Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 oktober 2007


Dierbare kinderen van Medjugorje

Geprezen zijn Jezus en Maria !

1- Op 2 oktober had Mirjana Soldo in het Cenacel haar maandelijkse verschijning. Na de verschijning gaf zij de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, ik roep jullie op om mij met een open hart en vol vertrouwen te vergezellen in de zending die God mij heeft toevertrouwd. De weg waarop ik jullie, door Gods wil leidt, is moeilijk maar bestendig (het is een onafgebroken weg). Aan het eind ervan zullen we ons allemaal in God verheugen. Mijn kinderen, blijf ondertussen bidden voor de gave van het geloof. Alleen door het geloof zal het Woord van God licht zijn in de duisternis die jullie wil omhult. Heb geen angst, ik ben met jullie. Ik dank jullie.”

Mirjana voegde er het volgende aan toe: “Aan het eind van de verschijning, terwijl de hemel openging, zag ik een intens en sterk licht en de heilige Maagd trad door dit licht de hemel binnen.”

2- De natuurwetten opheffen? Na een spectaculaire bekering, nu 10 jaar geleden, begeleidt Luiggi pelgrims uit Italië, groepen die zich vormen zonder reclame te maken. In juni van dit jaar, terwijl Medjugorje overspoeld wordt met mensen vanwege de verjaardag van de verschijningen, zegt een van de pelgrims, ze is 28 jaar, al direct dat ze is gekomen om in Medjugorje in de armen van de Gospa te sterven. Want haar leven heeft geen enkele zin en haar familie is een ramp. Luiggi probeert kalm te blijven en hij stelt enkele bewakers aan om haar onafgebroken in de gaten te houden en zichzelf stelt hij aan tot schildwacht voor de muren van het smeekgebed.

Op de laatste dag is Laura niet aanwezig bij de laatste maaltijd vlak voor vertrek. Luiggi stormt haar kamer binnen en vindt daar de twee bewakers die uitzichtsloos trachten om haar naar de groep te krijgen. Het is duidelijk dat zij boze plannen aan het smeden is …Luiggi probeert haar tot rede te brengen, maar als een bliksemschicht vliegt Laura naar het open venster om zich in de diepte te storten. Luiggi hoort diep in hem een stem: “Ik moet haar redden. Maar het bed staat er tussen en hij is enkele meters van haar weg. Maar in een flits vliegt hij naar het raam om haar te grijpen en het lukt hem om haar bij haar middel vast te pakken. Gezien de afstand is het voor hem onbegrijpelijk hoe hij bij haar heeft weten te komen. De vaart en het gewicht van het meisje sleuren beide de diepte in. Luiggi voelt zich samen met haar naar beneden vallen. Het meisje is immers groot en de helft van haar lichaam bevindt zich al in de vrije ruimte. Maar toch laat hij haar niet los, want hij is vastbesloten deze stem in hem te volgen die hem steeds zegt “ik moet haar redden”. Dan opeens, zonder het te begrijpen, staat hij weer rechtop voor het vensterraam en het meisje staat gezond en wel naast hem. De twee getuigen zijn totaal verbijsterd. De wetten van de zwaartekracht en van de snelheid hebben niet gewerkt.

Sinds de bekering van Luiggi, bidden zijn vrouw en hij en proberen ze de boodschappen van de heilige Maagd zo goed mogelijk te beleven. “Door vasten en gebed, zegt ze, kunnen oorlogen een halt worden toegeroepen en kunnen natuurwetten worden opgeheven.”

Dit gebeurde op de 26ste verjaardag van de verschijningen. Hoe zou het Gospa mogelijk zijn geweest om dit meisje verloren te laten gaan in deze vreugdevolle dagen, waarbij het meisje haar dienaar meegesleurd zou hebben in haar val? Luiggi stond nog te trillen toen hij mij 3 maanden later zijn verhaal vertelde en hij voegde er aan toe: “Ik heb aan den lijve de uitwerking van het vasten mogen ervaren en de kracht van het gebed, mijn vertrouwen in Maria is als een pijl omhoog geschoten. Als de mensen eens wisten wat ze verstek laten gaan door de boodschappen niet te aanvaarden.

Luiggi is een eenvoudige tegelzetter, theologie is niet zijn sterke kant, maar je moet hem horen spreken over de Gospa. Hoeveel weldaden en wonderen zal ze ook bij ons bewerken als we haar elke dag met een kinderhart ons jawoord geven.

3 - Een kind is hen geboren.
De zienster met het hart, Jelena Vasilj-Valente, die getrouwd is met Massimiliano heeft haar 4de kind gekregen. Ze heet Bernadette en maakt het goed. Dank u Heer voor de geweldige gave van het leven!

4 - Een wonderbaarlijke plant in hartje China? Bernadette: een nieuw leven dat is ontstaan tot grote vreugde van de ouders. Laura: een jong meisje dat wanhopig is en probeert om zelfmoord te plegen… Twee gebeurtenissen bij elkaar die elke dag plaatsvinden in onze wereld. De Gospa spreekt ons over “de duisternis die ons wil omhullen”, weer een andere gebeurtenis die we niet kunnen negeren zonder het risico te lopen zelf door deze duisternis omhuld te worden.

Deze boodschap is van groot belang. Opdat de kleine Bernadette nooit wanhoop zou kennen, opdat Laura haar Schepper zou kunnen danken voor de gave van het leven, opdat ieder van ons zou leven als kind van het licht, geeft onze hemelse Moeder ons haar wapenen en remedies in handen. Meer dan ooit bidden voor de gave van geloof, zich laten doordringen met het Woord van God die een lamp is voor onze voeten, trouw het vasten beleven en de sacramenten, God op de eerste plaatst stellen in ons leven, dat is de weg van de ware vrede die zij ons wijst, de weg van de Hemel.

Als ik zou vernemen dat er in het hart van China een wonderbaarlijke plant bestaat die aan mijn gedrogeerde zoon de vrede van het hart zou kunnen teruggeven, dan zou ik vandaag nog een ticket voor China kopen en er naar toegaan zonder te kijken naar wat het kost. Als men mij zou zeggen dat er op de bodem van de Stille Oceaan zich een alg zou bevinden die mijn man zou kunnen genezen van zijn depressie, dan zou ik hemel en aarde bewegen om die te bemachtigen. Wij hebben echter 1000 maal beter dan dat: de belofte van de ware vrede en vreugde op aarde, van de vereniging van de harten, van een echte liefde zonder houdbaarheidsdatum. Kort gezegd: van een immens geluk waarvoor we geschapen zijn en waarvan het gemis ons ziek maakt.

Waarom zouden we nog het moment uitstellen om in de leer te gaan in de school van Maria en om dit gratis aanbod uit de hemel aan te nemen, dat binnen handbereik is, helder en doeltreffend? Of wachten we totdat de duisternis er in zal slagen om ons te vernietigen, zodat we door haar gekweld, eindelijk dan toch onze ogen naar de hemel zouden richten, naar Hem die de enige is die ons kan redden?

Lieve Gospa, dank U wel dat U op zulk een bijzondere wijze met ons bent gedurende deze tijd van verschijningen. Help ons ook bij U te zijn. In Uw aanwezigheid, lieve Koningin van de Vrede, verdwijnt elke angst.

Zuster Emmanuel

(Vertaald uit het Frans)