Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 juli 2009

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria !

1 – Op 2 juli kreeg Mirjana Soldo in aanwezigheid van een grote menigte haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis aan de voet van de heuvel van de verschijningen. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:
“Lieve kinderen ! Ik roep jullie op omdat ik jullie nodig heb. Ik heb harten nodig die bereid zijn tot een onmetelijke liefde. Harten, die niet bezwaard zijn door ijdelheden. Harten, die bereid zijn lief te hebben zoals mijn Zoon heeft liefgehad. Die bereid zijn te offeren zoals mijn Zoon zich heeft geofferd. Ik heb jullie nodig. Om met mij op weg te kunnen gaan moeten jullie jezelf vergeven en aan anderen vergeving schenken en mijn Zoon aanbidden. Aanbidt Hem ook voor hen die Hem niet kennen en Hem niet beminnen. Dat is de reden dat ik jullie nodig heb en jullie oproep. Ik dank jullie.”

2 - De moordenaar en de Rozenkrans !

Begrijpen dat Gospa ons nodig heeft begint met het besef dat ook wij haar nodig hebben en dat haar hulp nooit ontbreekt voor hen die tot haar bidden met een oprecht hart. Deze Amerikaanse bisschop is hier getuige van.

Mgr. William Kerr, in de USA zeer bekend als verdediger van de mensenrechten, is op 14 mei teruggekeerd naar de Vader. De beruchte seriemoordenaar Tend Bundy had hem gekozen als zijn geestelijke leider voor hij stierf op de elektrische stoel. Mgr. Kerr vertelde dat hij bij zijn eerste pastorale opdracht in een ziekenhuis een jonge verbrande patiënt moest bijstaan die aan zijn wonden bezweek. Later wachtte hem, in 1978, een nog moeilijkere gebeurtenis in een meisjeshuis voor studenten in Tallahassee in Florida.

Midden in de nacht had Mgr. Kerr een oproep gekregen van de politie: hij moest zo snel mogelijk naar dit studentenhuis gaan. Toen hij aankwam lagen de studenten, op één na, allemaal dood of half-dood op de grond. Ze waren slachtoffers van de beruchte moordenaar Ted Bundy. Toen hij de laatste sacramenten had toegediend aan een van de stervende studentes, sprak Mgr. Kerr (toen nog pater Kerr) met het meisje dat gezond en wel had weten te ontkomen. De politieman, die het onderzoek leidde, wilde weten hoe zij deze wrede aanval had weten te overleven. Ted was immers bij de deur van haar kamer blijven staan, had zijn wapen laten vallen en was vertrokken zonder haar aan te raken. Het meisje wilde echter met niemand anders spreken dan met een priester. De schok had haar als het ware verlamd.

Ze vertelde aan pater Kerr dat, voor ze naar de universiteit vertrok, haar moeder haar had laten beloven dat ze elke avond, voor ze ging slapen, een rozenhoedje zou bidden om beschermd te zijn, al zou ze tijdens het bidden soms zelfs bijna in slaap vallen. Ook die avond had ze dat gedaan. Toen Ted in haar kamer kwam om haar te doden, had ze haar rozenkrans nog stevig in haar hand.

Later bekende Ted aan Mgr. Kerr dat, toen hij die kamer binnen ging, het hem onmogelijk was om nog maar een stap vooruit te zetten. Hij moest zijn wapen laten vallen en wegvluchten. Dat is de kracht van beschermende mantel van onze Moeder ! Dat is ook de wijsheid van een moeder, die aan haar dochter het afdoende wapen heeft weten te geven van de Rozenkrans, waardoor haar leven is gered. (Verslag van Domenico Bettinelli en Gabriël Dillen http://www.bettnet.com/blog/index.php)

3 - Welk een prachtige ingeving
had onze Paus om een Jaar van de Priester uit te roepen. Zo vaak heeft de Gospa ons gevraagd te bidden voor onze priesters, voor onze herders. Dit jaar biedt ons de gelegenheid om onze vurigheid voor hen te verdubbelen, geholpen door de talrijke aflaten die daarbij door de Kerk verleend worden. Ik stel voor dat we elke maand een mooi gebed nemen, dat door een heilige is gemaakt en dat we het elke dag bidden tot de volgende maand. Om de reeks te beginnen, ziehier een prachtig gebed van de Heilige Pastoor van Ars, patroon van de parochiepriesters, die dit jaar Patroon wordt van alle priesters van de wereld. Laten we bidden dat de Heer dezelfde liefde zou leggen in het hart van alle priesters. Akte van liefde van de Pastoor van Ars.

Ik bemin U, o mijn God, en mijn enige wens is U te beminnen tot de laatste adem van mijn leven.
Ik bemin U, o oneindig beminnelijke God, en ik zou liever sterven terwijl ik U bemin dan een ogenblik te leven zonder U te beminnen.
Ik bemin U, o mijn God, en ik verlang enkel naar de hemel alleen om het geluk te hebben U volkomen te kunnen beminnen.
Ik bemin U, o mijn God, en ik vrees de hel omdat men daar nooit de zoete troost zal hebben U te beminnen !
O, mijn God, als mijn tong U niet voortdurend kan herhalen dat ik U bemin, dan wil ik dat mijn hart het U even dikwijls herhaalt als ik adem.
O, geef me de genade te lijden terwijl ik U bemin, U al lijdend te beminnen en op een dag te sterven terwijl ik U bemin en te voelen dat ik U bemin.
En hoe meer ik mijn einde nader, des te meer verzoek ik U mijn liefde te vermeerderen en te verbeteren. Amen.

De heilige Jean Marie Vianney, Pastoor van Ars, zei: “Als ik een priester zou ontmoeten en een engel, dan zou ik eerst de priester groeten en dan de engel … Zouden er geen priesters zijn, dan zou het lijden en de dood van Jezus nutteloos zijn. Welk een nut zou een schatkist hebben vol goud, als niemand ze kan openen ? De priester heeft de sleutel van de hemelse schatten.”

4 - De zienster Vicka lijdt nog steeds erg aan haar rug vanwege haar val van de trap in haar huis. Ze moet een zware behandeling ondergaan in Zagreb. We zullen haar waarschijnlijk dit jaar niet meer zien, zelfs al werkt ze in werkelijkheid meer voor ons dan zij die gezond zijn. Een van haar vriendinnen zei haar enkele dagen geleden: “Je zult me waarschijnlijk zeggen dat deze beproeving een geschenk van God is ?!” Vicka antwoordde : “Een groot geschenk !”

Lieve Gospa, ga met ons mee op vakantie.
Toon ons hoe U deze periode van rust voor lichaam en ziel beleefde.


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje juli 2009