Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 juni 2005

Beste Kinderen van Medjugorje,

Lof zij Jezus en Maria!

1. Mgr. Salvatore Boccacio, bisschop van Frosinone en lid van de Italiaanse bisschoppenconferentie was vorige week gedurende vier dagen in Medjugorje. Mgr. Boccacio was hulpbisschop in Rome en werkte nauw samen met paus Johannes Paulus II. Vijf onvergetelijke jaren in de leer bij een heilige! Tijdens zijn verblijf in Medjugorje vierde de bisschop de Engelse mis, bad hij vurig op de bergen en woonde hij een verschijning van Ivan bij. Hij sprak ook privé met Ivanka, Mirjana en Ivan. De eenvoud van de zieners raakte hem diep, en hij verliet Medjugorje als een tevreden mens. Als het Gods wil is komt hij in de winter terug.

2. Een nieuwe gemeenschap in Medjugorje! In 1989 zei pater Slavko mij: “De nieuwe gemeenschappen zullen Medjugorje redden!” En de moeder Gods is altijd te vinden voor iets nieuws. Tot ieders vreugde is een nieuwe gemeenschap naar Medjugorje gekomen, als antwoord op de roep van de Gospa. Het zijn de broeders en zusters van “Nuovi Orizzonti” (“Nieuwe Horizonten”). Deze gemeenschap, opgericht in Italië, bestaat uit “overlevenden” – jonge mannen en vrouwen die in de hel afgedaald zijn (wat heel vaak gebeurt in jonge levens) en dan via Jezus en Maria terug naar het leven gekomen zijn. Maar hoe hebben zij dat voor elkaar gekregen?

Chiara Amirante, de stichteres, een fantastische jonge Italiaanse (nu 38) was zo geraakt door het bijbelvers “Blijf in die liefde met Mij verbonden. … Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde, en zo jullie vreugde volkomen te maken.” (Joh 15,9–11) dat zij besloot op zoek te gaan naar die vreugde, die ten diepste te beleven en te verspreiden. Later werd zij zwaar ziek, en haar lijden was bijna ondraaglijk. Hoewel zij het bed moest houden en bijna blind was had zij voortdurend een diepe vreugde in haar hart. In de momenten van het zwaarste lijden begreep Chiara dat de vreugde van Jezus erin bestaat lijden en dood te overwinnen. Zij voelde een diep verlangen om dit goed bewaarde geheim aan anderen mee te delen, en af te dalen in de hel, in het leven van armen en verstotenen, om hen de vreugde van Jezus te verkondigen. Daarom gooide zij het met God op een akkoordje: als Hij haar een deel van haar gezondheid zou teruggeven, zou zij naar haar wanhopige medemensen toe gaan. Toen zij de volgende dag weer voor onderzoeken en een behandeling van haar ogen naar het ziekenhuis ging stonden de dokters paf: Chiara was volledig genezen.
Haar intensief gebeds- en meditatieleven vroegen om een sterke geestelijke begeleider. Een bisschop uit Rome nam die taak op zich. Chiara gehoorzaamde hem in alles, opdat zij niet het slachtoffer van haar eigen verbeelding zou worden. Zij had het teken echter gekregen, haar gezondheid was weer in orde, en zij verloor dus geen tijd en begon, met toestemming van de bisschop, de Blijde Boodschap te verkondigen.

De “klanten” van de dood waren gemakkelijk te vinden in het station Termini, in het centrum van Rome. Chiara bracht daar dagen en nachten door en probeerde om op zijn minst een sprankeltje hoop te brengen in die wereld van misdaad, drugs, prostitutie en satanistische sektes. Zij was werkelijk ontdaan van hetgeen zij daar te zien, te horen en te voelen kreeg: het was werkelijk de hel op aarde. De gekruisigde Jezus, op slechts 15 minuten wandelafstand van het Vaticaan! Zij vroeg God om haar een huis te geven waar zij deze jonge mensen zou kunnen opnemen, om hen liefde en vrede te schenken. Maar zonder succes: ondanks de goedbedoelde beloftes van een aantal politici ging geen enkele deur voor haar open. Daarom besloot zij om naar Medjugorje te reizen. Daar begreep zij in het gebed dat niets zou gebeuren zolang zij niet zelf een belangrijke stap zou zetten, namelijk de “dwaasheid” van het Evangelie: “Ga uw bezit verkopen en geef het geld aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’ (Mt 19, 21)
Met akkoord van de bisschop nam zij ontslag, en zij besloot om op het feest Maria Auxiliatrix (Maria Helpster) haar mooi appartement te verlaten, en met de lijdende mensen op straat te gaan leven. En kijk eens aan, op diezelfde dag wordt haar een huis aangeboden! En niet één, maar meteen meerdere – allemaal op dezelfde dag! Chiara aanvaardde ze allemaal, de jongeren zouden plaats nodig hebben; ze kwamen nu al met honderden naar haar toe, en al gauw zouden het er duizenden zijn.

Haar eerste taak: de levende doden te leren om hun hart te openen voor de liefde van God, want alleen de liefde kan ze genezen. Samen met de kleine groep die zij opgeleid had vormde Chiara hen in het gebed. Je kunt je wel voorstellen: de “ragazzi” (jongeren) die binnenkwamen in de geïmproviseerde kapel vroegen zich waar zij in godsnaam terechtgekomen waren. Maar echte liefde bedriegt nooit: zij bleven en volgden het programma. De meesten kenden God nog niet en velen van hen haatten de kerk. Maar dat maakte niets uit! Chiara vroeg hen om te proberen bidden. Hun reactie was meestal: “Ach ja, wij hebben al alles geprobeerd, waarom dan niet?” Velen van hen wijdden hun leven aan God. De vruchten werden al gauw zichtbaar. In juli 2004 werd Chiara door Paus Johannes Paulus II. als raadgever benoemd in de pontificale raad voor pastorale zorg voor migranten en gastarbeiders.

En wat heeft dat alles nu met Medjugorje te maken? Op 1 januari 1993 was Chiara tijdens de oorlog naar Medjugorje gekomen. En het was toen dat de moeder Gods haar liefde voor haar kinderen “die Gods liefde nog niet hebben leren kennen” en die daardoor in hun ziel sterven, in het hart van Chiara gelegd had. Chiara had reeds meerdere huizen in Italië opgericht en ging onvermoeibaar verder om de dringende oproep van de Moeder Gods zo goed mogelijk te beantwoorden. Met de zegen van haar bisschop riep zij in 2004 twaalf verantwoordelijken van haar gemeenschap samen en opende zij een centrum in Medjugorje. Na heel wat moeilijkheden kocht de gemeenschap tenslotte een stuk grond in de buurt van het kerkhof van Bijakovici. Zij hopen daar deze zomer te kunnen gaan leven. Op 6 juni kwam de bisschop die voor Nuovi Orizzonti verantwoordelijk is uit Rome op bezoek, om de troepen moed in te spreken, en om de geloften van zeven van de jongeren af te nemen: armoede, kuisheid, gehoorzaamheid en VREUGDE!

Hoeveel “verloren zielen” zijn sinds 1993 dankzij Nuovi Orizzonti teruggevonden? De gemeenschap meldde in 2004 dat zij 650.000 jongeren door evangelisatie van de straat gehaald had, en dat de gemeenschap 300 gewijde leden telde. Het precieze aantal zielen die door Chiara en Nuovo Orizzonti geraakt zijn zullen we echter pas kennen als we in de hemel zijn... Alle pelgrims kunnen de gemeenschap bezoeken, om getuigenissen te horen en te zien. (Zie P.S.1.)

3. Groot nieuws! Paus Johannes Paulus II vermeldt Medjugorje! In privé-correspondentie met vrienden in Krakau, Marek en Zofia Skwarnicki, opende Paus Johannes Paulus II zijn hart, en sprak hij meer dan eens over zijn liefde voor Medjugorje. Hij had zich tijdens zijn pontificaat niet officieel over Medjugorje uitgelaten, om het werk van de daartoe opgerichte commissie te respecteren. Maar in privé-gesprekken met bisschoppen, priesters en leken moedigde hij hen meermaals aan om naar Medjugorje te reizen en er te bidden. Vandaag kunnen wij bovendien privé-documenten die zijn handtekening dragen lezen. Marek is een beroemde Poolse dichter, die met kardinaal Karol Wojtyla in Krakau samengewerkt had, voordat deze Paus werd. Ik had de eer een paar jaar geleden tijdens een zending in Polen Marek en zijn vrouw te ontmoeten. Toen lieten zij mij de bewuste brieven zien, die echter nog niet gepubliceerd konden worden zolang de heilige vader nog leefde. Maar nu kan iedereen uit deze waardevolle documenten afleiden hoezeer paus Johannes Paulus II met Medjugorje verbonden was. Een paar brieven zijn eigenhandig geschreven, andere werden getypt, maar stuk voor stuk zijn ze ondertekend door “Johannes Paulus II”. De brieven werden in oktober in Polen gepubliceerd, en ik hoop dat zij ook in andere talen vertaald zullen worden. Zodra het boek gepubliceerd zal zijn, zullen wij foto’s van de brieven kunnen laten zien. Marek heeft ons echter al toestemming gegeven om een paar citaten te publiceren. En dat doen wij hier dan ook met grote vreugde:

Geachte heer, geachte mevrouw (Swarnicki)!
… En moge alles goed gaan op de weg naar Medjugorje en Rome.
Met mijn hartelijke zegen
Vaticaanstad, 30 maart
Jan Pavel II

Geachte heer Marek!
… En nu keren wij elke dag in gebed naar Medjugorje terug.
Jan Pavel II
Vaticaanstad, 28 mei 1992

Handgeschreven op een kerstkaart:
...  Ik bedank Zofia voor alles wat Medjugorje betreft. Ikzelf ga er ook elke dag in gebed als pelgrim heen: ik ben één met al diegenen die daar bidden of die daar een oproep tot gebed horen. Vandaag hebben wij die oproep beter begrepen. Ik ben blij dat het in onze tijd niet ontbreekt aan mensen van gebed en apostelen...
Jan Pavel II., 8 december 1992

Beste mijnheer en mevrouw (Skwarnicki)!
Ik bedank jullie uit de grond van mijn hart voor jullie twee brieven. Zofia schrijft over de Balkan. Ik ga ervan uit dat Medjugorje vandaag de dag beter begrepen wordt. Dat “aandringen” van een moeder kunnen wij vandaag beter begrijpen, als wij met eigen ogen zien hoe groot het gevaar is. Tegelijkertijd vervult het antwoord op de oproep, het bijzonder gebed – van mensen overal te wereld – ons met hoop, dat het goede ook daar zal overwinnen. De vrede is mogelijk – dat was het thema van de gebedsdag op 23 januari die op een bijzondere vergadering op het Vaticaan voorbereid werd en waaraan ook de heer T. Mazowiecki deelnam.
Misschien is het ook net daarom dat Europa weer verstandig wordt. De mensen in Polen vinden ook de verstandige weg terug, tenminste, dat kan ik uit uw brieven afleiden. Misschien zal het voor hen gemakkelijker zijn om de Paus te aanvaarden die niet de “overwinning van de democratie” gepreekt heeft, maar wel de Paus die hen aan de Tien Geboden herinnerd heeft…
Moge de Heer u zegenen,
Jan Pavel II

Liefste Gospa, hoe kunnen wij jou voor deze 24 jaar verschijningen bedanken, voor je fantastische boodschappen, voor je zegen en je moederlijke liefde?
Jij hebt de wereld veranderd!

Zuster Emmanuel
© 2005 Children of Medjugorje

P.S.1. In Medjugorje, bel 063 43 51 48, of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In Italië: 9 Via Portoferraio, 00182 Rome. Tel: (39) 0775 502 353 of (39) 0637 519 074
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Website: http://www.nuoviorizzonti-onlus.com 

P.S.2. Op 25 juni zullen wij met vreugde de 24ste verjaardag van de verschijningen van de koningin van de vrede vieren in Medjugorje. Wij hebben nog net genoeg tijd om een noveen tot haar te bidden. De hele gemeenschap begint op 16 juni met deze noveen. (Zie ook website: http://www.medjugorje.hr) Je kunt zelf een gebed kiezen dat je aan haar wil opdragen, volg wat je hart je ingeeft. Naast het Magnificat kun je ook het onderstaande gebed bidden. Het werd in november 1983 door de Moeder Gods zelf aan Jelena Vasilj in Medjugorje gedicteerd:

“O Onbevlekt Hart van Maria, overvol goedheid, toon ons je Liefde voor ons. Moge de vlam van jouw hart, o Maria, over alle volkeren neerdalen. Wij houden oneindig veel van je! Leg in ons hart de ware liefde, opdat onze harten naar jou zouden verlangen. O Maria, zachtmoedig en nederig van hart, denk aan ons als wij zondigen. Jij weet dat wij mensen zondaars zijn. Genees ons door jouw allerheiligst en moederlijk hart van elke geestelijke ziekte. Leer ons om de schoonheid van je moederlijk hart te zien, opdat wij daardoor tot de vlam van jouw hart bekeerd zouden worden. Amen.”

P.S.3. Een geschenk uit de hemel: Ars 2005! Velen kennen zuster Briege McKenna en haar charisma voor priesters. Van 25 september tot 1 oktober zullen priester Scallan en zuster Briege internationale geestelijke oefeningen voor priesters organiseren, in de pastorij van de pastoor van Ars. Nodig jullie priesters uit! En jullie priesters, kom in groten getale! De geestelijke oefeningen worden georganiseerd door de ICCRS, de gemeenschap van de Zaligsprekingen en de Organisatie Jean Marie Vianney.

Wie meer informatie wil kan die krijgen op het volgende adres:
Retraite ARS 2005
F-81170 Cordes sur Ciel
Frankrijk
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: http://www.retraite.ars2005.beatitudes.org    

vertaling: NvdW


Copyright © 2014. All Rights Reserved.