Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap aan Mirjana van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 december 2009.

Lieve kinderen,
In deze tijd van voorbereiding en vreugdevolle verwachting wil ik jullie, als een moeder, richten naar wat het belangrijkste is: je ziel. Kan mijn Zoon erin geboren worden? Is je ziel door de liefde bevrijd van leugen, arrogantie, haat en kwaadaardigheid? En bovenal: heeft je ziel God als Vader en je naaste in Christus lief? Ik wijs jullie de weg die je ziel zal verheffen tot een volledige eenheid met mijn Zoon. Ik verlang dat mijn Zoon in jullie geboren wordt. Wat een vreugde zou dat voor mij als moeder zijn. Dank jullie.


Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.
Geboren 18 maart 1965.
Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.
Boodschap aan Mirjana van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 november 2009.

Lieve kinderen,
Ook vandaag ben ik bij jullie om jullie de weg te wijzen die jullie zal helpen om Gods liefde te leren kennen, de liefde van God die jullie toestaat om Hem Vader te noemen en om Hem als Vader te ervaren. Ik vraag jullie: kijk oprecht in je hart en vraag je af hoeveel je van Hem houdt. Komt Hij op de laatste plaats? Hoe vaak heb je hem,tussen allerlei materiële noden, verloochend en vergeten? Mijn kinderen, stel jezelf niet teleur door te geloven in wereldse dingen. Denk aan je ziel, die belangrijker is dan het lichaam, en zuiver die. Aanroep de Vader, Hij wacht op jullie. Kom terug naar Hem. Ik ben met jullie omdat Hij, in Zijn barmhartigheid, mij naar jullie toe stuurt. Dank jullie.


Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.
Geboren 18 maart 1965.
Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.
Boodschap aan Mirjana van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 oktober 2009.

Lieve kinderen,

Als ik naar jullie kijk doet mijn hart pijn. Waar zijn jullie mee bezig, mijn kinderen? Zijn jullie zo diep in de zonde verzonken dat jullie niet weten hoe ermee op te houden? Jullie rechtvaardigen jezelf door te zondigen en leven volgens de zonde. Kniel neer onder het Kruis en kijk naar mijn Zoon. Hij heeft de zonde overwonnen en is gestorven opdat jullie, mijn kinderen, mogen leven. Sta mij toe jullie te helpen om niet dood te gaan maar om voor altijd met mijn Zoon te leven. Ik dank jullie!"


Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.
Geboren 18 maart 1965.
Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.

Bron vertaling uit het Engels in het Nederlands:Vriendenkring Medjugorje
Boodschap aan Mirjana van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 augustus 2009.

"Lieve kinderen, ik kom met mijn moederlijke liefde om de weg aan te duiden die jullie moeten gaan om steeds meer op mijn Zoon te kunnen lijken en daardoor dichter bij God en Hem meer welgevallig te zijn. Wijs mijn liefde niet af. Verwerp heil en eeuwig leven niet ten bate van vergankelijkheid en lichtzinnigheid van dit leven. Ik ben temidden van jullie om jullie te leiden en om jullie als een moeder te waarschuwen. Kom met mij mee."


  Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.
Geboren 18 maart 1965.
Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.

Bron vertaling uit het Engels in het Nederlands: www.medjugorje.eu
Boodschap aan Mirjana van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 juli 2009.

"Lieve kinderen!
Ik roep jullie omdat ik jullie nodig heb. Ik heb harten nodig, bereid tot onmetelijke liefde - harten die niet belast zijn door ijdelheid - harten die bereid zijn lief te hebben zoals mijn Zoon liefhad - die bereid zijn zichzelf op te offeren zoals mijn Zoon zichzelf opofferde. Ik heb jullie nodig. Om mij te kunnen vergezellen moeten jullie jezelf vergeven, anderen vergeven en mijn Zoon aanbidden. Aanbidt Hem ook voor diegenen die Hem nog niet hebben leren kennen, diegenen die Hem niet liefhebben. Daarom heb ik jullie nodig; daarom roep ik jullie. Dank jullie."


  Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.
Geboren 18 maart 1965.
Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.

Bron vertaling uit het Engels in het Nederlands: www.medjugorje.eu
Boodschap aan Mirjana van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje 2 juni 2009.

"Lieve kinderen! Mijn liefde zoekt jullie volledige en onvoorwaardelijke liefde, die jullie niet zal laten zoals jullie zijn, integendeel zij zal jullie veranderen en jullie leren te vertrouwen op mijn Zoon. Mijn kinderen, met mijn liefde ben ik jullie aan het redden en jullie waarachtige getuigen aan het maken van de goedheid van mijn Zoon. Daarom, mijn kinderen, weest niet bang om te getuigen van de liefde in de naam van mijn Zoon. Dank jullie."

Mirjana zei, "Onze Lieve Vrouw zegende ons allen die hier aanwezig zijn en alle religieuze artikelen die we ter zegening bij ons hebben." Bij het vertrek van Onze Lieve Vrouw zei Mirjana dat ze het kruis kon zien, en waar het horizontale en het verticale deel van het kruis samenkomen, kon Mirjana het Hart zien, met een doornenkroon omgeven. Mirjana zei ook dat Onze Lieve Vrouw niet bedroefd was.

  Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.
Geboren 18 maart 1965.
Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.

Bron vertaling uit het Engels in het Nederlands: www.medjugorje.eu
Boodschap aan Mirjana van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje 2 mei 2009.

Onze Lieve Vrouw kwam om 8.52 uur en bleef ongeveer drie minuten. Het volgende is een verslag van de verschijning: Onze Lieve Vrouw was erg bedroefd. Ze gaf alleen een boodschap en zegende ons. Tot Mirjana:

"Lieve kinderen!
Al lange tijd geef ik jullie mijn Moederlijk hart en bied jullie mijn Zoon aan. Jullie wijzen mij af. Jullie staan de zonde steeds meer toe jullie te verslaan. Jullie staan haar toe jullie de baas te worden en jullie je onderscheidingsvermogen te ontnemen. Mijn arme kinderen, kijk om je heen en kijk naar de tekenen van de tijd. Denken jullie dat je het zonder God's zege kunt stellen? Laat de duisternis niet toe je te omhullen. Roep vanuit de diepte van je hart om mijn Zoon. Zijn Naam verdrijft zelfs de grootste duisternis. Ik zal met jullie zijn, roepen jullie me alleen maar aan: 'Hier zijn we Moeder, leidt ons.' Dank jullie."

  Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.
Geboren 18 maart 1965.
Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.

Bron vertaling uit het Engels in het Nederlands: www.medjugorje.eu
Boodschap aan Mirjana van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje 2 april 2009.

"Lieve kinderen, Gods liefde is in mijn woorden. Mijn kinderen, dat is de liefde die verlangt jullie te richten op gerechtigheid en waarheid. Dat is de liefde die verlangt jullie te behoeden voor ontgoocheling. En hoe is het met jullie gesteld, mijn kinderen? Jullie harten blijven gesloten; ze zijn hard en geven geen gehoor aan mijn oproepen. Ze zijn onoprecht... Met een moederlijke liefde bid ik voor jullie, omdat ik voor jullie allen verlang dat jullie in mijn Zoon verrijzen. Dank jullie."

In de vertaling na de zin "Ze zijn onoprecht..." gaf Mirjana door dat zij op dit punt Onze Lieve Vrouw smeekte om langer te blijven en het was toen dat Onze Lieve Vrouw begon "Met een moederlijke liefde..."

  Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.
Geboren 18 maart 1965.
Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.

Bron vertaling uit het Engels in het Nederlands: www.medjugorje.eu
Boodschap aan Mirjana van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje 18 maart 2009.

Lieve kinderen! Vandaag nodig ik jullie uit om eerlijk en langdurig in je harten te kijken. Wat zullen jullie erin zien? Waar is mijn Zoon en het verlangen om mij te volgen naar Hem? Mijn kinderen, moge deze tijd van versterving een tijd zijn, waarin jullie je afvragen: Wat verlangt God van mij persoonlijk? Wat moet ik doen? Bid, vast en heb je hart vol barmhartigheid. Vergeet je herders niet. Bid dat ze niet verdwalen en dat ze in mijn Zoon blijven, opdat ze goede herders voor hun kudde zijn. O.L.Vrouw keek naar alle aanwezigen en vervolgde: Opnieuw zeg ik jullie: Als jullie wisten, hoeveel ik van jullie houd, zou je huilen van geluk. Dank.

  De zieneres Mirjana Dragicevic – Soldo had van 24 juni 1981 tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Tijdens de laatste dagelijkse verschijning zei de Moeder Gods haar, toen ze haar het tiende geheim toevertrouwde, dat ze haar eens per jaar, en wel op 18 maart, zou blijven verschijnen. En zo gebeurde het ook in alle volgende jaren. En ook dit jaar. Meerdere duizenden pelgrims hadden zich voor het rozenkransgebed bij het Blauwe Kruis verzameld. De verschijning begon om 13.52 uur en duurde tot 13.58 uur.
Boodschap aan Mirjana van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje 2 maart 2009.

"Lieve kinderen! Ik ben hier onder jullie. Ik kijk in jullie verwonde en rusteloze harten. Jullie zijn verdwaald geraakt, mijn kinderen. Jullie wonden veroorzaakt door zonde worden groter en groter en verwijderen jullie des te meer van de echte waarheid. Jullie zoeken hoop en troost op de verkeerde plaatsen, terwijl ik jullie oprechte devotie aanbied, die gevoed wordt door liefde, opoffering en waarheid. Ik geef jullie mijn Zoon."

  Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.
Geboren 18 maart 1965.
Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.

Bron vertaling uit het Engels in het Nederlands: www.medjugorje.eu
Boodschap aan Mirjana van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje 2 februari 2009.

"Lieve kinderen! Met een moederlijk hart, verlang ik er vandaag naar jullie te herinneren aan, hoofdzakelijk jullie aandacht te vestigen op Gods onmetelijke liefde en het geduld dat er uit voortvloeit. Jullie Vader stuurt mij en wacht. Hij wacht op jullie open harten om gereed te zijn voor Zijn werken. Hij wacht op jullie harten om verenigd te zijn in christelijke liefde en barmhartigheid in de geest van mijn Zoon. Verlies geen tijd, kinderen, want jullie zijn er niet de meesters van. Ik dank jullie."

  Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.
Geboren 18 maart 1965.
Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.

Bron vertaling uit het Engels in het Nederlands: www.medjugorje.eu
Boodschap aan Mirjana van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje 2 januari 2009.

"Lieve kinderen, terwijl grote hemelse genade over jullie wordt uitgestort, blijven jullie harten verhard en zonder antwoord. Mijn kinderen, waarom geven jullie mij niet jullie harten geheel en al? Ik verlang er alleen maar vrede en heil in te leggen - mijn Zoon. Met mijn Zoon zal jullie ziel gericht zijn op edele doelen en zullen jullie nooit verloren raken. Zelfs in de grootste duisternis zullen jullie de weg vinden. Mijn kinderen, kiest voor een nieuw leven met de naam van mijn Zoon op jullie lippen. Ik dank jullie."

Mirjana vertelde dat Maria gedurende de hele verschijning bedroefd was.

  Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.
Geboren 18 maart 1965.
Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.

Bron vertaling uit het Engels in het Nederlands: www.medjugorje.eu


Copyright © 2014. All Rights Reserved.