Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede


Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 juni 2011

Dierbare kinderen van Medjugorje!

Geprezen zijn Jezus en Maria !

15 juni 2011

1 – Op 2 juni 2011
kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menigte die heel de Podbrdo bedekte. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

Lieve kinderen, wanneer ik jullie gebed vraag voor zij die Gods Liefde nog niet kennen, dan zouden jullie, als jullie in je hart kijken, begrijpen dat ik daarmee velen onder jullie bedoel. Open je hart en vraag je oprecht af: wil je de levende God, of wil je Hem buitenspel zetten en leven volgens je eigen wensen? Kijk om je heen, mijn kinderen, en zie waar het met de wereld naartoe gaat, de wereld die alles zonder de Vader wil doen en vertoeft in de duisternis van de bekoring. Ik bied jullie het licht van de Waarheid en de Heilige Geest. Gods plan voorziet dat ik bij jullie ben, om jullie te helpen om mijn Zoon, zijn Kruis en zijn Verrijzenis, in je hart te doen zegevieren. Als moeder verlang en bid ik voor jullie dat jullie één worden met mijn Zoon en Zijn daden. Ik ben er; jullie beslissen. Dank jullie.

2 – Goede 30e verjaardag, lieve Gospa ! Deze maand viert de Gospa haar “Parel Jubileum”: 24 juni 1981 – 24 juni 2011, 30 jaar met ons in Medjugorje. Laten we dit van harte vieren. De Gospa heeft ons 30 jaar dagelijkse verschijningen gegeven, 30 jaar buitengewone genaden, duizenden bekeringen en innerlijke en lichamelijke genezingen, bevrijding, verzoening, roepingen, veel troost, herstel van gezinnen en parochies, verrijzen van drugsverslaafde jongeren, niet meer verwachte zwangerschappen, enz … de lijst is oneindig.

30 jaar … zoals het verborgen leven van Jezus. Op een dag zullen we vernemen, dat de dagelijkse verschijningen afgelopen zullen zijn. Niemand weet wanneer dit zal gebeuren, maar elke dag brengt ons dichter bij dit einde. Dit zet ons er toe aan, om ten volle te profiteren van de genade, die ons vandaag aangeboden wordt en om nog te zeggen: “Vanavond zal ze weer komen. Ze zal de Hemel openen, ze zal zich tonen en zich laten horen in onze wereld. Ze zal met ons bidden. Ik zal haar in mijn hart ontvangen.”


In mijn brief van 15 mei heb ik het voorstel gedaan, om van 25 mei tot 25 juni de heilige Maagd een 30-daagse aan te bieden: Elke dag een geschenk, 30 dagen lang, voor 30 jaar verschijningen. Zij, die dit niet wisten, kunnen nog een noveen doen ter voorbereiding van de 30e verjaardag. Deze begint vandaag. (Men kan nog steeds op de rijdende trein springen).

Vanaf de eerste verschijningen heeft de Gospa tegen de zieners gezegd, dat ze een plan heeft. Een plan om de hele wereld te bekeren en met God te verzoenen. Door haar Zoon Jezus gezonden, is ze gekomen om ons te helpen, omdat de wereld in de duisternis wandelt. Ze is ons dichter bij het Hart van God komen brengen. Is zij daarin geslaagd? Is haar plan verwezenlijkt? Het lijkt erop, dat de laatste boodschappen een antwoord geven op deze vragen. “De wereld verwijdert zich elke dag meer van God” (25 oktober 2008). Haar moederlijk hart is bedroefd. Vicka zegt, dat we nog ver verwijderd zijn, van wat Ze gehoopt had te bereiken met haar komst. Vele van haar kinderen heeft ze nog niet met haar boodschappen weten te bereiken en een deel van hen, die ze hebben ontvangen, heeft besloten ze na te leven, een ander deel, echter, heeft niet vol gehouden.

Op 24 en 25 juni zullen we dus haar komst vieren. Ze zal verschijnen, in een gouden kleed en de vreugde zal rijkelijk stromen. Achter deze vreugde zal ook een Moederhart schuilen, dat in stilte bloedt bij het zien van het groeiend aantal van haar kinderen, dat verdwaald is in de zonde en ondermijnd door zoveel ziekten, zoals ze onlangs heeft gezegd in de boodschappen van 25 mei en 2 juni. Mirjana zei, dat de Gospa verdrietig was. Verdrietig? We kunnen niet accepteren om het daar bij te laten. Daarom moeten we Haar, meer dan ooit, in ons leven verwelkomen als onze beminde Moeder en naar Haar luisteren. We zullen haar vooral doen juichen van vreugde, als we haar laten zien dat we haar Zoon Jezus, eindelijk, de eerste plaats in ons leven geven.

3 – Laten we concreet zijn.
Tijdens deze noveen, zou het goed zijn om het mooie gebed te herhalen, dat Maria gedicteerd heeft aan Jelena Vasilj: de Toewijding aan het onbevlekt Hart van Maria (zie P.S.), of, om de litanieën te bidden, zoals deze in Medjugorje gebeden worden. We zullen de heilige Maagd echter ook kunnen verblijden met elke dag een of ander concreet gebaar. Zoals bijvoorbeeld:
- Een uur met uw kind bezig zijn zonder computerspelletjes te gebruiken.
- Heel aardig zijn tegen ieman, die je niet sympathiek vindt.
- Iemand opbellen, die eenzaam is.
- Een bejaard familielid bezoeken, die weinig bezoek krijgt.
- 24 uur vasten, door geen negatieve woorden te spreken.
- Een persoon in nood uitnodigen voor een goede maaltijd.
- Een gebakje of wat bonbons brengen naar een van uw buren, waarmee u weinig contact heeft.
- Een bedankje sturen naar iemand, die je geholpen heeft (een familielid, uw overste, een medewerker, enz …)
- Een jonge moeder een avondje gratis babysitten aanbieden.
- Tegen uw kind zeggen waarom u zoveel van hem of haar houdt.
- Een oude vriendschap oppakken, die door nalatigheid is verwaterd.

4 – De onderzoekscommissie
m.b.t. Medjugorje, gaat discreet verder met haar werk. De zieners zijn uitgenodigd om naar Rome te komen, om er hun getuigenis te geven. In afwachting van de resultaten, zijn private bedevaarten steeds toegestaan (niet de officiële bedevaarten).

5 – De eerste 3 geheimen. Zoals Pater Petar onlangs zei tegen de pelgrims, gaan de 2 eerste geheimen over de mensen van de parochie van Medjugorje en hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de verschijningen. (Dat weten we al sinds het begin). Verder heeft de heilige Maagd in 1981 in verschillende boodschappen gezegd, dat de Hemelse Vader aan het einde van de dagelijkse verschijningen een teken zal oprichten op de Podbrdo, dat onverwoestbaar, blijvend en voor ieder zichtbaar zal zijn. Ze heeft dat teken aan enkele van de zes zieners laten zien en dat is hun derde geheim. Vicka en Jakov zeggen, dat het zeer mooi is. Dat teken zal vooral voor de ongelovigen gegeven worden. Maar zelfs dan, zo zegt de heilige Maagd, zullen sommigen weigeren te geloven. Natuurlijk weet niemand wat dat teken zal zijn. Het zal komen op zijn tijd. Het loont de moeite niet om te proberen erachter te komen wat het zal zijn. De heilige Maagd vraagt ons immers allereerst te werken aan onze persoonlijke bekering. Dat is van doorslaggevend belang. Zeer zeker: het is nooit te laat om te bekeren. Maar laten we niet vergeten, dat volgens de heilige Paulus, “het loon van de zonde, de dood is”. Het zou kunnen, dat dit loon, de dood, die we aan onze zonden hebben te wijten, al zeer zwaar zal zijn om te dragen. Onze Moeder wil ons heel veel lijden besparen.


Lieve Gospa, U bemint ons zozeer !
Help ons uw liefde te aanvaarden, en u wederkerig onze liefde te schenken,
door uw boodschappen na te leven.

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje juni 2011

Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria.
O, Onbevlekt Hart van Maria, dat van goedheid overloopt, toon ons Uw liefde voor ons.
Moge de vlam van uw hart, o Maria, op alle volkeren neerkomen.
We houden oneindig veel van U.
Prent in ons hart een echte liefde.
Moge ons hart naar U verlangen.
O Maria, zacht en nederig van hart, denk aan ons als wij in zonde vallen.
U weet dat wij mensen, zondaars zijn.
Door uw allerheiligste en moederlijk Hart, genees ons van elke geestelijke ziekte.
Stel ons in staat de goedheid van Uw moederlijk hart te beschouwen
en zo ons te bekeren tot de vlam van uw Hart.
Amen.
(28 nov.1988)


Copyright © 2014. All Rights Reserved.