Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 augustus 2009

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria !

1 – Op 2 juli kreeg Mirjana Soldo in aanwezigheid van een grote menigte haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis aan de voet van de heuvel van de verschijningen. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door: “Lieve kinderen, ik kom om jullie met mijn moederlijke liefde de weg te tonen die je moet volgen om zoveel mogelijk te gelijken op mijn Zoon Jezus en om op deze wijze dichter bij God te zijn en Hem dierbaarder te zijn. Verwerp mijn liefde niet. Verzaak niet aan het heil en het eeuwig leven vanwege voorbijgaande dingen en de ijdelheid van dit leven. Ik ben bij jullie om je te leiden. En als een moeder waarschuw ik jullie. Kom met me mee”.

2 - Het jongerenfestival was dit jaar bijzonder gezegend. Er waren meer jongeren dan ooit. De stemming was vredig en de liederen waren heel mooi. Meer dan 600 priesters uit alle landen waren meegekomen om hen te begeleiden. De onderrichtingen en de getuigenissen, die in het openbaar gegeven werden, waren heel erg goed. U kunt ze beluisteren op de website mladifest.com, zodra ze er op gezet zijn.
Hier de link : http://www.mladifest.com/medjugorje/testimonies.htm
Jongeren, kom volgend jaar met nog meer. Er zijn nu al goede sprekers en getuigen voor gevraagd.

3 - Ze hadden zulk een dorst !
Tijdens dit festival hebben veel jongeren belangrijke en moedige stappen kunnen zetten naar de Heer toe. Er zijn heel veel getuigenissen. Op een dag liepen er 3 jongeren op straat en ze hadden heel veel dorst. Ze kwamen langs een kleine levensmiddelenzaak en stalen er drie flesjes cola. Een tijdje erna begon de plaatselijke genade te werken en hun geweten begon te knagen. Ze begrepen dat ze de vrede in hun hart verloren hadden en besloten een priester op te zoeken om hem alles te vertellen. Deze nodigde hen uit om hun zonde te biechten, wat ze ook deden. Ze kregen de absolutie. De priester legde hen echter uit dat ze ook hun fout moesten herstellen, omdat dit in hun geval een reële mogelijkheid was. Stel u zich dan even drie jongeren voor, vreemden in het land, die vol schaamte terug naar de winkel gingen en hun diefstal bekenden aan de verwonderde Kroatische verkoopster terwijl ze de verschuldigde som op de toonbank legden …! (Bijna) nog nooit vertoond ! “Na de zonde, lieve kinderen, kunt jullie geen vrede hebben in jullie hart” zegt de Gospa. Laten we voor de jongeren bidden. De wereld waarin ze leven leert hun heel wat anders en ze moeten zich met moed wapenen om Jezus te volgen en om Hem te belijden bij hun vrienden.

4 - Een machtiger man dan God ?
Velen waren verwonderd over de korte boodschap van de Gospa in juli: “Lieve kinderen, moge deze tijd voor jullie een tijd zijn van gebed. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.”
Het is duidelijk dat de heilige. Maagd ons wilde verrassen. Het is sympathiek vast te stellen dat de Moeder Gods ook “trucs” van schrijvers gebruikt om ons uit onze geestelijke verdoving te halen, onze aandacht te wekken en ons terug te brengen naar het essentiële.

De Pastoor van Ars riep op een dag in een preek uit : “Ik ken iemand, die machtiger is dan God”. Iedereen vroeg zich af wie die superman wel kon zijn. De pastoor voegde er aan toe: “Dat is de mens, die bidt.” Het sloeg in als een bom. Vervolgens legde hij uit dat iemand die bidt macht heeft over het hart van God. Hij kan Hem zijn plannen doen veranderen.

We hebben hiervan duizenden bewijzen in het leven van Gods volk van gisteren en van vandaag. Ik hou heel in het bijzonder van de episode tussen de Heer en zijn profeet Mozes. (Ex.13.17) Het Joodse volk was zover gegaan in zijn ongehoorzaamheid en geestelijk overspel (met het gouden kalf) dat God tegen Mozes zei: “Ik ga niet verder met jullie mee”. Het Joodse volk was al diep de woestijn ingetrokken en men kan zich moeilijk voorstellen hoe het er enkel met menselijke middelen levend had kunnen uitkomen. Er was echter een man, één enkele, Mozes, die op de berg voor God ging staan en die met heel zijn hart tot Hem bad om zijn volk niet in de steek te laten. God verhoorde het gebed van deze man, veranderde van mening en besloot toen om met Israël naar het beloofde land op te trekken. Door het nederig en oprecht gebed van één man was het leven van duizenden gered, waaronder dat van de voorouders van Jezus. Wat een ongelofelijke uitwerking heeft ons gebed. Zonder deze vertrouwelijkheid die Mozes had met God, waarbij hij met Hem kon discussiëren en Hem zelfs vrij kon tegenspreken, zoals goede vrienden kunnen doen, was het volk van Israël in de woestijn omgekomen.

Wie kan genoeg de kracht van ons minste gebed prijzen, dat gebeden wordt met het hart ? “Moesten jullie de kracht zien van het minste van jullie gebeden, zegt de Gospa, dan zouden jullie zonder ophouden bidden.” Soms verspillen we heel veel energie – tijd, geld, gezondheid – om ons doel te bereiken en mislukken we toch, ondanks onze inspanningen. Als God echter met ons mee gaat en wij met Hem, dan verandert alles. De huidige wereld zoals de Hebreeën destijds, heeft de “gouden kalveren” vermenigvuldigd en haar tijd zonder God uitgestippeld. Door het overspel op te hemelen, injecteert zij zichzelf met de dood en legt zichzelf zo ondraaglijke inwendige pijnen op. Onschuldige kinderen zijn er de meest onrechtvaardige slachtoffers van. God zoekt dan ook Mozessen, nederige en beminnende mensen om voor Hem te gaan staan en te bidden. Eenvoudigweg te bidden. Hoeveel wonderen hangen er niet boven ons hoofd, klaar om uitgevoerd te worden. Want God verlangt niet de dood van de zondaar, maar dat hij zich bekeert en leeft ”. Wij moeten er voor zorgen dat deze wonderen over ons neerkomen. Dit is niet het uur om druk te doen, om louter menselijke pogingen te ondernemen, noch om te geloven in de beloften van politici, die – meestal – Gods geboden breken. Nee, het uur is gekomen om op de knieën te vallen.

5 - Om Medjugorje te beschadigen is er weer veel inkt gevloeid bij bepaalde media in verband met Pater Tomislav Vlasic. Er is een mengelmoes gemaakt van Medjugorje en Pater Vlasic dit getuigt van onwetendheid van feiten. Deze publicaties zijn een professionele onjuistheden. Een klein eenvoudige onderzoekje toont al aan dat deze priester Medjugorje verlaten heeft toen hij begon af te wijken en dat hij al ruim 20 jaar niet meer in deze provincie verblijft. Hij woont sinds 1987 in Italië. Nog onlangs heeft de wereldbekende Prof. Henri Joyeux een artikel geschreven om nogmaals de waarheid te bevestigen. Vanuit Rome, op Zenit van 29 juli, worden nogmaals in een artikel de feiten beschreven zonder storende overdrijvingen: De generale overste van de orde der minderbroeders zegt hierin dat het “aanvaarden door paus Benedictus XVI van het ontslag uit de priesterschap van Pater Vlasic, geen enkel oordeel inhoud over de verschijningen van Maria in Medjugorje.” Wie dus de waarheid wil weten, heeft een betrouwbaar aanknopingspunt. (Zie http://www.zenit.org/article-26586?l=english) In dit jaar van de priester, willen we, in plaats van ons vast te bijten in de tekortkomingen van één priester, voorsprekers zijn vóór de priesters. Laten we voor hen ten beste spreken.

6 - Jaar van de priesters.
Hier een ander gebed voor de priesters, van Marthe Robin, bedoeld om dagelijks te bidden tot 15 september. (Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van 15 juli 2009). “Neem, o God, ten volle uw priesters om te vervullen, om te helpen vervullen al wat Gij van hen verlangt. Leid hen in alles en voor alles. O, mijn God, wees hun kracht. O, mijn God, moge al hun daden, de belangrijkste, de kleinste, van U komen, van U afhangen en naar U verwijzen. Moge al hun handelen voor U zijn, o mijn God, om U te verheerlijken, U te beminnen en U te doen beminnen.” Marthe Robin.

Lieve Gospa, U, die naar de hemel bent opgeklommen, stort in onze harten stromen van liefde !

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje augustus 2009