Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 17 februari 2021
AswoensdagMijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,


1. Op 25 januari 2021 heeft de zienster Marija Pavlovic tijdens haar verschijning de volgende maandelijkse boodschap ontvangen:

Lieve kinderen, ik roep jullie in deze tijd op tot gebed, vasten en versterving, opdat je sterker staat in het geloof. Dit is een tijd van ontwaken en geboorte. Zoals de natuur zichzelf geeft, zo moeten jullie ook overwegen, mijn lieve kinderen, hoeveel jullie ontvangen hebben. Wees vreugdevolle dragers van vrede en liefde voor je welzijn op aarde. Verlang naar de Hemel, want in de Hemel is geen droefheid en geen haat. Daarom, mijn lieve kinderen, besluit opnieuw om je te bekeren, en moge de heiligheid in je leven beginnen te regeren. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.

2.
De ongelofelijke gebeurtenis van 5 augustus 1984. De Kerk viert de dag van de geboorte van de Heilige Maagd op 8 september. Dat is een liturgische datum. Maar in 1984 heeft de heilige Maagd zelf aan Vicka, Marija en Jelena laten weten dat de exacte datum van haar geboorte 5 augustus is, en dat ze nu, vandaag de dag, op deze dag, 2000 jaar geleden is geboren. Wat een uitzonderlijke verjaardag. En ze voegde eraan toe: “Op die dag zullen de priesters die biecht horen een grote vreugde ervaren.” In de drie dagen die voorafgingen aan deze verjaardag, hebben de dorpsbewoners zich voorbereid op deze gebeurtenis met vasten en ononderbroken gebed.

De avond vóór 5 augustus, op 4 augustus, animeerde de zienster met het hart, Jelena, zoals gewoonlijk de gebedsavond van haar gebedsgroep, maar te midden van het ‘Onze Vader’ dat ze aan het bidden waren, werd haar gebed plotseling onderbroken door een bijzondere gebeurtenis: vanuit haar keel merkte ze dat ze werd geblokkeerd om verder te gaan met het gebed.
En meteen daarna zag ze opeens Satan die op de grond lag te kronkelen van woede. Vol woede zei hij tegen Jelena, dat ze de heilige Maagd moest vragen om de dag erop de menigte niet te zegenen. Jelena, die had geleerd om geestelijk te strijden tegen de Vijand, was gewend er goed op te letten om niet met de Vijand in discussie te gaan en daarom negeerde ze eenvoudigweg de vraag van Satan, waardoor er voor Satan niets anders op zat dan zich terug te trekken. En vervolgens ging Jelena vol vrede verder met het gebed. Daarop zag ze in een visioen de heilige Maagd, die meer straalde dan ooit, en ze zei tegen Jelena al glimlachend: “Satan weet waarom hij dit vraagt. Hij weet dat morgen (5 augustus) ik speciaal toestemming heb gekregen van de Allerhoogste om de mensen te zegenen met een plechtige zegen, en hij weet dat hij morgen geketend zal zijn en dat hij deze dag niet kan handelen.”


En toen brak dag X aan!
Volgens zeggen van enkele getuigen die ik persoonlijk heb gesproken, waren er ongeveer 70 priesters aanwezig in het dorp en enkele duizenden mensen, zowel bewoners uit het dorp en de omgeving, als pelgrims. Omdat ze door een onweerstaanbare innerlijke kracht niet in staat waren om met elkaar te spreken, gingen de aanwezigen, zonder met elkaar te praten, achter elkaar in de rij staan om te biechten. De priesters zaten in die tijd buiten op een stoel op het grote grasveld rondom de Kerk. De mensen gingen één voor één knielend te biecht. De priesters hielden geen moment op met biecht-horen, en velen bekeerden zich.
Het bijzondere aan de gebeurtenis was niet alleen dat iedereen in de rij ging staan om te biechten, maar ook… dat iedereen huilde. Iets wat nog nooit eerder was voorgekomen. Het is zeker dat men