Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 april 2007

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1) Op 2 april heeft Mirjana haar maandelijkse verschijning gehad in het Cenakel. Na afloop van de verschijning gaf ze ons de volgende boodschap: “Lieve kinderen, sluit je hart niet voor de Goddelijke Barmhartigheid, die al zo lang over jullie wordt uitgestort. Sta mij toe om jullie hart in deze bijzondere tijd van gebed om te vormen, zodat jullie me kunnen helpen mijn Zoon in alle harten te laten verrijzen, en mijn hart te laten overwinnen. Ik dank jullie.”

De heilige Maagd voegde er aan toe: “Jullie herders hebben jullie gebed nodig.” De Gospa heeft er nogmaals op gewezen dat ze ons haar moederlijke zegen geeft, maar dat de krachtigste zegen die van de priester is.

2) - Een Franse bisschop in Medjugorje

Deze week waren we verheugd Mgr. Claude Frikart te kunnen ontvangen, die was gekomen om voor enkele dagen deel te nemen aan een privé bedevaart, georganiseerd door Franse jongeren uit Parijs en omstreken. Mgr. Frikart, die met emeritaat is, was vele jaren de hulpbisschop van Parijs, bij kardinaal Lustiger. Hij heeft het volledige programma van de pelgrims gevolgd. Hij heeft Vicka persoonlijk ontmoet en leek zeer te spreken te zijn over deze ervaring. In een homilie zei hij dat we ‘in Medjugorje in het huis van Maria zijn’.

3) - Een wonderbaarlijke visvangst
Tijdens onze retraite in februari heeft pater Soubeyran ons enkele ervaringen verteld van zijn leven als missionaris in de overzeese gebieden en in Afrika. Wij vergeten zo snel met welk een macht Jezus als de Verrezene handelt in de Eucharistie en welke schat aan genaden ons elke dag op de altaars over heel de wereld geboden wordt. Wij lezen het evangelie en denken: “Oh, wat zou ik dat graag met eigen ogen hebben gezien.” Pasen beleven betekent ook het vieren van de macht van de Verrezen Jezus die, verborgen als H. Hostie, vandaag zijn wonderen voor de gelovigen blijft verrichten. “Als je gelooft zul je de heerlijkheid Gods zien” (Joh 11, 40). Hier één van de anekdotes van pater Soubeyran:

“Jezus heeft aan zijn volgelingen alle macht gegeven over de krachten van de duisternis en hen de zending toevertrouwd deze te vernietigen. Een christen uit de Ivoorkust, afkomstig uit de regio bij de kustmeren en iemand van aanzien vanwege zijn rang in het leger, nodigde ons uit om in zijn dorp, dat onder invloed stond van kwade geesten, te komen bidden. Vele dorpsbewoners hadden gezondheids- en gezinsproblemen omdat ze bescherming zochten bij, en hun toevlucht namen tot occulte krachten. Enkele christenen die zich bij ons aansloten, hoopten op de uitstorting van een nieuwe Geest om de problemen op te lossen. Gedurende twee dagen verkondigde we het Heil dat ons is gegeven door Jezus Christus. We besloten om ‘s nachts met het Heilig Sacrament rond en door het dorp te lopen en de huizen te bezoeken waar we welkom waren, zoals de Hebreeën met de Ark rondom Jericho, of vóór ze ten strijden trokken. Het regende pijpenstelen toen we overgingen tot de aanval. In geloof waren we er zeker van dat Jezus de kop van de slang zou verpletteren, zoals God dat had beloofd aan onze eerste voorouders (Gen 3, 15). Na het eind van de tocht, toen de regen eindelijk ophield, vroegen de bewoners van het dorp, die hoofdzakelijk van de visvangst leven, of ik het meer wilde zegenen dat niet meer genoeg vis opleverde. De vissers hadden uit winstbejag het meer leeg gevist, dit was nu voor hen een ware ramp. Er begon al een echt voedseltekort te ontstaan. Omdat ik toch al helemaal doorweekt was, liep ik het meer in en dompelde de monstrans driemaal in het water (natuurlijk alleen de voet van de monstrans), terwijl ik de Heer vroeg zijn macht te laten gelden ten aanzien van alle kwaad en vijandigheid. Daarop nodigde ik de mensen uit om hun zonden te biechten en om berouw te hebben.

Een dag later baadde het dorp, gelegen tegen een groene bosrijke achtergrond, in het zonlicht en de zon scheen op het kabbelende meer. Het was zondag. We vierden de H. Mis in de kerk die normaal verlaten was en die deze dag herleefde door het grote aantal dorpelingen die vernieuwd waren in de Geest en die tot rust gekomen waren. Aan het eind van de viering werden we verrast door allerlei kreten uit de richting van het meer. Een aantal jongeren die zich terzijde hadden gehouden ten aanzien van de gebeurtenissen in het dorp, hadden die ochtend besloten te gaan vissen omdat het mooi weer was geworden. Ze riepen om hulp, want ze probeerden hun netten op het droge te krijgen zonder deze te scheuren, omdat ze overvol zaten. Ze hadden hier nog nooit zoveel vis gezien.

“Als jullie bidden, dan zal God jullie alles geven wat je van Hem verlangt”, zegt de Gospa.

Tegenwoordig spreekt men nog over het meer en de wonderbare visvangst in het dorp.

4) – “Lieve kinderen, sluit je hart niet voor de Goddelijke Barmhartigheid, die al zo lang over jullie wordt uitgestort.”

Als Moeder, wil de heilige Maagd voor ons het beste. Zij wil ons hart wijd openen voor de onpeilbare barmhartigheid van God, midden in een wereld die er zo naar dorst. Zij kent de woorden die Jezus tegen Zr. Faustina gesproken heeft, waarvan het goed is om ze in deze tijd van genade te herhalen: “…Mijn dochter, schrijf deze woorden neer: alle zielen die mijn barmhartigheid zullen verheerlijken en de verering ervan verbreiden en anderen aanmoedigen om op mijn barmhartigheid te vertrouwen, zullen in het uur van hun dood geen verschrikking ondervinden. Mijn barmhartigheid zal ze in die laatste strijd beschermen… … Schrijf dit voor het nut van zielen die in nood verkeren: als een ziel haar zonden ziet en zich realiseert hoe ernstig die zijn en wanneer de hele afgrond van de ellende waarin zij zich heeft gestort zich daarbij voor haar ogen ontvouwt, laat haar dan niet wanhopen. Maar laat zij zich met vertrouwen in de armen van mijn barmhartigheid werpen, als een kind in de armen van haar geliefde moeder. Deze zielen hebben het recht van voorrang bij mijn mededogende hart. Ze hebben als eerste recht op mijn barmhartigheid... Ik schep in het bijzonder behagen in een ziel die haar vertrouwen op mijn goedheid heeft gesteld… “ (Dagboek, § 1540 en § 1541)

Lieve Gospa, Moeder van Barmhartigheid, spreek ten beste voor ons zondaars.
Spreek ten beste voor ons land in deze moeilijke tijden.


Zuster Emmanuel +