Boodschappen van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 3 januari 1985

Lieve kinderen,
De Heer heeft jullie deze dagen veel genaden gegeven. Maak van deze week een tijd van dankzegging voor al de genaden die God jullie heeft geschonken. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 10 januari 1985

Lieve kinderen,
Vandaag wil ik jullie danken voor al je offers. Vooral dank aan allen die blij zijn hier te komen en die mijn hart dierbaar geworden zijn. Een aanmerkelijk aantal parochianen luistert niet naar de boodschappen. Maar omwille van hen die mij bijzonder na aan het hart liggen, ga ik door met het geven van boodschappen aan de parochie. En ik blijf ze geven, want ik houd van jullie en wens dat jullie mijn boodschappen met het hart bekend maken. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 17 januari 1985

Lieve kinderen,
In deze dagen strijdt satan verraderlijk tegen deze parochie. Lieve kinderen, jullie gebed verslapt en het zijn er niet veel die naar de Heilige Mis gaan. Wees sterk in deze dagen van beproeving. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 24 januari 1985

Lieve kinderen,
In deze dagen hebben jullie Gods tederheid kunnen ervaren in de vernieuwing van de parochie. Satan wil nog harder werken om jullie van je blijdschap te beroven. Door het gebed kunnen jullie hem volledig ontwapenen en je geluk veilig stellen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 31 januari 1985

Lieve kinderen,
Vandaag vraag ik jullie: open je hart voor God, zoals de bloemen in de lente voor de zon opengaan. Ik ben je Moeder, ik wil jullie steeds dichter bij je Vader zien, opdat Hij jullie harten kan vervullen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 7 februari 1985

Lieve kinderen,
In deze dagen is satan bijzonder actief in deze parochie. Bid, lieve kinderen, opdat Gods plannen verwezenlijkt worden en elke beproeving van satan tot glorie van de Heer beëindigd wordt. Ik ben zo lang gebleven om jullie in deze beproevingen te helpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 14 februari 1985

Lieve kinderen,

Vandaag is de dag waarop ik jullie de boodschap voor de parochie geef. Maar niet de hele parochie aanvaardt de boodschappen en leeft ze na. Ik ben bedroefd en ik zou graag willen, lieve kinderen, dat jullie naar mij luisteren en mijn boodschappen naleven. Ieder gezin moet samen bidden en de bijbel lezen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 21 februari 1985

Lieve kinderen,
Dag na dag heb ik jullie tot vernieuwing en gebed in de parochie uitgenodigd, maar jullie aanvaarden het niet. Vandaag nodig ik jullie voor de laatste keer daartoe uit. Het is de vastentijd. Als parochie die de vastentijd beleeft, kunnen jullie je in beweging zetten uit liefde voor mijn oproep. Als jullie dat niet doen, wil ik jullie geen boodschappen meer geven, zoals de Heer mij heeft toegestaan. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 28 februari 1985

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om deze week het volgende woord te beleven: ‘Ik bemin God’. Lieve kinderen, door de liefde kunnen jullie alles verkrijgen, zelfs wat jullie onmogelijk lijkt. De Heer verlangt dat deze parochie Hem geheel en al toebehoort. Ik verlang dat ook. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 7 maart 1985

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit tot vernieuwing van het gebed in jullie gezin. Lieve kinderen, moedig de jongsten tot gebed aan en om naar de Heilige Mis te gaan. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 14 maart 1985

Lieve kinderen,
Jullie hebben allemaal in de loop van je leven licht en duisternis ervaren. God geeft iedereen de kennis van goed en kwaad. Ik roep jullie naar het licht. Draag het naar alle mensen die in duisternis leven. Iedere dag komen er mensen die in duisternis leven aan de deur van je huis kloppen. Lieve kinderen, geef hun zelf het licht. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 21 maart 1985

Lieve kinderen,
Ik wil met mijn boodschappen doorgaan en daarom nodig ik jullie vandaag nog uit: neem deze boodschappen aan en leef ernaar. Lieve kinderen, ik houd van jullie en ik heb op een bijzondere wijze deze parochie uitgekozen, die mij dierbaarder is dan andere, die ik graag bezocht wanneer de Allerhoogste mij zond. Daarom vraag ik jullie: verwelkom mij, lieve kinderen. Luister naar mijn boodschappen, voor jullie geluk. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 24 maart 1985

Lieve kinderen,
Vandaag wil ik jullie allen uitnodigen te gaan biechten, zelfs als je de laatste dagen gebiecht hebt. Ik verlang dat jullie mijn feest in je hart vieren. Jullie kunnen deze heilige dag niet beleven als jullie je niet helemaal aan de Heer overgeven. Om die reden roep ik jullie allemaal op tot verzoening met de Heer. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 28 maart 1985

Lieve kinderen,
Vandaag wil ik jullie vragen: bid, bid, bid. In het gebed zullen jullie de diepste vreugde ervaren. In het gebed zullen jullie een oplossing vinden voor de onoplosbare situaties. Ik dank jullie voor je vorderingen in het gebed. Ieder van jullie ligt mij na aan het hart en ik dank jullie allen omdat je weer met bidden in het gezin begonnen bent. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 4 april 1985 (Witte Donderdag)

Lieve kinderen,
Ik dank jullie omdat jullie in je hart meer aan de glorie van de Heer zijn gaan denken. Vandaag is het de dag waarop ik met de boodschappen op wilde houden, omdat sommigen van jullie ze niet aanvaarden. Maar de parochie is in beweging gekomen en ik wil jullie boodschappen geven zoals ik nog nooit in de geschiedenis, vanaf het begin van de wereld, heb gedaan. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 5 april 1985 (Goede Vrijdag)

Jullie parochianen, hebben een groot en zwaar kruis gekregen, maar heb geen angst om het te dragen. Mijn Zoon is hier om jullie te helpen.

Medjugorje 11 april 1985

Lieve kinderen,
Ik zou aan allen in de parochie willen zeggen: bid speciaal om door de Heilige Geest verlicht te worden. Vanaf vandaag wil de Heer de parochie extra beproeven om haar in het geloof te sterken. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 18 april 1985

Lieve kinderen,
Vandaag dank ik jullie voor het openen van je hart. Vreugde vervult mij om ieder hart dat voor de Heer opengaat, vooral in deze parochie. Verheug je met mij. Draag al je gebeden op, opdat de harten die nog onder het gewicht van de zonde gebukt gaan, zich openen. Ik verlang ernaar. De Heer verlangt het door mij. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 25 april 1985

Lieve kinderen,
Ik wil tegen jullie zeggen: begin je harten te bewerken zoals jullie je velden bewerken. Bewerk en verander je hart, opdat een nieuwe geest erin kan wonen, die van God komt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 2 mei 1985

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om met je hart te bidden en niet te willen meedoen uit gewoonte. Sommigen komen hier zonder mee te willen doen met het gebed. Ik wil jullie als moeder waakzaam maken. Bid, opdat het gebed in je hart onder alle omstandigheden de overhand heeft. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 9 mei 1985

Lieve kinderen,
Jullie beseffen niet hoeveel genaden de Heer jullie geeft. Jullie willen niet in beweging komen in deze dagen, waarin de Heilige Geest op een bijzondere wijze werkt. Jullie hart is op de aardse goederen gericht, die jullie voortdurend bezighouden. Richt je hart op het gebed en verlang naar de uitstorting van de Heilige Geest. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 16 mei 1985

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit met meer ijver te bidden en ook beter deel te nemen aan de Heilige Mis. Ik wil dat de Heilige Mis voor jullie een godservaring wordt. Vooral de jongeren spoor ik aan: sta open voor de Heilige Geest, want God wil jullie in deze dagen, waarin satan actief is, naar zich toetrekken. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 23 mei 1985

Lieve kinderen,
Speciaal in deze dagen nodig ik jullie uit: open je hart voor de Heilige Geest. Vooral nu werkt de Heilige Geest door jullie heen. Open je hart en geef je over aan Jezus, opdat Hij door jullie harten kan werken en jullie kan versterken in het geloof. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 30 mei 1985

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie opnieuw uit met je hart te bidden. Lieve kinderen, moge het gebed jullie dagelijks brood worden, vooral nu het werk op het veld jullie zo vermoeit dat je niet uit het diepst van je hart kunt bidden. Bid, want zo zullen jullie alle vermoeidheid te boven komen. Het gebed zal voor jullie vreugde en rust zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 6 juni 1985

Lieve kinderen,
Dezer dagen zullen er pelgrims uit alle landen hier in jullie parochie komen. Daarom nodig ik jullie nu uit om te beminnen. Bemin eerst je gezin en dan zullen jullie allen die hier komen kunnen onthalen en beminnen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 13 juni 1985

Lieve kinderen,
Ik vraag jullie het volgende vóór de verjaardag van de verschijningen (25 juni): laat de parochie meer bidden en laat je gebed een teken van je toewijding aan God zijn. Lieve kinderen, ik weet dat jullie vermoeid zijn. Jullie weten je nog niet aan mij toe te vertrouwen. Vertrouw je in deze dagen volkomen aan mij toe. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 20 juni 1985

Lieve kinderen,
Voor de heilige dag die op komst is vraag ik jullie: open je hart voor de Heer van alle harten. Vertrouw mij al je gevoelens en al je problemen toe. Ik wil jullie in al je beproevingen troosten. Ik wil jullie hart met vrede, vreugde en met goddelijke liefde overstelpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 25 juni 1985

Marija heeft vandaag de volgende vraag aan O.L. Vrouw gesteld: “Lieve Gospa, wat verlangt u van de priesters?” Ik spoor jullie allen aan de rozenkrans te bidden. Nodig de mensen tot dat gebed uit. Met de rozenkrans zullen jullie alle moeilijkheden overwinnen die satan de Kerk in de weg legt. Priesters, bid de rozenkrans. Neem de nodige tijd voor de rozenkrans.

Medjugorje 27 juni 1985

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit tot nederigheid. In deze dagen hebben jullie allemaal een grote vreugde gevoeld vanwege alle mensen die hier zijn gekomen en met liefde hebben jullie hun over je ervaringen verteld. Blijf nederig en openhartig praten met allen die hier komen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 4 juli 1985

Lieve kinderen,
Ik dank jullie voor ieder offer dat jullie hebben gebracht. Ik nodig jullie uit al je offers met liefde op te dragen. Jullie die ontredderd zijn, help vol vertrouwen mee. Naarmate jullie vertrouwen, zal de Heer zijn genade schenken. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 11 juli 1985

Lieve kinderen,
Ik houd van deze parochie en ik bescherm haar met mijn mantel tegen alle werken van satan. Bid, opdat satan zich uit deze parochie terugtrekt en uit ieder die in deze parochie komt. Zo zullen jullie elke oproep van God kunnen horen en er door je leven aan beantwoorden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 18 juli 1985

Lieve kinderen,
Ik wil jullie vragen om zoveel mogelijk gewijde voorwerpen in huis te plaatsen. Laat ieder een gezegend voorwerp dragen. Laat alle voorwerpen zegenen, dan zal satan jullie minder bekoren, omdat jullie in de strijd tegen hem een wapenrusting hebben. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 25 juli 1985

Lieve kinderen,
Ik wil jullie leiden, maar jullie willen niet naar mijn boodschappen luisteren. Vandaag nodig ik jullie uit om naar mijn boodschappen te luisteren. Zo zullen jullie in staat zijn alles te beleven wat God mij vraagt aan jullie over te brengen. Stel je open voor God en God zal door jullie werken en je alles geven wat je nodig hebt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 1 augustus 1985

Lieve kinderen,
Ik wil jullie zeggen dat ik deze parochie heb uitgekozen en dat ik haar als een bloempje, dat niet wil sterven, met mijn handen bescherm. Ik nodig jullie uit je aan mij over te geven, zodat ik jullie zuiver en onbevlekt aan God kan aanbieden. Satan heeft zich van een gedeelte van mijn plan meester gemaakt, hij probeert het zich helemaal toe te eigenen. Bid, opdat hij daar niet in slaagt. Ik zou willen dat jullie mij allemaal toebehoren om jullie aan God te kunnen aanbieden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 8 augustus 1985

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit, in het bijzonder op dit moment, door het gebed de strijd tegen satan aan te binden. Satan wil zijn actie verhevigen, nu jullie op de hoogte zijn van zijn streken. Wapen je tegen satan en overwin met de rozenkrans in de hand. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 15 augustus 1985

Lieve kinderen,
Vandaag zegen ik jullie. Ik zeg je: ik houd van jullie. Ik nodig jullie uit om mijn boodschappen na te leven. Vandaag zegen ik jullie met een plechtige zegen, die de Almachtige mij heeft toegestaan. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 22 augustus 1985

Lieve kinderen,
Vandaag wil ik jullie zeggen, dat de Heer jullie op de proef gaat stellen. God onderwerpt jullie aan een beproeving in je werk van alledag. Bid nu om elke beproeving rustig te overwinnen. Stel je ondanks alle moeilijkheden die de Heer toelaat, steeds meer open voor God en ga Hem met meer liefde tegemoet. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 29 augustus 1985

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit om te bidden. Vooral nu, want satan wil zich van de vruchten van jullie wijngaarden bedienen. Bid, dat hij daar niet in slaagt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 5 september 1985

Lieve kinderen,
Vandaag dank ik jullie voor al je gebeden. Bid zonder ophouden. Bid meer. Zo zal satan uit deze plaats verdreven worden. Lieve kinderen, het plan van satan is mislukt. Bid, opdat het plan van God in deze parochie verwezenlijkt wordt. Ik dank speciaal de jongeren voor de offers die ze gebracht hebben. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 12 september 1985
Tot Marija, voor de parochie, op de Krizevac, vóór de viering van het feest van Kruisverheffing, de dag van de grootste bedevaart van het jaar in Medjugorje: Lieve kinderen, moge het kruis in deze dagen in het middelpunt van jullie leven staan. Bid vooral geknield voor het kruis, bron van grote genaden. Wijd je nu thuis speciaal aan het kruis toe. Beloof noch Jezus, noch het kruis te beledigen en om niet te vloeken. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 20 september 1985 (vrijdag in plaats van donderdag)

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om nederig alle boodschappen na te leven die ik je geef. Lieve kinderen, wordt niet trots op het feit dat jullie de boodschappen naleven, door tegen de anderen te zeggen: ‘Ik leef de boodschappen’. Als jullie ze in je hart dragen en ze in praktijk brengen, zal iedereen het vernemen. Er zullen geen woorden nodig zijn, waar enkel diegenen zich van bedienen die niet luisteren. Het is voor jullie niet nodig het met woorden te zeggen. Jullie getuigenis is je eigen leven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 26 september 1985

Lieve kinderen,
Ik dank jullie voor alle gebeden en offers. Lieve kinderen, ik wil jullie zeggen: leef volgens de boodschappen die ik je geef en beoefen vooral het vasten, omdat jullie dankzij het vasten zullen verkrijgen dat Gods plan voor Medjugorje slaagt. Zo zullen jullie mij een grote vreugde bereiden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 3 oktober 1985

Lieve kinderen,
Dank God voor alle genaden die Hij jullie gegeven heeft. Dank de Heer voor alle vruchten en prijs Hem. Lieve kinderen, je moet leren Hem te danken voor de kleine dingen, dan kun je Hem ook danken voor de grote. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 10 oktober 1985

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit om in de parochie de boodschappen na te leven. Ik nodig vooral de jongeren uit van deze parochie, die me dierbaar is, om dit te doen. Lieve kinderen, als jullie de boodschappen naleven zullen jullie het zaad van de heiligheid doen ontkiemen. Als Moeder roep ik jullie allen op tot heiligheid, opdat jullie deze aan anderen kunnen doorgeven. Jullie zijn een spiegel voor de anderen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 17 oktober 1985

Lieve kinderen,
Alle dingen hebben hun tijd. Vandaag nodig ik jullie uit aan je hart te gaan werken. Momenteel is het werk op het veld afgelopen. Jullie vinden de tijd om de meest verwaarloosde plaatsen schoon te maken, maar jullie schenken geen aandacht aan je hart. Werk meer om nu elke verborgen hoek van je hart met liefde te reinigen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 24 oktober 1985

Lieve kinderen,
Ik wil jullie van dag tot dag met heiligheid, goedheid, gehoorzaamheid en liefde tot God bekleden, opdat jullie van dag tot dag mooier worden en beter in staat zijn jullie God te ontvangen. Lieve kinderen, luister naar mijn boodschappen en leef ernaar. Ik wil jullie begeleiden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 31 oktober 1985

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om in de Kerk te werken. Ik bemin jullie allen met eenzelfde liefde en ik wens dat ieder naar zijn eigen vermogen al het mogelijke doet. Lieve kinderen, jullie kunnen het, dat weet ik. Maar jullie willen het niet, omdat jullie je klein en zwak voelen. Wees vastberaden en bied bloempjes aan de Kerk en aan Jezus aan, opdat wij allen tevreden zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 7 november 1985

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit je naaste te beminnen, vooral degenen die je kwaad berokkenen. Zo zullen jullie met liefde de bedoelingen van de harten kunnen onderscheiden. Bid en bemin, lieve kinderen. Alleen met de kracht van de liefde zijn jullie in staat datgene te volbrengen wat je onmogelijk lijkt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 14 november 1985

Lieve kinderen,
Ik, je Moeder, bemin jullie. Ik moedig jullie aan te bidden. Ik word nooit moe en ik roep jullie, zelfs wanneer jullie je van mijn Hart verwijderen. Ik ben Moeder en ervaar een diepe pijn bij elke persoon die zich te gronde richt. Ik vergeef gemakkelijk en ik ervaar vreugde over ieder kind dat naar mij terugkeert. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 21 november 1985

Lieve kinderen,
Ik wil jullie zeggen dat het een bijzondere tijd is voor jullie van deze parochie. In de zomer zeggen jullie dat je veel moet werken. Momenteel is er geen werk op het veld. Ik nodig jullie uit om aan jezelf te werken. Kom naar de Heilige Mis, deze tijd wordt jullie aangeboden. Lieve kinderen, een aantal komen regelmatig ondanks het slechte weer, want ze houden van mij en willen mij hun liefde bewijzen. Ik vraag jullie allen om mij je liefde te bewijzen door naar de Heilige Mis te komen. De Heer zal jullie er overvloedig voor belonen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 28 november 1985

Lieve kinderen,
Ik wil jullie allen bedanken voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan, vooral de jongeren. Ik verzoek jullie, lieve kinderen, bewust voor het gebed te kiezen, want in het gebed zullen jullie de grootheid van God leren kennen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 5 december 1985

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit om je met gebed, boete en liefdewerken op het Kerstfeest voor te bereiden. Hecht niet te veel belang aan materiele zaken, lieve kinderen, want zo zullen jullie het Kerstfeest niet kunnen beleven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 12 december 1985

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit om samen met mij Jezus te loven in deze tijd voor Kerstmis. Op die dag geef ik Hem op een bijzondere wijze aan jullie en ik nodig jullie uit Jezus en zijn geboorte samen met mij te vieren. Lieve kinderen, bid op die dag meer en denk meer aan Jezus. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 19 december 1985

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit tot naastenliefde. Als jullie van je naaste houden, zullen jullie de aanwezigheid van Jezus sterker ervaren, vooral met Kerstmis. God zal jullie met grote genaden overstelpen als jullie je aan Hem overgeven. Speciaal met Kerstmis wil ik mijn moederlijke zegen aan alle moeders geven. Jezus zal zijn zegen aan alle anderen geven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 26 december 1985

Lieve kinderen,
Ik dank allen die naar mijn boodschappen hebben geluisterd en die op eerste Kerstdag ge-daan hebben wat ik gevraagd had. Van nu af aan wil ik jullie met liefde leiden, geheel gereinigd van alle zonden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden