Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschappen van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 2 januari 1986

Lieve kinderen,
Iik nodig jullie uit helemaal voor God te kiezen. Ik smeek jullie, lieve kinderen, geef je helemaal aan Hem, dan zullen jullie alles kunnen beleven wat ik je zeg. Het zal voor jullie niet moeilijk zijn je totaal aan God over te geven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 9 januari 1986

Lieve kinderen,
iik nodig jullie uit Jezus te helpen met jullie gebed voor de verwezenlijking van alle plannen, die Hij hier ten uitvoer brengt. Bied Jezus ook je offers aan, opdat Hij alles wat Hij van plan is kan verwezenlijken en satan niets kan uitrichten. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 16 januari 1986

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om te bidden. Ik heb je gebed nodig, opdat God door jullie allen verheerlijkt wordt. Lieve kinderen, ik smeek jullie: luister naar mijn moederlijke oproep en leef ernaar. Als ik jullie daartoe uitnodig is dat alleen uit liefde en om jullie te kunnen helpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 23 januari 1986

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie opnieuw uit om met je hart te bidden. Als jullie met je hart bidden, lieve kinderen, zal het ijs bij je broeders smelten en zal elke hindernis verdwijnen. De bekering zal gemakkelijk zijn voor allen die haar willen aanvaarden. Het is een gave die jullie voor je naaste moeten afsmeken. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 30 januari 1986


Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie allen uit om te bidden, opdat al Gods pannen ten aanzien van jullie verwezenlijkt worden én alles wat God via jullie wil be-reiken. Help al de anderen om zich te bekeren, in het bijzonder allen die naar Medjugorje komen. Lieve kinderen, sta niet toe dat satan meester wordt over je hart, want in dat geval worden jullie de afbeelding van satan en niet van mij. Ik nodig jullie uit om te bidden, om getuigen van mijn aanwezigheid te worden. Zonder jullie kan de Heer niet verwezenlijken wat Hij verlangt. De Heer heeft ieder van jullie een vrije wil gegeven, maak daar op goede wijze gebruik van. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 6 februari 1986

Lieve kinderen,
Deze parochie die ik uitgekozen heb, is een bijzondere parochie die zich van al de andere onderscheidt. Ik bied al degenen die met het hart bidden grote genaden aan. Lieve kinderen, ik geef deze boodschappen allereerst aan de parochianen en vervolgens aan alle anderen. Aanvaard de boodschappen, dan zullen de anderen ze ook aanvaarden. Jullie moeten ze beantwoorden ten overstaan van mij en mijn Zoon Jezus. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 13 februari 1986

Lieve kinderen,
Deze vastentijd moet voor jullie een extra stimulans zijn om je leven te veranderen. Begin daarmee van nu af aan: zet je TV af en laat de dingen achterwege die voor jullie van geen nut zijn. Lieve kinderen, ik spoor jullie aan tot persoonlijke bekering. Deze tijd is voor jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 20 februari 1986

Lieve kinderen,
Hhier is mijn tweede boodschap voor de vastentijd: vernieuw je gebed voor het kruis. Lieve kinderen, ik bied jullie bijzondere genaden aan en Jezus biedt jullie de buitengewone verdiensten van het kruis aan. Aanvaard ze en leef ernaar. Overweeg het lijden van Jezus. Verenig je in je leven met Jezus. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 27 februari 1986

Lieve kinderen,
Beleef in nederigheid de boodschappen die ik jullie geef. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 6 maart 1986

Lieve kinderen,
Vvandaag nodig ik jullie uit om je meer voor God open te stellen, opdat Hij door jullie kan werken. In de mate waarin jullie je openstellen, zullen jullie de vruchten oogsten. Ik nodig jullie opnieuw uit om te bidden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 13 maart 1986

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit om deze vastentijd met kleine offers te beleven. Ik dank jullie voor ieder offer dat jullie mij gebracht hebben. Lieve kinderen, blijf zo leven. Help mij met liefde het offer op te dragen. God zal je daarvoor belonen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 20 maart 1986

Lieve kinderen,
Vvandaag nodig ik jullie uit om ijverig te zijn in het gebed. Jullie willen alles doen wat ik zeg, maar jullie slagen er niet in, omdat jullie niet bidden. Lieve kinderen, ik verzoek jullie: stel je open en begin te bidden. Het gebed zal een vreugde voor jullie zijn. Als jullie beginnen zul je dat niet lastig vinden, want jullie zullen met blijdschap bidden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 27 maart 1986

Lieve kinderen,
Ik wil jullie danken voor al je offers. Ik nodig jullie uit het grootste offer te brengen: het offer van de liefde. Zonder liefde kunnen jullie noch mij, noch mijn Zoon ontvangen. Zonder liefde kunnen jullie je ervaring niet aan anderen doorgeven. Daarom, lieve kinderen, nodig ik jullie uit om te beginnen met de liefde in je hart te beleven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 3 april 1986

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit om de Heilige Mis bij te wonen. Velen van jullie hebben de schoonheid van de Heilige Mis ondervonden. Maar er zijn anderen die er niet van ganser harte naartoe komen. Lieve kinderen, ik heb jullie uitgekozen en Jezus geeft je zijn genaden tijdens de Heilige Mis. Beleef de Heilige Mis daarom bewust. Laat elke Heilige Mis een vreugde voor jullie zijn. Kom en aanvaard de Heilige Mis met liefde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 10 april 1986

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit om in de liefde te groeien. Een bloem kan niet ontluiken zonder water. Zo is het ook met jullie, lieve kinderen: zonder de zegen van God kunnen jullie niet groeien. Jullie moeten elke dag de zegen van God vragen om normaal te kunnen groeien en om met God al je werk te kunnen doen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 17 april 1986

Lieve kinderen,
De materiële zaken nemen jullie in beslag en jullie verliezen op die manier alles wat God je wil geven. Bid dus, lieve kinderen, om de gaven van de Heilige Geest. Deze zijn voor jullie noodzakelijk om van mijn aanwezigheid hier te kunnen getuigen en van alles wat ik jullie geef. Lieve kinderen, vertrouw je aan mij toe, opdat ik jullie volledig kan leiden. Maak je niet druk om materiële zaken. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 24 april 1986

Lieve kinderen,

Vandaag nodig ik jullie uit om te bidden. Lieve kinderen, jullie zijn vergeten dat jullie allemaal belangrijk zijn. De oudsten van het gezin zijn vooral belangrijk, spoor hen aan om te bidden. Laten alle jongeren door hun leven een voorbeeld voor anderen zijn. Ze moeten de getuigen van Jezus zijn. Maak een begin met te veranderen door het gebed, dan zullen jullie weten wat je moet doen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 1 mei 1986

Lieve kinderen,
Ik vraag jullie, begin het leven in je gezin te veranderen. Laat je gezin een volmaakte bloem zijn die ik Jezus kan aanbieden. Lieve kinderen, elk gezin moet ijverig zijn in het gebed. Ik verlang dat men op een dag de vruchten daarvan in het gezin kan bemerken. Alleen zo kan ik jullie allen als bloemblaadjes aan Jezus aanbieden voor de verwezenlijking van Gods plan. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 8 mei 1986

Lieve kinderen,
Jullie zijn verantwoordelijk voor de boodschappen. Hier bevindt zich een bron van genade en jullie, lieve kinderen, zijn de vazen waarin die gaven doorgegeven worden. Daarom, lieve kinderen, nodig ik jullie uit om je taak met verantwoordelijkheid uit te voeren, ieder naar zijn vermogen. Lieve kinderen, ik nodig jullie uit om die gaven liefdevol aan anderen te geven en ze niet voor jezelf te bewaren. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 15 mei 1986

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om mij je hart aan te bieden, opdat ik het kan veranderen en gelijkvormig kan maken aan het Mijne. Jullie vragen je af, lieve kinderen, waarom je niet aan mijn verzoeken kunt voldoen. Jullie kunnen dat niet, omdat jullie mij je hart niet hebben toevertrouwd om het door mij te laten veranderen. Jullie zeggen het wel, maar je doet het niet. Dus doe alles wat ik jullie zeg en ik zal met jullie zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje
22 mei 1986

Lieve kinderen,
Vandaag verlang ik jullie mijn liefde te geven. Lieve kinderen, jullie beseffen niet hoe groot mijn liefde is en daarom kunnen jullie haar niet ontvangen. Ik wil jullie op verschillende manieren mijn liefde betonen, lieve kinderen, maar jullie zijn je daar niet van bewust. Jullie begrijpen mijn woorden niet met je hart. Daarom begrijpen jullie mijn liefde niet. Lieve kinderen, geef mij een plaats in je leven, dan zullen jullie alles kunnen aannemen wat ik je zeg en waartoe ik je uitnodig. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 29 mei 1986

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit de liefde tot God en de naaste in je leven te beleven. Zonder liefde, lieve kinderen, kun je niets. Daarom nodig ik jullie uit om een wederzijdse liefde te beleven. Alleen zo kunnen jullie al degenen om je heen en allen die in je parochie komen, samen met mij beminnen en onthalen. Jullie zullen allemaal mijn liefde ervaren. Daarom vraag ik jullie om vanaf vandaag met een vurige liefde te beminnen, met dezelfde liefde waarmee ik jullie bemin. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 5 juni 1986

Lieve kinderen,
Vandaag vraag ik jullie een beslissing te nemen: willen jullie de boodschappen die ik je geef werkelijk beleven? Ik verlang dat jullie mijn boodschappen beleven en doorgeven. Meer in het bijzonder, lieve kinderen, verlang ik dat jullie allen een afspiegeling van Jezus zijn die deze ongelovige wereld, die in duisternis wandelt, zal verlichten. Ik wil dat jullie voor allen een licht zijn en dat jullie allemaal van het Licht getuigen. Lieve kinderen, jullie zijn niet voor de duisternis geroepen, maar voor het Licht. Beleef daarom het Licht in je leven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 12 juni 1986

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit met een levendig geloof de rozenkrans beginnen te bidden. Dan zal ik jullie kunnen helpen. Lieve kinderen, jullie verlangen ernaar genaden te ontvangen, maar jullie bidden niet. Ik kan jullie niet helpen als je niet de beslissing neemt om op weg te gaan. Ik nodig jullie uit, lieve kinderen, om de rozenkrans te bidden. Dat het voor jullie een verplichting mag zijn, waar je met vreugde aan voldoet. Dan zullen jullie de reden begrijpen, waarom ik al zolang bij jullie ben: ik wil jullie leren bidden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 19 juni 1986

Lieve kinderen,
In deze dagen heeft de Heer mij toegestaan om nog meer genaden voor jullie te bekomen. Ik nodig jullie dus opnieuw uit om te bidden. Bid zonder ophouden. Dan zal ik jullie de vreugde kunnen geven die de Heer mij geeft. Lieve kinderen, moge je lijden door die genaden in vreugde veranderd worden. Ik ben je Moeder en wil je helpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 26 juni 1986

Lieve kinderen,
God heeft mij toegestaan om met Hem deze oase van vrede te verwezenlijken. Ik nodig jullie uit om haar te beschermen, dat ze ongeschonden bewaard mag blijven. Door hun onverschilligheid laten een aantal mensen het gebed achterwege en verliezen de vrede. Ik vraag jullie: getuig ervan en help de vrede bewaren door je manier van leven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 3 juli 1986

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie allemaal uit om te bidden. Zonder gebed, lieve kinderen, kunnen jullie noch God, noch mij, noch de genaden die ik je geef, ervaren. Daarom vraag ik jullie om aan het begin en het eind van de dag steeds te bidden. Lieve kinderen, ik wil jullie dag na dag zoveel mogelijk naar het gebed leiden, maar jullie kunnen niet in die richting groeien als je er niet naar verlangt. Ik nodig jullie uit, lieve kinderen, om het gebed altijd de eerste plaats te geven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 10 juli 1986

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit tot heiligheid. Zonder heiligheid kunnen jullie niet leven. Overwin daarom uit liefde elke zonde. En uit liefde moeten jullie alle moeilijkheden die je ondervindt, te boven komen. Ik vraag jullie, lieve kinderen, om de liefde in jezelf te beleven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 17 juli 1986

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om jezelf af te vragen, waarom ik al zo lang bij jullie ben. Ik bemiddel tussen God en jullie. Daarom, lieve kinderen, wil ik jullie vragen om alles wat God van je verlangt steeds met liefde te beleven. Lieve kinderen, leef met nederigheid alle boodschappen die ik je geef. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 24 juli 1986

Lieve kinderen,
Ik verheug mij om al degenen die op weg zijn naar de heiligheid. Ik verzoek jullie om allen die niet heilig kunnen leven, door je getuigenis te helpen. Daarom moet je gezin de plaats zijn waar de heiligheid geboren wordt. Help iedereen heilig te leven, vooral de leden van je eigen gezin. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 31 juli 1986

Lieve kinderen,
Haat veroorzaakt tweedracht. De haat ziet niets en niemand. Ik nodig jullie uit om altijd eendracht en vrede uit te dragen, vooral waar jullie wonen. Lieve kinderen, handel met liefde. Laat de liefde steeds je enige middel zijn. Keer door de liefde alles ten goede wat satan probeert te vernietigen en zich probeert toe te eigenen. Alleen zo zullen jullie mij volkomen toebehoren en zal ik je kunnen helpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 7 augustus 1986

Lieve kinderen,
Ik heb jullie een oase van vrede beloofd, dat weten jullie, maar je weet niet dat er buiten de oase een woestijn is, waar satan op de loer ligt en ieder van jullie probeert te verleiden. Alleen door het gebed, lieve kinderen, zullen jullie in je omgeving elke invloed van satan kunnen overwinnen. Ik ben met jullie, maar ik kan jullie je vrijheid niet ontnemen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 14 augustus 1986

Lieve kinderen,
Laat je gebed een vreugdevolle ontmoeting met de Heer zijn. Ik kan jullie er niet heenleiden als je zelf de vreugde van het bidden niet ervaart. Ik verlang ernaar jullie dag na dag te leiden, maar ik wil je niet dwingen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 21 augustus 1986

Lieve kinderen,
Ik dank jullie voor de liefde die jullie mij bewijzen. Jullie weten, lieve kinderen, dat ik je oneindig bemin. Iedere dag bid ik de Heer, dat Hij jullie helpt om de liefde die ik je toedraag te begrijpen. Daarom, lieve kinderen, bid, bid, bid. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 28 augustus 1986

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit om in alles een voorbeeld voor anderen te zijn, vooral door gebed en getuigenis. Lieve kinderen, zonder jullie kan ik de wereld niet helpen. Ik wens dat jullie in alles met mij samenwerken, zelfs in de kleinste dingen. Help mij daarom, lieve kinderen. Laat je gebed uit het hart komen en geef je helemaal aan mij over. Zo zal ik jullie kunnen onderrichten en leiden op de weg die wij samen zijn begonnen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 4 september 1986

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie uit om te bidden en te vasten. Jullie weten, lieve kinderen, dat ik met jullie hulp alles kan doen en satan kan beletten je naar het kwade te trekken en hem kan dwingen deze plaats te verlaten. Lieve kinderen, satan loert op ieder van jullie. Vooral in de alledaagse dingen wil hij bij ieder van jullie verwarring zaaien. Daarom, lieve kinderen, vraag ik jullie: laat je dag alleen bestaan uit gebed en volledige overgave aan God. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 11 september 1986

Lieve kinderen,

In deze dagen waarop jullie het kruis vereren, verlang ik ernaar dat het kruis voor jullie ook een vreugde zal zijn. Lieve kinderen, bid vooral om ziekte en lijden met liefde te kunnen aanvaarden, zoals Jezus ze heeft aanvaard. Alleen zo zal ik jullie met blijdschap de genaden en genezingen kunnen schenken die Jezus mij toestaat. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 18 september 1986

Lieve kinderen,
Ook vandaag dank ik jullie voor alles wat je de laatste dagen voor mij hebt gedaan. Lieve kinderen, ik dank jullie vooral ook namens Jezus voor de offers die jullie de afgelopen week hebben gebracht. Lieve kinderen, jullie vergeten dat ik op je offers reken, zowel om jullie te helpen als om satan bij je weg te jagen. Daarom raad ik jullie nogmaals aan je offers met grote eerbied aan God op te dragen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 25 september 1986

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit de anderen door je vrede te helpen, opdat ze de vrede zien en haar werkelijk beginnen te zoeken. Jullie leven in vrede, lieve kinderen, en jullie kunnen niet begrijpen wat onvrede is. Daarom nodig ik jullie uit om door je gebeden en je leven alle kwaad in de mensen te helpen vernietigen en alle listen waarvan satan zich bedient, te ontmaskeren. Bid, opdat de waarheid in alle harten de overwinning behaalt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 2 oktober 1986

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie uit om te bidden. Lieve kinderen, jullie kunnen je geen juist beeld van de waarde van het gebed vormen als je niet tegen jezelf zegt: nu is het tijd om te bidden, nu is er niets belangrijker, nu is er niemand belangrijker voor mij dan God. Lieve kinderen, jullie moeten je met een bijzondere liefde aan het gebed wijden. Zo zal God je zijn genaden kunnen geven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 9 oktober 1986

Lieve kinderen,
Jullie weten dat ik je wil leiden op de weg naar de heiligheid. Maar ik wil jullie niet met geweld dwingen. Ik verlang ernaar dat ieder van jullie door kleine offers zichzelf en mij helpt om je te leiden, dat jullie elke dag dichter bij de heiligheid mogen komen. Daarom, lieve kinderen, wil ik je niet dwingen mijn boodschappen te beleven. Maar ik ben al zolang bij jullie. Dat is het teken van mijn onmetelijke liefde voor jullie. Ik wens dat ieder van jullie een heilige wordt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 16 oktober 1986

Lieve kinderen,
Ook vandaag wil ik jullie tonen hoeveel ik van je houd, maar ik ben bedroefd, omdat ik jullie niet allemaal kan helpen om mijn liefde te begrijpen. Daarom nodig ik jullie uit, lieve kinderen, om te bidden en je volledig aan God toe te wijden, want satan probeert jullie naar gelang van de dagelijkse omstandigheden, te onderwerpen en de eerste plaats in je leven in te nemen. Lieve kinderen, bid daarom zonder ophouden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 23 oktober 1986

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed. Lieve kinderen, ik nodig jullie vooral uit om voor de vrede te bidden. Zonder je gebed kan ik je niet helpen om de boodschappen te realiseren, die ik je van de Heer mocht geven. Daarom, lieve kinderen, bid om in het gebed de vrede die God je geeft, te ervaren. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 30 oktober 1986

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie uit om de boodschappen die ik je geef te ontvangen en serieus te beleven. Lieve kinderen, ik ben voor jullie zo lang gebleven, om je alle boodschappen die ik je geef te helpen verwezenlijken. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 6 november 1986

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om dagelijks voor de zielen in het vagevuur te bidden. Iedere ziel heeft gebed en genade nodig om bij God en zijn liefde te komen. Lieve kinderen, zo verkrijgen ook jullie nieuwe voorsprekers, die je op je levensweg zullen helpen. Begrijp dat de aardse dingen niet belangrijk voor jullie zijn. Jullie moeten enkel naar de hemel verlangen. Lieve kinderen, bid daarom zonder ophouden om jezelf te helpen en de anderen, aan wie je gebeden vreugde zullen verschaffen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

13 november 1986

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie allemaal uit om van ganser harte te bidden en ook van dag tot dag je leven te veranderen. Ik vraag jullie vooral, lieve kinderen, om heilig te leven door gebed en offer. Ik verlang dat ieder van jullie, die bij deze genadebron heeft geleefd, het paradijs zal bereiken met een cadeau, dat hij mij zal geven: de heiligheid. Daarom, lieve kinderen, bid en verander dag na dag je leven om heilig te worden. Ik zal altijd bij jullie zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 20 november 1986

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie uit om met een bijzondere liefde alle boodschappen die ik je geef aan te nemen en op te volgen. Lieve kinderen, God wil niet dat jullie lauw en besluitloos zijn. Integendeel, Hij wil dat jullie je in alles aan Hem overgeven. Jullie weten dat ik van je houd en dat ik door liefde voor jullie word verteerd. Daarom, lieve kinderen, besluit ook lief te hebben en je te laten verteren door liefde. Leer de liefde van God dag na dag meer kennen. Kies voor de liefde. Laat de liefde in jullie allen heersen, geen menselijke maar goddelijke liefde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 27 november 1986

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie uit om je leven met liefde aan mij toe te vertrouwen, opdat ik jullie liefdevol kan leiden. Ik houd van jullie, lieve kinderen, met een heel bijzondere liefde en ik wil jullie allemaal naar de hemel brengen, naar God. Besef dat dit leven in vergelijking met het leven in de hemel van korte duur is. Lieve kinderen, neem daarom vandaag nog opnieuw een besluit ten gunste van God. Alleen zo zal ik jullie kunnen laten zien, hoe dierbaar jullie mij zijn en hoe graag ik wil dat jullie van elkaar houden en bij mij in de hemel komen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 4 december 1986

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie uit om je hart voor te bereiden op die dagen, dat de Heer je bovenal wil reinigen van alle zonden uit je verleden. Lieve kinderen, jullie kunnen het niet alleen en daarom ben ik hier om je te helpen met bidden. Alleen zo kunnen jullie al het kwaad herkennen dat in je is en het aan de Heer afgeven, zodat Hij je hart helemaal kan zuiveren. Lieve kinderen, bid daarom zonder ophouden en bereid je hart voor door boete en vasten. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 11 december 1986

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit om in deze periode te bidden, in het bijzonder om de vreugde van de ontmoeting met de pasgeboren Jezus te kunnen ervaren. Lieve kinderen, ik zou willen dat jullie deze dagen net zo beleven als ik. Ik wil jullie leiden in het leven. Ik wil jullie de blijdschap laten zien waartoe ik ieder van jullie uitnodig. Daarom, lieve kinderen, bid en geef je geheel aan mij over. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 18 december 1986

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie opnieuw op om te bidden. Wanneer jullie bidden zijn jullie zoveel mooier. Jullie lijken op bloemen die na de sneeuw schitteren van schoonheid met onbeschrijflijke kleuren. Laat God ook na het gebed jullie schoonheid zien om Hem te behagen. Lieve kinderen, bid en stel je innerlijk leven open voor de Heer, opdat Hij van jullie een harmonieuze en mooie bloem kan maken, die voor het paradijs bestemd is. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Medjugorje 25 december 1986

Lieve kinderen,
Ook vandaag dank ik de Heer voor alles wat Hij voor mij gedaan heeft, vooral omdat Hij mij heeft toegestaan bij jullie te blijven. Lieve kinderen, dit zijn dagen waarop de Vader bijzondere genaden schenkt aan allen die hun hart voor Hem openen. Ik zegen jullie, lieve kinderen, en ik wens dat jullie deze genaden ook ervaren. Dat God over alles van jullie moge beschikken, opdat Hij zich door jullie kan verheerlijken. Mijn hart begeleidt jullie met aandacht. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

 

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.