft door de vruchten die jullie oogsten. Weet, lieve kinderen, dat Hij van jullie houdt en dat Hij je daarom op de proef stelt. Geef je lasten altijd aan de Heer af en maak je niet ongerust. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 18 oktober 1984

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om elke dag in het gezin de Bijbel te lezen. Geef hem een duidelijke plaats om jullie tot lezen en bidden aan te sporen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 25 oktober 1984

Lieve kinderen,
Bid gedurende deze maand. De Heer heeft mij toegestaan jullie elke dag met genaden te helpen om je tegen het kwaad te verdedigen. Deze maand behoort mij toe. Ik wil hem aan jullie geven. Het volstaat om te bidden en de Heer zal je de genaden geven die je zoekt. Ik zal jullie daarmee helpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 1 november 1984

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om het gebed bij jullie thuis te vernieuwen. Het werk op het veld is afgelopen. Leg je nu toe op het gebed. Het moet in jullie gezinnen de eerste plaats innemen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 8 november 1984
Lieve kinderen, jullie geven je niet genoeg rekenschap van de boodschappen die God jullie door mijn tussenkomst geeft. Hij geeft jullie grote genaden, die jullie niet aangrijpen. Bid de Heilige Geest dat Hij jullie mag verlichten. Als je eens wist hoe groot de genaden zijn die God jullie verleent, dan zouden jullie zonder ophouden bidden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 15 november 1984

Lieve kinderen,
Jullie zijn een uitverkoren volk. De Heer geeft jullie veel genaden. Maar jullie zijn je niet bewust van elke boodschap die ik je geef. Ik kan nu enkel herhalen: bid, bid, bid. Ik kan jullie niets anders zeggen, omdat ik van jullie houd. Ik zou willen dat jullie in het gebed mijn liefde en Gods liefde ervaren. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 22 november 1984

Lieve kinderen,
Leef deze dagen de meest belangrijke boodschappen en veranker ze in je hart tot de volgende donderdag. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 29 november 1984

Lieve kinderen,
Jullie weten niet hoe je moet liefhebben en hoe met liefde te luisteren naar de woorden die ik je geef. Wees je ervan bewust, mijn veelgeliefden, dat ik je Moeder ben en dat ik op aarde gekomen ben om jullie te leren uit liefde te gehoorzamen, uit liefde te bidden en niet uit dwang vanwege het kruis dat je draagt. Door het kruis verheerlijkt God zich in iedere mens. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 6 december 1984

Lieve kinderen,
In deze dagen nodig ik jullie uit tot het gebed in gezinsverband. In naam van God heb ik jullie een groot aantal boodschappen gegeven, maar jullie hebben niet naar mij geluisterd. Deze Kerstmis zal voor jullie onvergetelijk zijn, mits jullie de boodschappen aanvaarden die ik je geef. Lieve kinderen, sta niet toe dat deze dag van vreugde voor mij de droevigste dag wordt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 13 december 1984

Lieve kinderen,
Jullie weten het, de dag van vreugde is nabij, maar zonder liefde zullen jullie niets bereiken. Begin daarom vóór alles van je eigen gezin te houden, jullie allen in deze parochie, dan zullen jullie in staat zijn allen die hier komen te beminnen en te ontvangen. Maak dat dit de week is waarin je leert liefhebben. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 20 december 1984

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit iets concreets te doen voor Jezus Christus. Ik verlang dat elk gezin van de parochie als teken van overgave, Jezus elke dag een bloem brengt tot de dag van vreugde is aangebroken. Laat ieder gezinslid een bloem bij de kerststal leggen en Jezus zal daarin bij zijn komst jullie liefde voor Hem zien. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 27 december 1984

Lieve kinderen,
Deze kerstdagen probeert satan op bijzondere wijze de plannen van God te dwarsbomen. Jullie hebben hem op eerste kerstdag zelf opgemerkt. Maar in jullie hart is God overwinnaar. Geef je hart over aan de vreugde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

 

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.