Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede


Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 augustus 2011

Dierbare kinderen van Medjugorje!

Geprezen zijn Jezus en Maria !

15 augustus 2011

1 – Op 2 augustus 2011 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menigte. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op om opnieuw geboren te worden in het gebed en door de Heilige Geest een nieuw volk te worden rondom mijn Zoon. Een volk dat weet dat het zichzelf verliest als het God verliest. Een volk dat weet dat het bij God, ondanks alle lijden en verzoekingen, veilig en geborgen is. Ik roep jullie ertoe op om samen te komen als het gezin van God en de kracht van de Vader te ontvangen. Alleen, mijn kinderen, kunnen jullie het kwade, dat de wereld wil beheersen en vernietigen, niet tegenhouden. Maar overeenkomstig Gods wil kunnen jullie, allen samen, rondom mijn Zoon, alles veranderen en de wereld genezen. Ik roep jullie op om van ganser harte voor jullie herders te bidden, want mijn Zoon heeft ze uitverkoren. Ik dank jullie.

Na de verschijning zei Mirjana dat de heilige Maagd, toen ze sprak over de priesters, de nadruk had gelegd op “ze uitverkoren”.

2 – De verborgen kracht van het gebed.
Sophie, een vriendin, studeert medicijnen in Frankrijk en wil psychiater worden. Als student had ze in Medjugorje een heel bijzondere ontmoeting met God en, verlicht vanbinnen uit, veranderde dit heel haar leven. Op een dag, toen ze stage liep in een ziekenhuis, was ze met een nieuwe professor, die haar leerde hoe ze zich moest gedragen met patiënten met bepaalde psychische ziekten. Er waren nog twee andere studenten bij aanwezig. De professor liet een patiënt binnen komen, die al jaren werd gevolgd door een andere psychiater dan hijzelf. Toen deze patiënt zag, dat zijn gewone dokter er niet was, werd hij angstig en zeer onrustig. De dokter legde hem uit, dat hij zijn collega verving die op vakantie was en hij nodigde de patiënt uit met hem te spreken, zoals met zijn vertrouwde dokter. De man antwoordde hem boos: “Ik zeg u niets”. Nadat hij met alle middelen had geprobeerd om de patiënt te kalmeren en toen hij zag dat dat op niets uitliep, zei de psychiater: “Omdat u niet met mij wilt spreken, zal ik de dosis van uw medicijnen verdubbelen”. De man werd woedend, begon de dokter uit te schelden en werd agressief. Sophie dacht bij zichzelf : “Hij gaat hem nog vermoorden”. Sophie reageerde op deze situatie, die slecht kon aflopen, met een goede reflex. Ze begon te bidden in stilte en bad het mooie gebed tot de heilige Maagd, waarin zij de kop van de slang verplettert. Tot iedereens stomme verbazing werd de man tijdens dit gebed helemaal rustig. Toen richtte hij zich tot het groepje studenten, keek naar Sophie en zei: “Gelukkig zijn er mensen, die bidden.” Hij verliet rustig het klaslokaaltje.

In Medjugorje zegt de heilige Maagd: “Lieve kinderen, als jullie de waarde zouden kennen van het kleinste gebed, dan zouden jullie zonder ophouden bidden .”

Nadat de patiënt was vertrokken, richtte de psychiater zich tot de drie studenten: “Jullie hebben nu een mystiek delirium gezien” (De ziekste van allen was dus niet noodzakelijk de patiënt .) Natuurlijk zei Sophie niet dat ze had gebeden, maar die dag kwam ze in aanraking met de ongelofelijke kracht van het gebed. Dit feit betekende voor haar een ommekeer en veranderde de manier waarop ze keek naar haar beroep als psychiater.

Elk mens heeft geestelijke antennes en vaak hebben mensen, die wij als “ziek” zien een diepe gevoeligheid voor de geestelijke werkelijkheid. De menselijke ziel reikt dieper dan de lichamelijke of psychische elementen waaruit hij is opgebouwd. Daarom verdient hij een groot respect, wat zijn psychische kwetsuren ook mogen zijn.

3 – Rust voor lichaam en geest.
In de boodschap van 25 juli nodigt de heilige Maagd ons uit om rust te nemen, maar “in de liefde van de God”. Het getuigenis van Sophie brengt een weinig gekende realiteit aan het licht: het gebed brengt vrede. Door het gebed komt het lichaam en heel ons wezen tot rust. Het gebed met het hart verkwikt heel ons wezen en brengt het tot eenheid, zodat de mens zich als herschapen voelt. Alléén God kan ons herscheppen, want Hij alléén heeft elk deeltje van ons wezen met een onmetelijke liefde geschapen. Het gebed vervult onze meest intieme verlangens. In tegenstelling tot het zich “uitleven”, wat geen vrede geeft, brengt het gebed alle mogelijkheden van de mens samen, verenigt ze, vervult ze en brengt ze tot evenwicht. Het zou goed zijn, als de vakantie enkele dagen van afzondering zou kennen, bijvoorbeeld enkele dagen van stilte in de natuur. Enkel het werk onderbreken volstaat niet om ons wezen tot een diepere rust te laten komen, want geestelijke leegte maakt de mens onrustig en brengt hem uit zijn evenwicht. Vanwege deze geestelijke leegte zijn veel jongeren tegenwoordig ver van hun hart verwijderd, en gaan helemaal op in lawaai en muziek en ze worden angstig bij het idee alleen al, dat ze misschien ooit eens afgesloten zouden zijn van de vele berichten, die ze voortdurend via hun elektronische apparaten ontvangen. Voor hen is dit een nieuwe vorm van drugs, waarvan de Boze zich gretig bedient. Het gebed, daarentegen, bouwt hen op, omdat het alle elementen van hun wezen op de juiste plaats zet, volgens de harmonie die de Schepper bij hen heeft ingeplant.

4 – Het Jongerenfestival en het avondprogramma. Dank zij het MIR centrum van Medjugorje, hebben miljoenen mensen “life” heel het Jongerenfestival kunnen volgen, dat vanuit Medjugorje werd uitgezonden. De parochie zendt verder 3 uur van het avondprogramma uit via internet (van 18.00 tot 21.00 uur in de zomer en van 17.00 tot 20.00 uur in de winter, lokale tijd.) www.centremedjugorje.org

Dit festival was weer heel erg mooi. De vieringen, de liederen, de onderrichtingen en de getuigenissen waren uitstekend. Er was een aanstekelijke vreugde, die duizenden jongeren aangegrepen heeft uit 60 verschillende landen. Een groot aantal priesters was gekomen om hen bij te staan, naar hen te luisteren en biecht te horen. Op 4 augustus waren er 501 priesters aan het altaar om te concelebreren. We hebben 8 jongeren opgenomen in ons huis “Bethlehem” en ik zag ze met de dag veranderen. Hun harten gingen open. Eindelijk kregen ze echt voedsel. Intuïtief wisten ze, dat ze de waarheid te horen kregen in de dagelijkse onderrichtingen. De meesten vertrouwden ons toe, dat ze het moeilijk hadden om thuis hun geloof te beleven. De wereldse omgeving probeert hen elke dag van God te verwijderen. Ze hebben ook banden onder elkaar gesmeed en ze hebben begrepen dat het belangrijk is om niet geïsoleerd te leven in hun geloof, maar dat het nodig is om zich te verenigen om elkaar onderling te steunen. De heilige Maagd noemt Medjugorje “de ontmoetingsplaats voor de harten”. Dat is precies wat er hier gebeurt.

Tijdens het festival zond Kardinaal Schönborn uit Wenen een boodschap aan de jongeren om hen te zeggen dat hij diep met hen verbonden was en om hen aan te moedigen zich verder aan Christus te hechten.

Lieve Gospa, we willen een volk zijn op weg naar God, in de zekerheid van zijn Liefde,
de enige echte zekerheid.


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje augustus 2011


Copyright © 2014. All Rights Reserved.