Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 18 februari 2009 -

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria !

1 – Op 2 februari kreeg Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning zoals elke 2de februari op private wijze. Ze was op dat moment in Italië. Na de verschijning gaf ze aan de aanwezigen de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen. Vandaag, met mijn moederlijke liefde, verlang ik ernaar om jullie te herinneren aan of jullie aandacht te vragen voor de onmetelijke liefde van God en het geduld dat daaruit voortvloeit. Jullie Vader zendt me en Hij wacht. Hij wacht op jullie open harten, die dan ontvankelijk zijn voor Zijn werken. Hij wacht op jullie in christelijke liefde en barmhartigheid verenigde harten, in de Geest van mijn Zoon. Kinderen, verlies geen tijd, want jullie zijn er niet de meester van. Ik dank jullie.”

Op verzoek van de bisschop van Mostar zullen de verschijningen van 2 maart en volgende niet langer plaatsvinden in de gemeenschap van het Cenakel. Daarom zal deze van de 2de maart, naar het zeggen van Mirjana, bij haar thuis plaatsvinden. Voor haar jaarlijkse verschijning van de 18de weet ze nog niet waar deze zal gebeuren.

2 - De heilige Johannes van het Kruis is onze hemelse begeleider voor het jaar 2009. Onze opdracht is om “God te bidden opdat Hij ons heilige priesters zou geven en heilige geestelijke leiders.” Paus Johannes-Paulus II had de gelovigen aanbevolen TERUG TE KEREN naar de grote Christelijke MYSTICI. Hij vermelde, onder andere, de heilige Johannes van het Kruis, de heilige Catharina van Sienna en Teresa van Avila, de kleine Theresia … Dat zal een bron zijn van grote genezing voor ons, die helemaal overspoeld worden met het holle gepraat van de media en dikwijls het zicht verloren zijn op de begeesterende roeping van de menselijke ziel volgens het plan van de Schepper. De Gospa vroeg het aan de gebedsgroepen: “Leest het leven van de heiligen”. Kinderen zijn bijzonder gevoelig voor de schoonheid van de heiligen. Als de ouders hen met dergelijke voorbeelden kunnen voeden, zullen ze beschermd zijn tegen de innerlijke leegheid, die zoveel jongeren verwoest.

3 - Samen met mijn assistente ben ik juist terug van een grote zending in Egypte, Zuid-Afrika en Mauritius. Welk een vreugde de boodschappen te kunnen doorgeven aan volkeren die een en al oor zijn en die elk woord van Maria beschouwen als een schat, die ze ons in haar goedheid geeft. Hun goede wil de boodschappen te beleven heeft ons erg getroffen, en ook hun verlangen om zich na deze zending verder te laten vormen. Het te korte bezoek aan Boven-Egypte was bijzonder gezegend, bij een zeer eenvoudig volk dat gewoon is heel nauw verbonden te leven met de Heilige Familie, die bij hen op de vlucht geweest is. In de grote grot van Assiout, bij voorbeeld, in de vallei van de Nijl, is de heilige Maagd de laatste tientallen jaren meerdere keren verschenen aan groepen biddende mensen. Graag had ik daar voor een tijdje mijn tent opgeslagen… Een andere zending volgende maand in Azië is in voorbereiding. Dank u om deze in uw gebed mee te nemen. Bij onze terugkeer uit Zuid-Afrika wachtte ons belangrijk nieuws :

4 - Een sabbatjaar voor Pater Jozo. Hier volgt de officiële brief, die door zijn assistente, Mevr. Vesna Curic, werd verspreid:

Siroki-Brijeg, 9 februari 2009.

Hiermee willen we u op de hoogte brengen dat, om gezondheidsredenen, met behoefte aan rust en herstel, alsmede wegens bouwwerkzaamheden op Badija (Kroatisch eiland met klooster), pater Jozo Zovko aan zijn oversten om toestemming heeft gevraagd om buiten zijn Provincie te mogen verblijven. De leiding van de Provincie hebben hierin toegestemd.

Om deze reden annuleren wij alle programma’s die dit jaar voorzien waren. We vragen aan alle leidinggevende en medewerkers, aan alle organisatoren van bedevaarten naar Medjugorje en aan de verantwoordelijken voor de gebedsgroepen en aan alle pelgrims, om dit te willen respecteren en niet om een afspraak te vragen met Pater Jozo of die te organiseren gedurende deze periode.

Wij danken u voor uw begrip en, verenigd in gebed, verblijven we met u verbonden in Christus.

Vesna Curic
(namens Pater Jozo Zovko)

Als de Heer toelaat dat er een leegte ontstaat, een pijnlijke afwezigheid, dan weet Hij waarom Hij dit toelaat. Hij heeft Zijn plan. Toen Abraham afstand moest doen van zijn zoon Isaak, was dat om nog vruchtbaarder te zijn. Dit moest echter langs dit ogenschijnlijk offeren van Gods belofte. Toen de heilige Jozef meende dat hij afstand moest nemen van de heilige Maagd, was dat om haar nog meer te vinden. Hij moest echter door deze pijnlijke periode om zijn hart te laten groeien. Als …

Als de afwezigheid van Pater Jozo een pijnlijk snoeien is voor de pelgrims en voor ons allen hier, dan is het toch goed dit gebeuren positief te zien, niet als een ramp, maar als een gave van God, Die er gebruik van zal maken voor een groter goed. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat deze afwezigheid het leven zal redden van Pater Jozo, die zeer vermoeid is, en hem ervoor behoedt dat hij misschien plotseling in elkaar stort, zoals Pater Slavko. Het kan ook zo zijn dat deze verandering van ritme hem de mogelijkheid zal geven om andere aspecten te ontdekken in het plan van Maria in Medjugorje, om deze later door te geven. Wij zijn er zeker van dat we ons niet vergissen door deze beproeving met vertrouwen en zelfs erkentelijkheid te aanvaarden. Dat zal immers de Heer de mogelijkheid geven om alle vruchten er uit te halen voor tijd en in eeuwigheid. Maar als we ons beklagen door te kijken naar wat we hadden en wat we nu niet meer hebben (of nog erger: als we trachten iemand te beschuldigen, die de oorzaak zou kunnen zijn van dit verlies), dan verliezen we onze tijd en vertragen we het plan van God. Ik stel me voor dat Pater Jozo van ons een mooie geloofshouding verwacht. Moge dat onze manier zijn om hem te danken voor zijn 27 jaren dienst !

Laten we samen voor hem bidden. Laten we ook zijn onvermoeibare onderrichtingen nog eens in ons opnemen, die nu zowel op CD, DVD of in boeken te verkrijgen zijn.

Lieve Gospa, te midden de beproevingen van het leven, ben U onze schitterende ster !

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje februari 2009

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.