Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 januari 2014.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 januari 2014
kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij zijn werd omringd door een grote menigte, die gekomen was om dit nieuwe jaar aan de Gospa toe te vertrouwen. Na de verschijning gaf ze volgende boodschap door:

" Lieve kinderen, om mijn apostelen te kunnen zijn, om wie in duisternis leven te kunnen helpen om het licht van de liefde van mijn Zoon te leren kennen, heb je een zuiver en hem niet kennen, als Hij niet heerst -- Koning is -- in je eigen hart. Ik ben bij jullie. Ik loop als een moeder met jullie mee. Ik klop aan de deur van jullie hart. Die kan niet open omdat je hart niet nederig is. Ik bid -- en ook jullie moeten daarvoor bidden, mijn lieve kinderen -- dat jullie mijn Zoon kunnen ontvangen in een zuiver en nederig hart, en de gaven die Hij jullie beloofde kunnen ontvangen. Dan zullen jullie geleid worden door de liefde en de kracht van mijn Zoon. Dan zullen jullie mijn apostelen worden, die de vruchten van Gods liefde verspreiden. Mijn Zoon zal werken vanuit en doorheen jullie, want jullie zullen één zijn. Dat is waar mijn moederhart naar verlangt -- dat al mijn kinderen één worden door mijn Zoon. Met grote liefde zegen ik diegenen die door mijn Zoon uitverkoren werden, jullie herders, en ik bid voor hen. Ik dank jullie."

(De Gospa was droevig bij aankomst, en daarna vastberaden, zegt Mirjana.)

2 – Een traditie die bestaat uit 50 redenen.
Ik zou graag met u een van onze bijzondere tradities willen delen: Op 31 december gaat iedereen voor een uur naar zijn kamer en laat er niemand toe, om er vervolgens op een briefje 50 redenen te schrijven, waarom hij of zij dankbaar is vanwege de concrete weldaden, gunsten, gaven, vergiffenissen, inzichten enz. die hem of haar door God en Onze Lieve Vrouw zijn geschonken in de loop van het voorbije jaar. Een goed idee voor hen, die hun hart willen zuiveren van elke zwaarmoedigheid om er vreugde te laten opwellen. Iedereen kan deze lijst daarna aanbieden aan de heilige Maagd.

3 – Een zuiver en nederig hart?
Ivona, een 49 jarige vrouw die werkt als bloemiste en die weduwe is met 2 grote kinderen, kwam in november 2013 voor de 3de keer naar Medjugorje. We waren erg getroffen door haar buitengewone vurigheid. Ondanks de kou, de wind, de regen en het slijk, ging ze elke dag blootvoets de Krizevac op. Ze woont in een tweekamerflatje in de Oekraïne, waar ze in 1984 is getrouwd. Al snel werd duidelijk dat haar man Igor werkelijk een door en door slecht karakter had. Hij dronk en hij mishandelde en sloeg haar. Tenslotte kwam ze er achter dat hij een minnares had, een gehuwde vrouw, die moeder was van 3 kinderen. Alhoewel Igor katholiek was, sprak hij veel kwaad over de priesters en weigerde hij om naar de Kerk te gaan, behalve bij de echte hoogfeesten zoals Kerstmis en Pasen. Ivona hield echter zielsveel van haar man en bad veel voor hem. Op een dag werd hij zeer ernstig ziek en hij was genoodzaakt om zijn werk op te geven. Hij had 24 op 24 uur zorg nodig. Zijn minnares liet hem in de steek.
Omdat vaststond dat hij spoedig zou komen te overlijden, begon Ivona zich zorgen te maken over zijn eeuwige bestemming. Uit liefde voor hem bad ze niet alleen veel voor haar man, maar daarboven bood ze God ook haar vasten aan, dat ze met regelmaat praktiseerde. In augustus 2009 kwam ze naar Medjugorje om hier de verzoening van haar man met God af te smeken. Terwijl er een zinderende hitte was, beklom ze elke dag op haar blote voeten de hete stenen van de berg Krizevac. Ze smeekte God: “Dat hij niet zonder te hebben gebiecht zou sterven.” Als Igor zijn woede koelt op zijn kinderen, dan bidt ze voor de eenheid van heel het gezin. Zelfs al heeft Igor een hekel aan haar, toch vraagt ze de Heer, de kracht te krijgen om hem te verdragen. Want, ondanks haar goede zorgen dag en nacht, beledigt Igor haar voortdurend. Ivona heeft echter een bijzondere vrede in haar hart, want het gebed houdt haar in eenheid met God. Op een dag wordt Igor opgenomen in het ziekenhuis en Ivona laat hem niet in de steek. Uren waakt ze bij zijn ziekbed. Tot driemaal toe weigert Igor met veel misprijzen de aalmoezenier, die hem liefdevol vraagt of hij niet zijn biecht wil spreken. Ivona zwijgt en raakt niet ontmoedigd. Met heel haar hart bidt ze naast haar man voor haar man, overtuigd dat God haar hoort en zal verhoren. Onze Vaders en rozenkransen van de Barmhartigheid volgen elkaar op tussen de medische zorgen door.
Op 6 januari 2010, de morgen van zijn dood, o, wat een wonder, streelt Igor de ziel van zijn vrouw: “Zelfs als ik onaardig tegen je ben, blijft je van mij houden en voor me zorgen.” Zijn benen zijn al zwart aan het worden, maar hij blijft bij bewustzijn. Ivona moet enkele uren het ziekenhuis verlaten vanwege de 1ste communie van haar dochtertje, die diezelfde dag plaatsheeft. Als ze terugkomt, komt ze de priester tegen die bij haar man is geweest en stelt hem voor nog eens bij hem een poging te wagen voor een biecht. Het is een kwestie van uren voor zijn dood. Maar, 2de wonder, de priester antwoordt, dat hij juist bij Igor was in zijn kamer en dat deze een goede biecht heeft gesproken, na 20 jaar zonder sacramenten te hebben geleefd. Ze verneemt dit in de gang van het ziekenhuis. Als ze in zijn kamer komt legt ze een prentje van de Barmhartige Jezus in de handen van Igor en tot haar grote verbazing neemt hij het tussen de vingers, heft het op en bekijkt het met een heel serene blik. Dan vraagt hij zijn vrouw: “Hoe zal het zijn om daar aan te komen ?” Ze antwoordt : “Je gaat naar je ware huis, wees niet bang. Jezus verlicht de weg om naar Hem toe te gaan en je hebt de Drie Koningen om je te vergezellen.” Ze merkt dat hij veel pijn heeft en zegt: “Het zal je troosten je te herinneren dat Jezus ook veel geleden heeft voor Hij naar zijn Vader ging.” Ze vroeg hem vergiffenis voor de keren dat ze hem had pijn gedaan en ze zegt tegen hem, dat ze van haar kant hem ALLES heeft vergeven. Igor kan niet meer spreken, maar zijn tranen zijn het antwoord. Ze dankt hem voor de jaren, dat ze samen waren en dan, met een brede glimlach zegt ze hem: “Nu mag je rustig naar het huis van de Heer gaan.” Bij deze woorden blijven de ogen van Igor stil staan, hij is dood.
Ivona volhardt in het gebed en het vasten. Alles wat ze God heeft gevraagd is werkelijkheid geworden. Igor heeft op het laatste moment, op het nippertje, zijn biecht gesproken, 6 uur voor zijn dood, juist voordat hij niet meer in staat was om te spreken. Gedurende de vastentijd, na de dood van Igor, heeft Ivona 40 dagen gevast op water en brood om God te danken voor de bekering van haar man.
Ivona is na de dood van Igor niet stil blijven zitten. Haar zoon Boris is ernstig ziek. Ze is voor hem opnieuw naar Medjugorje gekomen en wil het hart van God raken voor zijn genezing, maar vooral voor zijn bekering. Hij heeft immers de Kerk verlaten en heeft zich gegeven aan een persoon met ook een heel slecht karakter. Ivona sluit op de volgende wijze een deal met God: “Heer, zorgt U voor mijn zoon Boris en ik zal zorgen voor uw zonen, de priesters.” Afgelopen 25 november 2013, heeft ze na het beklimmen van de Krizevac en de Podbrodo op blote voeten, de hele nacht doorgebracht in de kerk, voor het uitgestelde H. Sacrament. Ze bad voor de priesters.
De heilige Maagd zegt: “Bid voortdurend voor de gave van de liefde” en “Je moet een zuiver en een nederig hart hebben”.
Ivona is één van deze geweldenaars, die zich kostte wat het kost meester wil maken van het Koninkrijk. Ze zal daarin niet teleurgesteld worden.

4- Als metgezel voor het jaar 2014 kreeg ik de heilige Catherine Labouré, de zienster van de Rue du Bac, aan wie Onze Lieve Vrouw de Wonderbare Medaille gaf. Ik bid haar voor de zes zieners van Medjugorje. Dat ze sterk blijven staan in de storm. En welke heilige hebt u? Welke heilige heeft u gekozen? Onze familie van de “Kinderen van Medjugorje” kreeg de “Koningin van de Vrede”, en niets minder.
Petar, onze Kroatische vriend, vertelde: “Vorig jaar heb ik de lijst van de heiligen in het Kroatisch afgedrukt en hem rondgedeeld in onze gebedsgroep in Split. Het is Leopold Mandić, die mij heeft gekozen. Op het papiertje stond er als gebedsintentie: “Bid, opdat elk verwekt kindje geboren mag worden”.
Tien dagen later bezocht ik een jong gezin. De jonge moeder was zwanger. Het was een moeilijke zwangerschap. Ze had al een miskraam gehad en de gedachte dat ze weer haar kindje zou verliezen, baarde haar zorgen. Drie uur hebben we gepraat en gebeden. Ik sprak hen over mijn beschermer voor dit jaar en beloofde hen voor deze intentie verder voor hen te bidden. Ik zond hen naar een priester, die ik goed ken. Hun meisje is gezond geboren tot vreugde van iedereen. En, ongelofelijk, twee andere jonge stelletjes, die eveneens het gevaar liepen hun kindje te verliezen, hebben de voorspraak gevraagd van de heilige Leopold en hebben een gezond kindje gekregen.
Wat mijn familie betreft, heeft deze heilige, nadat we tot hem hadden gebeden, voor ons een quasi miraculeuze zegen bekomen. Wij wilden nog andere kinderen, maar dit was niet zonder risico, want mijn vrouw had al drie kinderen gehad met een keizersnee. Een volgende zwangerschap zou gevaarlijk zijn vanwege de risico’s van een 4de keizersnee. Mijn vrouw vertrouwde dit probleem toe aan de heilige Maagd, en rond 12 december, het feest van Onze lieve Vrouw van Guadelupe (waar Maria zwanger verscheen aan Juan Diego), werd ze zwanger, hoewel dit volgens de Billings methode niet mogelijk was. We kregen een jongetje, Luka Leopold. Hij is nu 5 maanden oud en is voor ons een grote vreugde. Mijn vrouw en ik hebben nu zes kinderen, 4 op de aarde en 2 in de hemel”. Leve onze vrienden, de heiligen.Lieve Gospa, Wat zal het jaar 2014 ons brengen ?
U weet het, God weet het. Jullie zijn onze echte leiders. Wat een troost.
Wij geven ons volledig over in uw handen om uw plannen te verwezenlijken om zo deze Vrede van het hart te vinden, waar we zo naar uitkijken.


Er is een herziene uitgave (2de druk) verschenen van het boek van Zr. Emmanuel “Het verborgen kind van Medjugorje”.
U kan bestellen voor Nederland bij: Vriendenkring Medjugorje (webshop):
http://www.medjugorje.nl/
of bij Noëlle Imkamp:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
voor België bij: Dhr. en Mevr. Stefaan en Georgette Veys – Huysentruyt:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje januari 2014


Copyright © 2014. All Rights Reserved.