Boodschap aan Mirjana van de
Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede.


Medjugorje 2 februari 2009.

"Lieve kinderen! Met een moederlijk hart, verlang ik er vandaag naar jullie te herinneren aan, hoofdzakelijk jullie aandacht te vestigen op Gods onmetelijke liefde en het geduld dat er uit voortvloeit. Jullie Vader stuurt mij en wacht. Hij wacht op jullie open harten om gereed te zijn voor Zijn werken. Hij wacht op jullie harten om verenigd te zijn in christelijke liefde en barmhartigheid in de geest van mijn Zoon. Verlies geen tijd, kinderen, want jullie zijn er niet de meesters van. Ik dank jullie."

  Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.
Geboren 18 maart 1965.
Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.

Bron vertaling uit het Engels in het Nederlands: www.medjugorje.eu