Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 mei 2007


Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1) - De verschijning van de 2de van de maand


Op 2 mei had Mirjana Soldo in het Cenakel haar maandelijkse openbare verschijning. Na de verschijning gaf zij de volgende boodschap: “Lieve kinderen, vandaag kom ik naar jullie toe met een moederlijke wens: dat jullie mij je hart zouden geven. Mijn kinderen, doe dat in volledig vertrouwen en zonder vrees. Ik zal in jullie hart mijn Zoon en zijn barmhartigheid leggen. Dan zullen jullie met andere ogen kijken naar de wereld om je heen. Jullie zullen je naaste zien. Jullie zullen zijn pijn en lijden aanvoelen. Jullie zullen het hoofd niet afwenden van degenen die lijden, want mijn Zoon wendt het hoofd af van degenen die zo handelen. Kinderen, aarzel niet."

2) - Hoe bereid je je hart goed voor op een bedevaart?

Het bedevaartseizoen is in Medjugorje volop begonnen. Ik zou u enkele suggesties aan de hand willen doen, om u goed op een bedevaart voor te kunnen bereiden en om er maximaal van te kunnen profiteren. Ik denk dat de beste voorbereiding kan worden samengevat in twee punten: ons verwachten aan het onverwachte en ons hart openstellen. Op deze wijze zullen we in staat zijn om tijdens deze dagen Gods stem te horen.

Jezus, Maria en Jozef gingen drie maal per jaar op bedevaart, om de Levende God van Israël te vereren. Het was een belangrijke gebeurtenis voor het volk en een belangrijke mitzva (gebod) voor de joden. Vanaf Nazareth was het 170 kilometer lopen naar Jeruzalem. Men moest zijn bezigheden, gewoonten, gebedstijden, werk en relaties achterlaten en aanvaarden voor een zekere tijd ontworteld te zijn. Ze wisten nooit van tevoren wat hen onderweg te wachten stond. Maar vreugdevol wisten ze aan de moeheid en aan het gebrek aan comfort het hoofd te bieden. Ze werden gedreven door een inspirerend doel: het bidden in de tempel, door God “gezien” worden en zijn oproep beantwoorden. Elke bedevaart was voor hen een gelegenheid om een nieuw hoogtepunt in het geestelijk leven te beleven.

17 jaar Medjugorje hebben me laten zien dat de beste voorbereiding zich in twee punten laat samenvatten: ons verwachten aan het onverwachte en ons hart openstellen. Zo zullen we in staat zijn om die dagen Gods stem te horen. Hier enkele raadgevingen die ons kunnen helpen:

- Toon uw dankbaarheid aan God en aan de heilige Maagd, dat u bent uitgenodigd en bedank hen bij voorbaat voor alle genaden die voor u zijn weggelegd. Omdat u bij hen te gast bent, zullen de genaden talrijk zijn.

- Lees thuis al enkele boodschappen en getuigenissen. Bereid u geestelijk voor door u over de verschijningen te documenteren. Dan heeft u zich deze basisinformatie eenmaal ter plaatse al eigen gemaakt.

- Neem u voor tevreden te zijn, om niet te klagen en om alles wat u overkomt positief op te nemen. Dat stelt u in de gelegenheid om vele genaden over u aan te trekken en over al degenen die u in uw hart draagt. Is het bed niet zo comfortabel als bij u thuis? Bedenk dan dat vijfentwintig jaar geleden de inwoners van Medjugorje niet eens een bed hadden. Smaakt het eten wat vreemd? Bedenk dan dat de inwoners van Medjugorje in 1981 niet eens voldoende te eten hadden en in Duitsland moesten gaan werken om hun gezin bestaanszekerheid te kunnen bieden. Heeft het pension geen airconditioning? Bedenk dan dat Jezus deze nooit heeft gehad tijdens de bloedhete zomers in Israël. Is de gids zus of zo? Is uw kamergenoot zus of zo? Uitstekend! Probeer hen op goddelijke wijze te beminnen en om weerstand te bieden aan de gevoelens die in u opkomen. Vraag hen om u over hun kindertijd te vertellen en verwelkom het kind dat zich in die persoon schuilhoudt. Een bedevaart biedt zoveel gelegenheden om God te danken, juist als we de neiging hebben om te klagen. Dan zal een regen van genaden over u uitgestort worden. De heilige Maagd zal alle offertjes die gebracht worden verzamelen en ze gebruiken om vele genaden voor u te bekomen. - Houd altijd het ware doel van uw bedevaart voor ogen: Maria verlangt ten diepste om uw hart en de richting van uw leven te veranderen. Zij houdt zoveel van u. Haar doel is uw volledige bekering. Bereidt uw hart voor op een goede biecht. Dat is zonder twijfel de belangrijkste rede waarvoor uw in Medjugorje bent, want daardoor wordt u gezuiverd en gereinigd van hetgeen u er van weerhield om op aandachtige wijze naar Gods stem te kunnen luisteren. (wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief)

3) - Noveen tot de heilige Geest

Ik ben op bijzondere wijze getroffen door de goede vruchten van de novenen die we dit jaar gehouden hebben. Dat is bemoedigend. Vrijdag 18 mei begint de noveen tot de heilige Geest, die zal eindigen op 26 mei, de zondag van Pinksteren. Op de avond van de eerste dag, de 18de, kunt u de Gospa al uw intenties toevertrouwen, wan zij zal dan op de Pdbrdo aan Ivan verschijnen. Deze noveen is één van onze meest geliefde, want de heilige Geest maakt op zo’n belangrijke wijze deel uit van de boodschappen van Maria. Heeft zij ons niet gezegd: “Als jullie de heilige Geest hebben wordt alles duidelijk”, en ook: “Bid om de gaven van de heilige Geest”. (Wijsheid, Verstand, Inzicht, Sterkte, Kennis, Vroomheid, Eerbied voor God). In mei 1984, bracht Jelena Vasilj enkele vragen van pelgrims over aan de heilige Maagd. De heilige Maagd antwoordde: “Op al deze vragen bestaat al een antwoord: bid tot de heilige Geest dat Hij jullie zal verlichten en je zult van hem alles te weten komen wat je verlangt”.

4) - Mexico: Antwoord van de heilige Maagd op de abortuswetgeving?

We weten dat de regering van Mexico helaas 24 april jongstleden, abortus heeft gelegaliseerd. Mexico was een van die zeldzame landen waar abortus illegaal is gebleven. Welnu, er heeft zich een wonderlijke gebeurtenis voorgedaan, waarvan het de moeite waard is om er op grote schaal bekendheid aan te geven.

In de basiliek Notre Dame de Guadalupe in Mexico, wordt de “Tilma” van Juan Diego tentoongesteld op een voor iedereen zichtbare wijze. Laten we ons in herinnering brengen hoe in de 16de eeuw de heilige Maagd duizenden Azteken indianen heeft bekeerd, door op wonderbaarlijke wijze een afdruk van haar afbeelding op de “Tilma” van Juan Diego, de ziener, achter te laten. Het lijkt erop dat de Moeder van God vandaag de dag door middel van deze zelfde Tilma nog tot ons wil spreken, en op stille wijze via deze Tilma haar reactie op de abortuswetgeving wil geven, om niemand te kwetsen.

De dag zelf waarop deze wet is aangenomen, werd na de mis die werd opgedragen voor de ongeboren kinderen, op de Tilma plotseling op onverklaarbare wijze een sterk licht zichtbaar, ter hoogte van de buikstreek, op de plaats waar een moeder haar kind draagt. Het licht vormde een soort heldere bol in de vorm van een embryo. Experts hebben bevestigd dat het noch ging om een lichtweerkaatsing, noch om een kunstmatig aangebracht voorwerp. Getuigen hebben het fenomeen dat een uur duurde kunnen filmen en fotograferen.

Pater Luis Matos (Gemeenschap van de zaligsprekingen) deed het volgende verslag:
“De ingenieur Luis Girault die een van de foto’s van dit licht heeft bestudeerd, bevestigde dat het negatief een authentieke weergave is. Hij verklaarde dat het negatief noch is bewerkt, noch is vervalst door er bijvoorbeeld een andere afbeelding overheen te leggen. Hij stelde vast dat de lichtende afbeelding van het embryo niet veroorzaakt werd door weerkaatsing, maar letterlijk uit de afbeelding van de heilige Maagd zelf kwam. Het licht was heel wit, heel zuiver en intens en verschilde van het lichtschijnsel dat zich op een foto kan bevinden door de weerkaatsing van een flits. Dit licht werd omgeven door een soort lichtkring en leek te zweven in de buistreek van de heilige Maagd. Deze lichtkring had de vorm en afmetingen van een embryo. Als je de afbeelding nog nauwkeuriger bestudeerde, door deze rond te laten draaien op een sagittaal vlak, kon je aan de binnenkant van de lichtkring enkele schaduw plekken gewaarworden, die de karakterestieken hadden van een menselijk embryo in de moederschoot».

Het is mooi om te zien op welke fijngevoelige wijze onze hemelse Moeder zich uit: ten aanzien van deze nieuwe wet die duizenden van haar kinderen schaadt en die voor Mexico zeker geen bron van zegeningen zal zijn, zwijgt ze in haar lijden en windt ze zich niet op met zinloze discussies. Nee, ze helpt ons om onze blik te richten op Diegene die ze draagt, het Licht van de wereld, de Redder, die net als alle ongeboren kindren ook klein en kwetsbaar was en zich niet kon verdedigen. Door ons het Kindje Jezus levend in haar schoot te tonen, als een nog klein ongeboren wezentje, geeft ze ons zonder woorden een antwoord dat het evangelie weergeeft: «Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan». (Mt 25, 40)

5) - Veranderingen in de parochie

Ik citeer pater Slavko die tegen de pelgrims zei: «Deze parochie van Medjugorje die de uwe is geworden...» Deze parochie die de onze is, ondergaat op dit moment enkele veranderingen: Pater Ivan Sesar is benoemd tot provinciaal in Mostar van de Franciscanen. Hij heeft enkele dagen geleden Medjugorje verlaten en we weten nog niet wie hem zal opvolgen als pastoor van de parochie. Laten vol vertrouwen bidden tot God dat hij onze de goede priester mag geven die Hij heeft voorzien.

Lieve Gospa, trek de heilige Geest aan in ons hart en geef ons de smaak van het leven.


Zr. Emmanuel