Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 september 2009

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria !

1 – Op 2 september kreeg Mirjana Soldo in aanwezigheid van een grote menigte haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis aan de voet van de heuvel van de verschijningen. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, met mijn moederlijk hart nodig ik jullie vandaag uit om te leren vergeven op volledige en onvoorwaardelijke wijze. Jullie lijden onder onrechtvaardigheden, verraad en vervolging, maar daardoor zijn jullie dichter en meer geliefd bij God. Mijn kinderen, bid om de gave van de liefde. Alleen de liefde vergeeft alles, zoals mijn Zoon vergeeft. Volg Hem. Ik ben midden onder jullie en bid dat jullie, als jullie voor je Vader zullen verschijnen, zouden kunnen zeggen: “Hier ben ik, Vader, ik heb uw Zoon gevolgd, ik heb liefde gehad en ik heb vergeven met het hart omdat ik in Uw oordeel geloofd heb en omdat ik vertrouwen heb gehad in U. Ik dank jullie”

2 – Op 15 september verwelkomde de overvolle Sint Stefaansdom (kathedraal) in Wenen - Oostenrijk – de zienster Maria Pavlovic-Lunetti ter gelegenheid van het feest van O.L.Vrouw van Smarten. De wake, waarbij ook de Heilige Mis werd gevierd, duurde van 16.00 tot 21.30 uur. Aan het einde kwam Kardinaal Schönborn om de zegen te geven aan alle mensen die aanwezig waren voor de aanbidding. Hij benadrukte het belang van Medjugorje voor deze tijd en vermelde de genaden van bevrijding die in Medjugorje verkregen worden, in het bijzonder genaden van bevrijding van verslavingen (drugs, alcohol, enz…) en genaden van leven in de Kerk. Het was voor ieder een grote en blijde verrassing. (Zie www.kath.net)

Hier enkele woorden van de Kardinaal: “We kunnen de Heer danken want, door zijn Moeder, worden zoveel mensen naar de liefde van God gebracht, hebben er zoveel bekeringen plaats, gaan mensen weer biechten en ontvangen ze liefde voor de Eucharistie. Er vinden verzoeningen in de gezinnen plaats en mensen worden genezen van drugs en andere verslavingen”. “Het is een groot geschenk dat de H. maagd zo dicht bij al haar kinderen wil zijn. Ze heeft deze nabijheid al op vele plaatsen getoond en sinds vele jaren op een bijzondere manier in Medjugorje”.

Dergelijke gebeurtenissen spreken voor zich. Ze behoeden ons er ook voor om nutteloos ten strijde te trekken tegen hen die onwaarheden over Medjugorje verspreiden. Laten we hier in herinnering brengen dat Kardinaal Schönborn, samen met Paus Johannes-Paulus II, de belangrijkste auteur is van de Catechismus van de Katholieke Kerk.

3 – Buiten adem ? Mijn assistente Rosie vertelt …

“Al jaren rookte ik een pakje sigaretten per dag. Ik had al meerdere malen geprobeerd om te stoppen met roken, maar elke keer liep dat uit op een mislukking. Het leek me te moeilijk en ik hield mezelf voor dat ik er de genade niet voor had gekregen. Ik zei tegen mezelf: “Het gaat er niet om dat ik niet zou willen stoppen, maar mijn lichaam heeft het nodig. In ieder geval, als ik zou stoppen dan zou ik niet te genieten zijn.”

Op 25 juni besloot ik de Gospa een geschenk aan te bieden voor de 25e varjaardag van haar verschijningen in Medjugorje. Ik wist goed dat het me heel moeilijk zou vallen om een hele dag niet te roken en daarom vond ik het het mooiste geschenk dat ik haar zou kunnen geven. Diezelfde dag, tijdens de verschijning, nam ik de beslissing: “Oké, ik zal niet roken tot aan de verschijning van morgen”. Helemaal stoppen met roken op zich was niet mijn doel.

Ik wist niets af van de “24 uur van de Gospa”, evenmin hoe dat werkte. Een etmaal niet roken leek me wel mogelijk, omdat als ik wist dat ik de dag erna weer een sigaret zou kunnen opsteken. De dag ging voorbij en heel die tijd had ik mijn geschenk aan de heilige Maagd in gedachte. Ik dacht nog alleen daaraan en het verlangen om weer erna een sigaret te roken werd ook steeds heviger. Toen brak het lang verwachte uur aan en eindelijk zou ik een sigaret kunnen roken. Ik dacht aan het genoegen en de voldoening die deze sigaret me zou schenken. Maar welk een verrassing: terwijl ik mijn longen vulde met rook, vond ik de smaak afschuwelijk en afstotelijk. Ik wierp de sigaret onmiddellijk weg en dacht dat ik er terstond ziek van zou worden.

Ik ging snel het huis weer binnen om aan de anderen te vertellen wat er was gebeurd en dacht dat de volgende sigaret beter zou smaken. Ik had echter dezelfde reactie, zoals die dag trouwens voor alle sigaretten die nog volgden ! Ik vond het al met al heel eigenaardig. Toen dacht ik bij mezelf dat de heilige Maagd waarschijnlijk niet meer wilde dat ik zou roken. ’De dagen erna deed zich precies hetzelfde voor elke keer dat ik wilde roken en een sigaret opstak.
Sinds die dag heb ik niet meer gerookt. Dat is nu al drie maanden. De weken die volgden, waren als een tijd van zuivering. Ik hield niet op een dik bruin en zwart slijm over te geven, dat zich voortdurend opnieuw vormde. Ik heb nooit beseft welk een viezigheid ik in mijn lichaam opstapelde. Ik voel me nu zoveel beter. Vroeger was het moeilijk de berg te beklimmen, ik was dan steeds volkomen geradbraakt. Nu ga ik met gemak naar boven zonder buiten adem te raken. Ik bid beter en hoef me nooit meer verontschuldigen naar mijn huisgenoten toe om buiten te gaan roken.
De Gospa heeft dit allemaal voor mij zo geregeld. Ik dacht haar iets te geven, In feite is het Zij, die me een mooi geschenk heeft gegeven.”

4 – Aan het einde van deze zomer mogen we de Heer danken voor de stromen genaden die we gekregen hebben. Het is waar dat we de afwezigheid van Vicka (nog steeds ziek) gevoeld hebben en ook die van pater Jozo. De andere zieners hebben dit echter opgevangen en hebben bijna dagelijks een getuigenis gegeven, tot vreugde van de pelgrims. Ze hebben ons gewezen hoe ons op het essentiële te richten, te weten: op het “Evangelie herhaald door onze Moeder”, volgens de woorden die ze van haar, uit eerste hand, gekregen hebben. Op een plaats als Medjugorje, bestaat er altijd het gevaar de genade mis te lopen die ons uitnodigt tot bekering, door de aandacht te veel te richten in bijkomstige zaken of door het buitengewone te zoeken. Zoals Pater Slavko altijd zei: “Uw ticket is te duur geweest als u in Medjugorje enkel de zon hebt zien dansen.”

Jelena Vasilj-Valente beantwoordde enkele vragen toen ze bij haar ouders verbleef. Een huismoeder vroeg haar: “Jelena, hoe krijg je het voor elkaar om in je gezin te bidden met 4 kleine kinderen, je man en veel werk ?” (Jelena en Massimiliano hebben 4 kinderen gekregen in minder dan 6 jaar). Jelena antwoordde: “Hoe zou ik het doen zonder samen te bidden ? Zonder het gebed zou ik er niet in slagen. Het is het gebed dat ons steunt. Het is in het gebed dat ik kracht ontvang en mijn vrede vind”. Op de vraag “En als men er niet toe komt om te bidden ?”, antwoordde ze: “Het is te gelijkertijd zo moeilijk en toch zo gemakkelijk. Het eenvoudig feit dat men bidt is reeds een belofte. De Gospa zal ons leiden. Misschien moeten we ons daarvoor aansluiten bij een gebedsgroep… Als we proberen te bidden, dan is het reeds de heilige Maagd die iets doet in ons hart. Raak niet ontmoedigd. Een priester zei : “Het slechtste gebed is het gebed dat niet is gebeden”.

5 – Jaar van de priesters. Hier volgt nog een gebed dat men speciaal voor de priesters kan bidden. Het is het gebed van Jezus zelf, juist voor Zijn lijden. Het mooiste. (Elke dag te bidden gedurende een maand, zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van 15 juli 2009).

“Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, omdat ze U toebehoren. Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij blijven echter in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in Uw naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn, zoals Wij. Toen Ik bij hen was, bewaarde ik in Uw Naam hen, die Gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden. Maar nu kom Ik naar U toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde te volle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van deze wereld zijn, zoals Ik niet van deze wereld ben. Ik bid niet dat Gij hen uit deze wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt, zo zend Ik hen in de wereld, en omwille van hen, wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd mogen zijn”. (Joh. 17, 9-19)

Lieve Gospa, te midden van onrechtvaardigheden, verraad en vervolgingen,
Schittert U als een stralende Ster, en immens is onze vreugde U te hebben als Moeder !

Sr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje september 2009